Skuffende budsjettforslag fra Byrådet

Del : fbtw

Byrådets budsjett for 2021 svarer ikke på handelen og serveringsbransjens rop om hjelp!

Handel og servering i Oslo – og særlig sentrum– har fått de største og hardeste slagene knyttet til koronaviruset. I en tid der vi forsøker å skape byliv, sikre arbeidsplasser og fremtidig inntjening og skattekroner, har OHF advart Oslos byråd om å gjøre sitt ytterste for å sikre disse næringene. Byrådets budsjett er rett og slett skuffende! Vi forventer at eiendomsskattens skadelige effekt for næringene i Oslos første etasjer blir eliminert, og at budsjettet sikrer at gategrunnsleie og andre avgifter blir redusert vesentlig i 2021.

Vi er opptatt av mobilitet, avgifter, skatter og byutvikling. Etter flere år med tøffe omstillinger knyttet til utvikling innen kjøretøy, teknologi, økonomi og klima & miljø, kommer i tillegg Oslo kommunes ulike samferdselsprosjekter som har vært mer og mindre i stand til å styrke næringslivets transportløsninger.

Byrådet varsler i budsjettet at soner i sentrum skal gjøres utslippsfrie og at fossilt drivstoff på sikt blir faset ut, slik at distribusjon av varer og tjenester blir både økonomisk og bærekraftig. Vi oppfordrer Byrådet på det sterkeste til å involvere handel og næringsliv i arbeidet med nye samferdselstiltak, slik at både kortsiktige og langsiktige virkninger blir ivaretatt.

Uten handel, servering og arbeidsplasser blir det lite igjen av Oslo som by! Våre næringer trenger kunder, gjester og besøkende til våre markedsplasser. Kommunen må bidra til dette, og vi foreslår derfor:

  • Dynamiske billettpriser på Ruter; gjør det mer attraktivt (billigere!) å benytte trikk o.a. til sentrumsområder om kveld og i helger.
  • Endre bompasseringer, som gjør det mer attraktivt for barnefamilier o.a. å oppsøke sentrum og handelsområder i helger.
  • Inngå samarbeid med parkeringsselskaper for å øke antall bybrukere – særlig familier – i helgene.

Oslo Handelsstands Forening fremmer verdiskaping, lønnsomhet og arbeidsplasser i handel, servering og tjenester. Vi har medlemmer fra hele Osloregionen innen disse bransjene, samt kjøpesentre, eiendom og transport. Bransjene OHF representerer sysselsetter nær 50 000 personer i Oslo alene, og har en omsetning pr år på ca. 57 milliarder kroner.

OHF forventer næringslivsvennlig budsjett!

Del : fbtw

NHO Oslo og Viken sammen med Oslo Handelsstands Forening retter i dag en kraftfull advarsel til Oslos byrådsleder Raymond Johansen (AP).

Bjørn Næss i OHF, og regiondirketør i NHO Nina Solli.

Koronakrisen har rammet Oslo hardest i forhold til tapt omsetning og arbeidsplasser. Der øvrige deler av landet har maktet å jobbe seg gjennom koronakrisen ved hjelp av offentlige tiltakspakker, tett samarbeid mellom bedrift, ansatte og leverandører og ikke minst et hjemmemarked bestående av hjemmeværende innbyggere, har Oslo en særlig vanskelig tid:

  • Handelsomsetningen i Oslo har falt med 21,3 prosent.
  • Serveringsstedene i kjøpesentrene i Oslo og Akershus i Viken hadde en samlet omsetningsnedgang på 22,3 prosent i årets åtte første måneder. Nedgangen var på 26,5 prosent i Oslo og på 12,6 prosent i Akershus i Viken.

Bedriftenes bærekraft vil både skape byliv, arbeidsplasser og skatteinntekter som nå er sterkt truet. Oslos byråd kan velge å styrke Oslos verdiskapere, og da kreves tøffe prioriteringer for å sikre mest mulig handel, servering, tjenesteoppdrag og næringsutvikling.

Vi trenger byliv! En markedsplass der vi møtes, handler og spiser. Skal næringene kunne tilby gode opplevelser også etter koronakrisen, må Oslos byråd være med ved å fjerne kostnader for våre medlemmer!

Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening ber byrådet i Oslo om å fjerne eller redusere så mye som mulig av offentlige utgifter som kreves inn fra de næringsdrivende, slik at disse pengene heller kan brukes til å sikre markedsplassen og arbeidsplasser. Det er i første omgang lokal eiendomsskatt på næring som må fjernes, men også avgifter som gategrunnsleie, servering- og skjenking m.fl. som nå må settes på hold.

Høyre «på hugget»

Del : fbtw

Når man skal jobbe med byliv, næring og politikk kan det være lurt å snakke med de som «har på seg skoa» hver eneste dag. Det har derfor vært en glede å ta imot politikere som ønsker å lære med om handel og servering i et byutviklingsperspektiv – og en tid rammet av pandemi.

Høyre har vist seg i en særstilling den siste tiden. Nylig hadde vi besøk av Morten Steenstrup som er oppriktig opptatt av å gjøre en innsats for bedriftene innen handel- og servering.

Skal vi klare å få til vekst i sysselsettingen, trenger vi alle arbeidsplassene vi kan skape.

Morten Steenstrup

Viktige arbeidsplasser

– Skal vi klare å få til vekst i sysselsettingen, trenger vi alle arbeidsplassene vi kan skape, sier han og viser til at vi har 6 700 bedrifter med 53 000 ansatte i Oslo. Det betyr at hver tiende arbeidstaker i Oslo arbeider i disse bedriftene.

Steenstrup er opptatt av en politikk som fører til økt aktivitet i sentrum og at det må gjennomføres systematisk arbeid for å øke mobiliteten. For eksempel bør trikk, el-sykler, drosjer og parkeringshus sees i sammenheng.

Steenstrup er videre opptatt av at handel og servering er en tvers igjennom privat sektor.

– Den mottar ikke subsidier. Siden den ikke er en utgiftspost på statsbudsjettet, får den liten oppmerksomhet.

Det er verdt å huske på at disse næringene bidrar til indirekte skatter og avgifter på mer enn 35 milliarder kroner i året.

Det er begrenset hvor mange nye parker vi trenger, dersom det ikke er folk i sentrum som vil bruke dem.

Øystein Sundelin

Det viktige næringslivet

Leder for bystyrets byutviklingsutvalg og høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin, har også vært på besøk. Han er naturligvis opptatt av byutvikling og byliv og opplever at dagens Byråd har satt på pauseknappet i forhold til et aktivt og mangfoldig byliv. Ikke minst er han opptatt av at næringslivet skaper byliv.

-Det er begrenset hvor mange nye parker vi trenger, dersom det ikke er folk i sentrum som vil bruke dem, uttalte Sundelin.

Han var opptatt av å lære mer om hvilke mekanismer som stimulerer næringslivet og tiltak som trekker folk til byen. Også for ham er handel og servicenæringenes mange arbeidsplasser et kjernespørsmål og er opptatt av å kommunisere Oslo sentrum som et trygt sted både for handel og servering.

Ute hos medlemmer

I tillegg har vi vært en tur på by’n med bedriftsbesøk med leder av Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur og nestleder i Oslo bystyres finansutvalg Anne Rygg. Se lenke under.

Vi tar selvsagt gjerne imot besøk fra andre politiske miljøer. Det er bare å ta kontakt!

Krise for handel og servering i sentrum

Del : fbtw

Mens vi ser positive tall for kjøpesentrene rundt omkring i landet, er situasjonen en helt annen for Oslo sentrum. Det blir trøblete å drive lønnsomt når omsetningen innenfor Ring 1 ble redusert med godt over 20 prosent og serveringsnæringen mistet 4 av 10 kunder sammenlignet med august i fjor.

Det har vært mange utfordringer for handel og servering under korona-tiden, med nedstenging, permitteringer, usikkerhet og kraftig reduksjon i kundetrafikk og omsetning. April og mai var krisemåneder for det meste av næringslivet, og rammet handel og servering i Oslo spesielt hardt.

Nei, disse tallene gjelder dessverre ikke for Oslo.

Gode sommer-tall

Vi fikk et vendepunkt i juni og juli med norgesferie og stengte grenser. For Norge totalt ble det rapportert 12,5 prosent vekst for kjøpesentrenes sommerhandel. (Kvarud Analyse). Media meldte om kjøpefest med vekst i enkelte landsdeler og kategorier på over 20 prosent, og vi fikk inntrykk av at det tapte i april og mai ble tatt igjen. Samlede tall for kjøpesentrene i Norge viste pr. august en vekst på 2,5 prosent fra i fjor.

Serveringsnæringen i Oslo har mistet nesten 4 av 10 kunder i august i forhold til i fjor,

Oslo skiller seg ut

Betyr dette at handel og servering i Oslo er friskmeldt?

– Nei, disse tallene gjelder dessverre ikke for Oslo, forteller Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening. August ble en krisemåned, og tallene akkumulert fra januar til august er i henhold til Kvarud Analyse ned med hele 3,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Tallene inneholder nyanser og varier i forhold til type senter og ulike varekategorier. Generelt har det vært best utvikling for bydels- og lokalsentrene utenfor sentrum, der folk bor. I tillegg ser vi at vinnerne er hus og hjem, store faghandelsbutikker og dagligvare.

– Handel og servering i sentrum har det veldig tungt. Innenfor Ring 1, var det i august en omsetningsnedgang på 23,6 prosent, og det er spesielt servering og klær/sko som trekker dette ned, fortsetter Næss.

Han forklarer at Oslo sentrum er overrepresentert i disse bransjene. Total varehandel innenfor Ring 1 utgjør ca. 17 prosent av Oslo-omsetningen, mens tilsvarende andel for klær/sko er ca. 46 prosent (Osloanalysen 2019).

– Serveringsnæringen i Oslo har mistet nesten 4 av 10 kunder i august i forhold til i fjor, fortsetter Næss.

Dette skyldes selvfølgelig at kapasiteten er kraftig redusert som følge av smittvernsreglene og avstand mellom bordene, men også at det er mye færre mennesker som ferdes i byen enn normalt. At mange fortsatt er på hjemmekontor er en viktig grunn til dette.

Handel og servering i sentrum har det veldig tungt.

For handel og servering utenfor sentrum har det vært langt bedre, med en vekst på 5,6 prosent. Det er spesielt bransjene hus og hjem, store faghandelsbutikker og dagligvarer trekker opp, og disse er i stor grad lokalisert utenfor sentrum.

Vi har blant annet bedt Byrådet om en midlertidig håndsrekning med gratis kollektivtransport, gratis bomring og gratis parkering.

Noe må gjøres!

Handel og servering i Oslo sentrum kan ikke på sikt leve med en slik nedgang!

Oslo Handelsstands Forening fremmet en rekke forslag til Byrådslederen gjennom Re:start 2020 i våres.

På kort sikt er det viktig å komme så raskt som mulig tilbake til en normalsituasjon med kontorarbeidsplasser og kollektivtransport, samt kulturtilbud i byen.

– Vi har blant annet bedt Byrådet om en midlertidig håndsrekning med gratis kollektivtransport, gratis bomring og gratis parkering inntil 3 timer, hverdager etter kl. 17.00 og lørdager, sier Bjørn Næss, og legger til at byer som Fredrikstad og Drammen allerede har gjort dette med suksess.

På by’n med Kapur

Del : fbtw

For å opprettholde et mangfold blant butikker og serveringstilbud i sentrum – må vi bruke dem! Nettopp nå er det viktig politikerne forstår hvordan de kan bidra for å få folk til byen og stimulere handelen. Det var derfor ekstra motiverende å ta med leder av Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur (H) en tur på byen.  

Vårt mål er et levende sentrum og korona-situasjonen med fortsatt mange på hjemmekontor og smitteverntiltak har bidratt til at bylivspolitikk er mer aktuelt enn noen gang.

Beliggenhet gir utslag

Vi startet med møte hos Erik Tronbøl, eier og leder av Concept Restaurants, hos Delicatessen på Aker Brygge. Tronbøl, som også er deltaker i OHFs serveringsgruppe, ga en oppdatering på hvordan serveringsbransjen klarer seg gjennom koronakrisen. Han delte innsikt i bransjen, og blant annet forskjellen mellom sentrum i Oslo og øvrige deler av landet. Med restauranter både innenfor og utenfor Ring 1, er det tydelig at det er de sentrumsnære områdene som har mistet flest kunder etter 12. mars. Avgiftspolitikk, bylivspolitikk, serveringsspesifikke spørsmål og hvordan det fortoner seg å være arbeidsgiver i denne situasjonen, var blant mange saker som ble løftet opp.

Etter en tur gjennom sentrum, fikk Kapur følge av partifelle Anne H. Rygg, nestleder i Oslo bystyres finansutvalg, på møte hos Oslo City som er den del av Steen & Strøm. Her var senterleder Laila Sønstevold vertskap sammen med Ketil Wold (COO) og Arnthor Asgrimsson fra Steen & Strøm.

Sentrum har størst nedgang

Steen & Strøm presenterte tall for handel og servering og med kjøpesentre over hele landet, kunne de vise til forskjeller mellom byer i Norge og mellom sentrum og bydelssentra. Teamaer som ble diskutert var blant annet samarbeidet mellom gårdeier og butikk/serveringssted, samt hvordan utøve senterledelse i en koronakrise. Oslo City kunne enkelt bekrefte omsetnings- og besøkstall som blant annet Kvarud Analyse har presentert, og bekreftet den alvorlige situasjonen for handel og servering i Oslo sentrum.

Oslo er i en særstilling når det gjelder negativ koronaeffekt for handel og servering og Høyre uttrykte dyp forståelse for sentrum og storbyproblematikken som både Tronbøl og Sønstevold ga uttrykk for. Kapur og Rygg pekte på at det er både viktig å håndtere krisen slik den påvirker handelen i dag, men aller viktigst, legge til rette rammevilkår som gjør det mulig å drive lønnsom og bærekraftig handel.

Dette er helt i tråd med OHFs mål med å sikre et rikt mangfold i en trygg by som folk bruker!

Teknologi og innovasjon som vil endre forbruksvanene våre!

Del : fbtw

Frokostseminar ble til webinar i dag, med teknologi, innovasjon og forbruk på menyen. Kan teknologi virkelig påvirke forbrukeradferden? Hva slags teknologi er dette og hvordan kan den påvirke oss?

Her har du muligheten til å se webinaret i opptak, og vi lover to gode innlegg fra to av Norges mest innovative bedrifter, DNB og Posten.

Klikk her og lær mer om «Fremtidens forbrukerteknologi som vil endre livene våre» ved Yngvar Ugland, som er forbrukerteknolog i DNB.

Få også med deg innlegget om “Innovasjon og ny teknologi i koronaens tid”, ved Alexander Haneng, direktør for digital innovasjon i Posten Norge.

Ny logo!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening har fått ny logo!

Foreningen er midt i en moderniseringsprosess og har blant annet fått ny visuell profil og pusset opp lokalene våre i Karl Johans gate 37a. Vi er også i ferd med å jobbe frem en ny løsning for våre web-sider og jobber aktivt med å bli mer digitale.  

Denne uken, 1. – 3. september, inviterer vi alle våre medlemmer og samarbeidspartnere til å ta morgenkaffen hos oss og samtidig få en omvisning i våre «nye» lokaler. Visst du forresten at medlemmer kan leie både store og små møterom samt saler til større arrangementer. Stikk innom og ta en titt, da vel! Velkommen!

Det er reklame- og designbyrået Anti (A New Type of Interference) som har bistått foreningen i å utvikle ny logo og visuell identitet.

Historisk vekst for kjøpesentrene i juli

Del : fbtw

Stengte grenser og Norgesferie sørget for at omsetningen i kjøpesentrene i årets syvende måned økte med hele 20,3 prosent. Dette viser tall fra Kvarud Analyses kjøpesenterindeks for juli.

Totalt omsatte kjøpesentrene som inngår i kjøpesenterindeksen for over 15,5 milliarder kroner i juli, noe som er 2,9 milliarder kroner mer enn i juli i fjor.

11,9 prosent vekst på tre måneder

To påfølgende måneder med tosifret vekst har sørget for at omsetningen de tre siste månedene (mai-juli) har økt med hele 11,9 prosent. Siste 12 måneder (august 2019-juli 2020) har omsetningen økt med 1,6 prosent, mens veksten hittil i år er på 2,3 prosent. En nedgang på 4,0 prosent i årets tre første måneder er snudd til vel 2 prosent vekst ved utgangen av juli. Den svært høye veksttakten som vi hadde i juli vil neppe fortsette, men starten på august er såpass lovende at det kan gå mot tosifret vekst også i august.

I Oslo økte omsetningen med 11,8 prosent i juli. Kjøpesentrene i Oslo sentrum hadde svak nedgang, mens de øvrige kjøpesentrene i Oslo hadde en samlet vekst på vel 20 prosent.

Vekst i 10 av 11 fylker – Oslo sentrum trekker ned

Historisk sterk vekst i kjøpesentrene i juli bidro til at kjøpesentrene i ti av landets elleve fylker kan vise til omsetningsøkning hittil i år. Størst framgang har det vært i Agder og Viken med 5,8 og 5,5 prosent og i Nordland med 5,4 prosent. Omsetningen i Møre og Romsdal er 4,6 prosent høyere enn i de syv første månedene i fjor, mens omsetningen i Troms og Finnmark ligger 2,9 prosent over omsetningen ved utgangen av juli i fjor. I Vestland og Trøndelag har kjøpesentrene hittil i år økt omsetningen med 2,7 og 2,4 prosent, men omsetningen i kjøpesentrene i både Innlandet og Rogaland har gått opp med 1,1 prosent. I Vestfold og Telemark har omsetningen økt med 0,7 prosent, mens den i Oslo har gått ned med 3,7 prosent grunnet nedgang i Oslo sentrum.

Dagligvare – den store vinneren – særlig i grensestrøk

Norgesferie og stengte grenser sørget for at omsetningen i kjøpesentrenes butikker innen mat og drikke økte med 32,9 prosent fra juli i fjor til juli i år. Veksten var svært høy i alle fylker. Størst var økningen i Viken med 41,5 prosent. I dette fylket økte butikkene innen mat og drikke i kjøpesentrene i Østfold omsetningen med hele 70 prosent. Butikkene innen hus og hjem økte omsetningen med 25,3 prosent i juli, mens spesialbutikkene omsatte for 20,6 prosent mer enn i juli i fjor. I serveringsstedene økte omsetningen med 18,5 prosent, mens den gikk opp med 5,6 prosent i kles-, sko- og veskebutikkene. Virksomhetene innen service og tjenesteyting hadde en omsetningssvikt på 13,5 prosent i juli.

Mer servering i kjøpesentrene

Klart størst vekst i omsetningen fra juni til juli i år var det i kjøpesentrenes serveringssteder der omsetningen økte med 16,0 prosent. Butikkene innen mat og drikke omsatte for 4,0 prosent mer i juli enn i juni, mens den i spesialbutikkene gikk opp med 3,4 prosent. Innen service og tjenesteyting gikk omsetningen ned med 0,2 prosent fra juni til juli, mens omsetningen falt med 1,5 og 13,1 prosent fra juni til juli i butikkene innen hus og hjem og i kles-, sko- og veskebutikkene.

3 av 10 kroner til mat og drikke

Butikkene innen mat og drikke sto for 30,1 prosent av total kjøpesenteromsetning i juli. Dette er 2,8 prosent høyere enn i juli i fjor. Butikkene innen hus og hjem styrket også sin posisjon, mens kles-, sko- og veskebutikker samt service- og tjenesteytende virksomheter fikk en mindre andel av kjøpesenteromsetningen i juli i år enn i juli i fjor. For spesialbutikker og serveringssteder var omsetningsandelen omtrent den samme som i juli i fjor.

Utlysning: Oslohandelens utdanningslegat

Del : fbtw

Legatets formål er å gi økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel, eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen. Studiene/kompetansehevingen, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller utlandet.

Tar du en master eller bachelorgrad innenfor handel, servering eller relevante service-relaterte fag, er det også muligheter for å få et utvidet stipend med praktisk veiledning og kontorplass hos Oslo Handelsstands Forening. Dersom dette er relevant eller av interesse for deg, kommenter dette i søknaden.

Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Merk at søknader som mangler nødvendig vedlegg og eller er mangelfullt utfylt, ikke vil bli behandlet. Det vil heller ikke bli gitt begrunnelse for avslag på søknader

Her kan du laste ned søknadsskjema.

Utlysning: OHFs understøttelseslegat

Del : fbtw

Formålet bak legatet er å støtte (i Oslo og omegn):

  • Vanskeligstilte barn og unge direkte gjennom organisasjoner eller
  • Vanskeligstilte personer som har vært tilknyttet handelen.

De senere år har legatstyret besluttet å styre tildelinger gjennom organisasjoner som har særlig kompetanse på å bidra til vanskeligstilte som nevnt i våre vedtekter. Blant de som tidligere har mottatt midler er Kirkens Bymisjon, Natteravnene, Frelsesarmeen m.fl.

Legatstyret inviterer organisasjoner som mener de kan oppfylle vårt formål ved hjelp av tildelinger fra legatet, til å søke om midler. Legatet har satt av inntil NOK 1 750 000,- for tildelinger i 2020.

Søknader må inneholde informasjon om hva de omsøkte midler skal benyttes til. Legatstyret har uttrykt at barn og unges situasjon blir særlig vektlagt. Organisasjonens tiltak må være konkret, og kunne gi praktisk nytte for de som skal sikres bistand.

Søknader må følges av informasjon om organisasjonen som søker om midler, og opplysninger om organisasjonens økonomiske forhold – inkl. godkjente regnskaper for de to siste regnskapsår.

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

Tildelinger skjer etter samlet vurdering av legatstyret i desember 2020.

Søknader kan sendes til kontaktperson Jon Anders Henriksen i Oslo Handelsstands Forening. Klikk her for epost

Her kan du lese mer om tidligere tildelinger: