Nordahl Bruns Gate 10 B, kryssing av vei

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 15007

Tittel: Nordahl Bruns Gate 10 B, kryssing av vei

Tidsrom: 07.05.2018 – 11.05.2018

Tilbakemeldingsfrist: 30.04.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Get er i ferd med å oppgradere eksisterende kabelnett for å øke bredbåndskapasiteten til de som bor i området. I samband med dette ønsker vi å grave ned rør med fiberkabel mellom Nordahl Bruns Gate 10 B/12 A og Nordahl Bruns Gate 15 A.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: GET
Planlegger: Emma Ullgård
Plan opprettet dato: 12.04.2018
Kontakt tlf: 935 93 57
Kontakt e-post: emma.ullgard@get.no

 

Arups gate 11

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15013
Versjon: 1
Tittel: Arups gate 11
Tidsrom: 07.05.2018 – 10.05.2018
Tilbakemeldingsfrist: 16.04.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 12.04.2018
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com

Fjernvarme til Eilert Sundts gate 14

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14963
Versjon: 1
Tittel: Fjernvarme til Eilert Sundts gate 14
Tidsrom: 18.06.2018 – 28.09.2018
Tilbakemeldingsfrist: 26.04.2018

 

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Ny fjernvarmeledning til Eilert Sundts gate 14.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Fortum Oslo Varme AS
Planlegger: Terje Strand
Plan opprettet dato: 05.04.2018
Kontakt e-post: terje.strand@fortum.no

Christian Krohgs gate 10

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14946
Versjon: 1
Tittel: Christian Krohgs gate 10
Tidsrom: 24.04.2018 – 26.04.2018
Tilbakemeldingsfrist: 04.04.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

veikryssing + nedsetting av ny trekkum. Nedlegging av rør til fiberkabler.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 03.04.2018
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com

Telthusbakken – Rehabilitering av eksist vann- og avløpstrase

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 11777
Versjon: 3
Tittel: Telthusbakken – Rehabilitering av eksist vann- og avløpstrase
Tidsrom: 12.04.2018 – 15.04.2019
Tilbakemeldingsfrist: 11.04.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Samarbeidsprosjekt med BYM.
I forbindelse med BYM sin opprustning av gatelegemet og håndtering av overflatevann, vil VAV fornye vann og avløpsledninger. VAV vil etablere Ø200mm VL og Ø250mm AF.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Kai Zander
Plan opprettet dato: 27.08.2015
Kontakt tlf: 234 40 640
Kontakt e-post: gravekoordinering@vav.oslo.kommune.no

Olafiaplassen

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 12573
Versjon: 2
Tittel: Olafiaplassen
Tidsrom: 01.06.2018 – 31.12.2018
Tilbakemeldingsfrist: 20.04.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Etablering av skateanlegg i blant annet betong, naturstein. Se vedlegg for plantegning

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: BYM Veiplan Oslo kommune
Planlegger: Marita Sanni
Plan opprettet dato: 26.05.2016
Kontakt e-post: marita.sanni@bym.oslo.kommune.no

Rathkesgate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14919
Versjon: 1
Tittel: Rathkesgate
Tidsrom: 02.05.2018 – 16.05.2018
Tilbakemeldingsfrist: 11.04.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Legge ned rør, mitt refferansenr 10355569

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Lena Kristiansen
Plan opprettet dato: 21.03.2018
Kontakt tlf: 481 12 680
Kontakt e-post: lena.kristiansen@eltelnetworks.no

Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien)

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14678
Versjon: 4
Tittel: Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien)
Tidsrom: 04.06.2018 – 27.08.2018
Tilbakemeldingsfrist: 09.04.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

 

Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien). Samt utskifting ny ledning i Munkedamsveien

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Fortum Oslo Varme AS
Planlegger: Håkon Saugnes
Plan opprettet dato: 24.01.2018
Kontakt e-post: hakon.saugnes@hafslund.no

Helgesens gate 72

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14900
Versjon: 1
Tittel: Helgesens gate 72
Tidsrom: 09.04.2018 – 19.04.2018
Tilbakemeldingsfrist: 19.03.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 15.03.2018
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com

Mølleveien 4 – Hafslund nett

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14890
Versjon: 1
Tittel: Mølleveien 4 – Hafslund nett
Tidsrom: 04.04.2018 – 10.04.2018
Tilbakemeldingsfrist: 04.04.2018

 

Berørte adresser:

Møllerveien 4 til 6

 

 

Arbeidets art:

Det skal legges stikkledning 3stk TFXP 4x240Al for strøm til Møllerveien 4 fra nettstasjon 1224

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger: Wenche Aarvik
Plan opprettet dato: 13.03.2018
Kontakt e-post: wenche.aarvik@nettpartner.no