Julehandel: Parker posene dine på posehotell

Del : fbtw

Vi gjør julehandelen enklere og tilbyr gratis posehotell og rimelig hjemkjøring av varer i Oslo!

I Oslo sentrum passer handelsnæringen på posene dine, mens du handler videre eller gjør noe annet hyggelig i et julepyntet sentrum. I forbindelse med julehandelen er det etablert fire posehotell. Her kan du oppbevare posene helt gratis!

Du kan handle hvor du vil og levere varene dine ved ett av våre posehotell. Du finner dem i Oslo City, Glasmagasinet, Paleet og på Aker Brygge. Tjenesten starter opp 23. november og vil ha samme åpningstider som sentrene

Er du lei av kranglete poser?

Sjekk posene inn på posehotell og gjør noe hyggelig i stedet!

Få varene kjørt hjem!

Bor du i Oslo, tilbyr vi i samarbeid med Bring, også rimelig hjemkjøring av varene dine. Hjemkjøring betales med Vipps og bestilles ved posehotellet. Her fyller du en eller flere poser fra Bring og velger leveringsdag.

Bring vil kjøre poser mellom hjem mellom kl. 18.00 og kl. 21.00 mandag – fredag og mellom kl. 16.30 og kl. 21.00 på lørdager.

Posene må være levert innen kl. 18.00 på hverdager og kl. 16.30 på lørdager for å få varene levert hjem samme dag.

Priser per pose

  • Levering innen Ring 3 kr. 99
  • Levering utenfor Ring 3 (til og med postnummer 1299) kr. 149

Priser for store eller tunge varer som ikke får plass i posen

  • Levering innen Ring 3 kr. 149 per kolli
  • Levering utenfor Ring 3 (til og med postnummer 1299) kr. 199 per kolli

Pilotprosjekt

Dette er et pilotprosjekt og samarbeid Oslo Handelsstands Forening, Bring Ekspress og fire kjøpesentre i sentrum:

  • Oslo City
  • Glasmagasinet
  • Paleet
  • Aker Brygge

Vi håper tilbudet om både posehotell og hjemkjøring vil bidra til en enda enklere og opplevelsesrik handleopplevelse i Oslo sentrum.

Velkommen til en hyggelig julehandel!

Klar – ferdig – julehandel!

Del : fbtw

I snitt vil vi hver eneste nordmann handle for 11.100 kroner i desember (ca. 60 prosent på julegaver og ca. 40 prosent på mat), og vi vil bruke tilsammen ca. 97 milliarder kroner på julehandel i november og desember. Dette er prognoser fra Oslo Handelsstands Forening (OHF) og viser en vekst på ca. en prosent fra i fjor.

Til sammenligning forventes norsk julehandel å være på størrelse med norsk sjømateksport i 2019.

Desember årets viktigste handlemåned

Varehandelen er svært avhengig av julehandelen og omsetningen i desember forventes å ligge ca. 28 prosent høyere i omsetning enn gjennomsnittet for årets øvrige måneder. For enkelte bransjer er tallet mye høyere, f.eks. leketøy med ca. 225 prosent. Bokhandlere, gullsmeder og urmakere kan forvente rundt 150 prosent høyere omsetning enn gjennomsnitt.

Vi er glad for at desember måned stadig utgjør en mindre andel av årets totale omsetning. Hvert år overflyttes ca. 1-1,5 milliarder kroner fra omsetning i desember til november, noe som skyldes at julegavehandelen starter tidligere og tidligere.

Poser på hotell og butikkhandel rett hjem

For å gjøre julehandelen i Oslo sentrum mer bekvem, vil vi i år teste ut posehotell og hjemleverings-tjeneste av varer ved fire lokasjoner i Oslo: Aker Brygge, Paleet, Glasmagasinet og Oslo City. Her kan alle som handler julegaver i sentrum levere posene til gratis oppbevaring eller bestille hjemlevering mot betaling. Det siste er et samarbeid med Posten Bring. Alle julegaver handlet i alle butikker i Oslo sentrum er velkommen til disse lokasjonene.

Dette blir et meget godt tilbud for de som ønsker å kombinere julehandel med hyggelige opplevelser på restaurant eller ønsker å benytte seg av et av sentrums mange kulturtilbud. Vi vet også at mange ser utfordringen med mange poser og pakker på tog, trikk og buss, sier Bjørn Næss.

Bjørn Næss, adm. direktør i OHF

Black Friday

En av seks vil benytte Black Friday til julegaveinnkjøp. Dette kommer frem i en undersøkelse YouGov har gjennomført på oppdrag fra OHF.

Black Friday er de siste årene blitt regnet som avsparket på årets julehandel og er en av grunnene til at mye av julehandelen har flyttet seg fra desember til november, avslutter Bjørn Næss.

Bjørn Næss, adm. direktør i OHF

Her kan du laste ned presentasjonen fra vår kick-off for julehandelen:

https://www.ohf.no/wp-content/uploads/2019/11/Julehandelen-2019-.pdf

Ny byrådserklæring i Oslo

Del : fbtw

Mer handel og arbeidsplasser?

Denne uken har det skjedd mange viktige ting i Oslopolitikken. Det nyvalgte bystyret konstituerte seg, nytt byråd ble utpekt av byrådslederen og en ny byrådserklæring ble presentert av byrådsleder Raymond Johansen (AP).

Byrådserklæringen er viktig, den setter mål for hva vi kan vente ut av byens folkevalgte de neste fire årene, og i noe grad hvilke tiltak og handlinger som vil kunne skje. En byrådserklæring har som regel alltid noe som alle er enig i : Det er ikke vanskelig å være enig i at vi alle ønsker en trygg by, med gode gater og arbeidsplasser. Derfor er også OHF enig i mye av det som står i byrådserklæringen. Når det gjelder tiltak for å oppnå målene, er det ofte større grunn for reservasjon. Det kan være at det mangler tiltak for å oppnå målene, eller at tiltak ikke er riktige eller tilstrekkelige.

Har byrådet forstått handelsnæringens behov og utfordringer? Kan vi få øye på en holdning fra byrådspartiene der de vil styrke handelsnæringen, og sikre arbeidsplasser og omsetning i våre næringer? Underveis i forhandlingene fremmet vi forslag til politikk om dette gjennom å fokusere på transport, bylivstiltak og mer kunnskap om handelen inn i forvaltningen.

Mobilitet

OHF mener transportløsninger eller mobilitet for både kunder, ansatte, varer og tjenester er det viktigste som våre folkevalgte må ordne. Hva som blir retoriske øvelser innen transport, og hva som blir viktige innskjerpinger i fremkommelighet og fremkomstmidler, gjenstår å se. Det loves mer innsats og ressurser til kollektivtrafikken, og bilen er fortsatt et objekt som skal hindres eller fjernes. Det er samtidig ikke foreslått flere bilfrie sentrumsområder, noe som kan jo tyde på en erkjennelse om at ulike transportmidler må til for å få byen til å fungere.

Utslippsfrie biler

Et radikalt tiltak er at det ikke skal være lov å kjøre med annet enn utslippsfrie biler i Oslo sentrum fra 2020. Fra 2023 må alle lette varebiler være utslippsfrie. Det er også en rekke andre tiltak om omhandler bilbruk i Oslo, og mange av disse må vi se kritisk på. Den politiske ledelsen i Oslo ønsker en kraftig omlegging av byens transportbruk, men det må være både mulig å tilpasse, slik at handel og næringsliv kan beholde sin konkurransekraft.
Det er dessuten en gjennomgangstone at formålet er mer en «krig» mot bil, fremfor en politikk som skal hindre ulemper og fremme god mobilitet. Et eksempel er at «Det skal alltid lønne seg å velge utslippsfri bil, samtidig som elbiler også gradvis må betale for plassen de tar opp i byen.»

Oslopakkene

Vi advarer sterkt mot å løpe bort fra inngåtte avtaler i Oslopakke III. Oslopakkene mellom Oslo og Akershus/Viken er utrolig viktige for å få på plass god infrastruktur, og bygge Oslo byregion for alle menneskene som hører hjemme i denne storbyregionen. Samtidig er det flere saker vi kan støtte opp rundt, som bedre og billigere kollektivtilbud og å bruke Ruter-appen til sømløs transport med bysykler, bildeling og el-sparkesykler. Byrådet varsler flere konflikter mellom sykkelveier og annen gatebruk. Vi advarer regelmessig Oslo kommune mot å forsere sykkeltiltak til skade for lokal handel.

Vi vil ha sentrumskontor!

Til sist i denne runden: Forrige byrådserklæring fra de samme partier lovet å «etablere et sentrumssamarbeid (…) for å profilere Oslo sentrum bedre, koordinere aktiviteter og sikre bedre varelevering for handelen.» Dette ble ikke gjort. I denne erklæringen kan vi lese «Etablere en tjeneste for koordinering av byliv, handel og aktivitet».

Et organisert samarbeid vil gi muligheter, ideer og gode samarbeidsløsninger. Dette får vi ikke om alle jobber i silo med å arrangere markedsdager, julegateåpninger, sportsarrangementer, samle kunnskap om transport, uklare åpningstider og mye mer. Det er vanskelig å forstå hvorfor samarbeid skremmer byrådet fra å gjennomføre dette – les brev fra byråd for byutvikling.

Vi vet ikke om byrådserklæringen gir grunn til optimisme om at vi endelig skal få på plass et sentrumskontor med koordineringsfunksjon. I dette som med mangt annet får vi si: «The proof is in the pudding»!

PS: Vi gratulerer alle folkevalgte med de viktige verv som ordfører, varaordfører, byråder, utvalgsledere, bystyremedlemmer m.fl.! Det bør ikke være en overraskelse for noen av dere, at dere vil snart få besøk av OHF!

OHF engasjerer seg i Norsk Sentrumsutvikling

Del : fbtw

Utviklingen av Oslo sentrum er en av våre viktigste oppgaver i OHF. Som hovedstad, er det likevel mye å lære av mindre byer og næringsforeninger rundt omkring i landet. OFH er medlem i Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og adm. dir. Bjørn Næss sitter nå i NSUs styre.

Deltagelse i NSU gir oss tilgang til et nettverk med de fleste andre byene i Norge. OHF har mye å lære av andre norske byer. Gjennom en styreplass har vi mulighet til å bidra til denne foreningens prioritering av saker og oppgaver.

Bjørn Næss, adm.dir. i OHF

Hva er NSU?

NSU er en medlemsorganisasjon med 45 sentrums-/næringsforeninger, grunneiersammenslutninger og kommuner over hele landet. NSU arbeider for at statlige og kommunale myndigheter gjennom offensiv politikk skal gi rammevilkår for at sentrum i norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenesteyting, opplevelse og boligetablering med funksjonell og miljøvennlig infrastruktur.

Årlig konferanse – viktig møteplass

Hvert år arrangerer NSU den årlige Sentrumskonferansen sammen med Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette har utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen for sentrumsutvikling i Norge. Årets konferanse ble holdt i Bodø i september, mens Drammen blir målet for neste års konferanse.

Styret i NSU var nylig samlet til strategidiskusjoner hos Oslo Handelsstandsforening. Fra venstre: Anne Woie (StavangerKommune), Steinar Kristoffersen (Bergen Sentrum AS), Bjørn Næss (OHF), Kristin Gustavsen (Stavanger Sentrum AS), Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening), Lisbeth Iversen (Arendal kommune), og Svein Erik Nordbotten (Midtbyen Management AS).

Fjern toll på tekstil – for alle!

Del : fbtw

Stortinget vedtok i fjor at 350-kronersgrensen skulle fjernes. Det er bra – det skaper like konkurransevilkår. Når regjeringen nå foreslår å innføre tollfritak for utenlandsk handel med klær under 3000 kroner fra 1. april neste år, er det et stort steg tilbake for alle som driver tekstilhandel i Norge.

Nå for utenlandske nettbutikker enda større konkurransefordeler mot norske kjøpmenn. Det kommer til å gå utover både arbeidsplasser og inntekter til staten.

Toll på sportsartikler, klær og andre tekstiler kan komme opp i 10,7 prosent. Dersom utenlandske aktører slipper unna et kronglete moms- og tollsystem og i tillegg kan selge varene mer enn 10 prosent rimeligere enn norske aktører, blir det ikke enkelt å drive klesbutikk i Norge. Konkurransesituasjonen på varer under 3000 kroner blir rett og slett knallhard. Kan politikerne våre leve med en slik konkurransevridning? Det tror vi ikke at handelen kan!

– Regnestykket er enkelt. På et plagg til 3000 kroner, vil en utenlandsk aktør slippe unna 321 kroner i toll og kunne tilby en utpris på 2 679 kroner, sier adm.dir. Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Handelen i Oslo sentrum er svært tekstiltung og en slik konkurransevridning vil ramme sentrumshandelen hardt, fortsetter Næss som også frykter at norske selskaper vil flytte arbeidsplasser ut av landet for å kunne konkurrere med utenlandske aktører.

Bjørn Næss, adm.dir. i OHF

Ferner Jacobsen tar grep

Vi har vært i dialog med daglig leder og eier av Ferner Jacobsen, Calle Ferner, som helst ser at regjeringen trekker tilbake forslaget om tollfri handel, slik at han kan selge varer på samme premisser som utenlandske nettaktører. Han ser at kunden kan spare rundt 10 prosent på enkelte varer, men har også tiltak som kan møte en slik konkurransevridning.

Vi håper selvsagt at også nettkjøperne velger å handle via våre kanaler. Hos oss har kundene mulighet til å opparbeide seg 15 prosent bonus på alle kjøp de gjør til ordinære priser, noe som betyr at de får en bedre pris hos oss enn via utenlandske nettbutikker.

Calle Ferner, eier og daglig leder av Ferner Jacobsen

Sykkelfelt blir hinder for næringen i Bygdøy allé

Del : fbtw

For første gang planlegger Oslo kommune å erstatte ett kollektivfelt med sykkelvei i begge retninger. Det betyr all stopp forbudt, umulig varelevering og kanskje enda mer forurensning fra biler og busser som stanger i kø i Bygdøy allé!

I slutten av september gikk det ut informasjon til beboere og næringsdrivende om at tiltak vil starte opp tidligst andre halvdel av oktober.

Vi frykter at all stans forbudt vil føre til både kundeflukt og vanskeligheter med varelevering for de som driver næring i Bygdøy allé.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF

Dette er et midlertidig tiltak, men det er ikke god nok grunn nok til at det hele skjer som eksperiment. Bymiljøetaten i Oslo kommune ser ut til å tro at de bare kan teste nye idéer, uten å ta hensyn til de som driver næring eller bor i området. Vi er sjokkert over hvor lite kommunen velger å innhente av kunnskap om hvordan tiltaket vil påvirke næringsdrivende, før de fremmer sine løsninger, tordner Henriksen og har en klar oppfordring til Oslo kommune: Oslos samferdselspolitiske leder og øvrige politikere, må styre transportpolitikken med kunnskap om hvordan næringer, handel og byliv styrkes – og ikke hvorvidt vi kan få noen flere syklister i sentrum.

Etterlyser kunnskapsbaserte løsninger
OHF kan ikke se at Bymiljøetaten (BYM) har foretatt noen form for kunnskapsinnhenting om de enkelte virksomheters transportbehov for varer eller kunder og forslaget fremstår som at Bymiljøetaen antar at transportbehovet er likt for alle og at enkelte oppstillingsplasser vil være tilfredsstillende for et mangfoldig handels- og servicetilbud.

Vi utfordrer BYM om å undersøke hvilke vareleveringsbehov næringsdrivende i Bygdøy allé har før tiltaket gjennomføres. Vi er trygge på at BYM vil bli overrasket over transportbehovet for å frakte varer både inn og ut av forretningene, og at det kan være store forskjeller i behovet til for eksempel O. Fjelberg Fisk & Vilt, et advokatkontor og Martine Barneklær.

Vi forstår det slik at BYM oppfatter at oppstillingsplasser tilfeldig plassert langs Bygdøy Alle, eller i sidegater, vil tilfredsstille de ulike virksomhetene i gaten.
Samtidig kan det se ut til at BYM uttrykker et kunnskapsbehov, da dere søker kunnskap om hvordan dette tiltaket vil slå ut for den enkelte:

«Virksomheter som har hatt mulighet til å levere varer utenom rushtid fra østgående kjørefelt vil ikke lenger ha denne muligheten (varelevering) (forf. anf.)). (…) I prøveperioden ønsker Bymiljøetaten innspill og tilbakemeldinger fra næringsdrivende i Bygdøy allé om hvordan varelevering og -henting kan foregå på best mulig måte i en permanent situasjon med sykkelfelt. Vi ønsker også tilbakemeldinger for å kunne justere løsningen i prøveperioden.»

Det er på grensen til det skjødesløse at kommunen vil igangsette dramatiske tiltak som fjerner varelevering i en prøvetid, uten å ha gått grundig gjennom det faktiske behovet i forkant. OHF har i sin høringsuttalelse oppfordret kommunen på det sterkeste om ikke å igangsette dette tiltaket før nødvendige undersøkelser og fakta er innhentet, og tiltak fra kommunens side blir tilpasset de næringsdrivendes behov.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF

Oslo sentrum lever i beste velgående!

Del : fbtw

Mening – innlegg i Nettavisen 18. oktober

Bjørn Næss, adm.dir. OHF

I et innlegg i Nettavisen 15. oktober kunne vi lese om en kjøpesterk bestemor som takket farvel til Oslo sentrum og «lyste fred over ditt minne og håper du gjenoppstår et annet sted».

Som ofte, når noen tar farvel, er det trist, og vi håper vi kan si «på gjensyn». Vi ønsker selvsagt ikke å miste denne bestemoren, men heller å tilrettelegge slik at hun ønsker og trives med å komme til sentrum for å handle. Vi kan i alle fall love henne at det er akkurat det Oslo Handelsstands Forening jobber for: Å skape et sentrum som er attraktivt for handel, servering og et samlingspunkt når folk skal treffes for å gjøre noe hyggelig sammen.

Bestemoren skriver at kvinner som henne ikke ønsker å handle på nettet fra utenlandske nettbutikker, de ønsker å handle lokalt og i butikk. Hun vil heller ikke kjøre kollektivt med tunge bæreposer rett før jul, det blir for tungvint. Hun skriver at hun vil kjøre varene fra «dør til dør».

Oslo Handelsstands Forening kan ikke love å få tilbake gateparkeringen i Oslo sentrum. Men, vi kan love at vi jobber for å få til gode løsninger med flere holdeplasser for kollektivtrafikken og bedre utnyttelse og løsninger i byens parkeringshus. Kanskje vi etterhvert kan reservere plass i et parkeringshus til en overkommelig pris?

Dessuten, jobber vi nå med å etablere et «posehotell» og en hjemkjøringstjeneste av varer, noe som vi ønsker å teste ut som en pilot i forbindelse med årets julehandel. Planen er at vi i november og desember vil opprette «posehotell» og hjemkjøringstjeneste fra fire sentrale kjøpesentre; Aker Brygge, Paléet, GlasMagasinet og Oslo City. Her kan du gratis «parkere» alle innkjøpene dine (uavhengig av hvor de er kjøpt) og hente senere. Eventuelt kan du få varene levert hjemme, men da mot en liten kostnad.

Oslo må i fremtiden basere seg på at kundene kommer til sentrum med kollektivtransport (93 prosent gjør allerede det). Vår visjon er å få til en løsning der vi legger til rette for hjemkjøringstjeneste og posehotell i alle butikker – hele året.

Oslo sentrum har mye å by på og vi håper vi kan si på gjensyn og at denne bestemoren igjen vil benytte byens mange muligheter med butikker, restauranter og kulturtilbud. Vi håper hun tar med seg barnebarna til en julepyntet by, gjør sin julehandel og leverer for hjemkjøring til avtalt tid, går på restaurant og får med en juleforestilling på teater eller en tur på kino. Oslo sentrum lever i beste velgående.

Velkommen!

Byliv, handel, arbeidsplasser og transport!

Del : fbtw

Kronikk

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHFpublisert i kortversjon i Dagsavisen 21.10.19

Handel og servering er næringene som skaper flest arbeidsplasser og store skatteinntekter i Osloregionen. Disse næringene trenger kunder, ansatte og varer, i tillegg til teknologisk utvikling, nye forretningsmodeller, stabil økonomisk politikk og godt regelverk og konkurransedyktige vilkår. Men, uten varer, kunder og ansatte blir det lite behov for alt det andre.

Derfor har OHFs medlemmer satt transport (mobilitet) som den aller viktigste politiske rammefaktoren for fortsatt konkurransedyktig og bærekraftig handelsnæring i vår region. Transportpolitikken blir truet på mange måter. Den teknologiske utviklingen og prisnivået på transport er markedsutvikling, og noe vi som næringsdrivende bare må tilpasse oss. At samferdselspolitikken ikke er god nok, er derimot noe våre politikere må ta på alvor.

Vi trenger å ta opp tre viktige saker:
1) Behovet for en næringsvennlig, helhetlig løsning for hele regionen.
2) Mobilitet i hele byen, for både kunder, ansatte og varer.
3) Kunnskapsbasert samferdselspolitikk.

Oslopakkene har vært en suksess for Oslos innbyggere og næringsliv, både i form av gjennomføringskraft og transporteffekt. En samlet løsning for veiutbygging, kollektivtilbud og stort geografisk nedslagsfelt har vært nødvendige og viktige faktorer i den gode utvikling Oslo har hatt de siste 30 årene. Men vi er ikke ferdige. Løsninger der behovene til både den som skal på jobb eller skole, den som skal handle eller på kulturopplevelse, den som skal frakte varer, og til den som skal levere en tjeneste, står i sentrum for samferdselspolitikken. Vi oppfordrer på det sterkeste at politikerne ikke gjør noe som skaper risiko for det gode samarbeidet som har vært mellom Oslo, Akershus og staten i vår region (av noen kalt et faglig og administrativt fellesskap). Den dagen Viken og Oslo ikke lengre står ved sine avtaler, og statens samferdselsmyndigheter kan velge å prioritere andre deler av landet fremfor vår byregion – da taper våre bedrifter, arbeidsplassene og alles byliv. Med andre ord – MDG, Høyre, AP og alle dere andre: Ikke bøll med Oslopakkene!

Mobilitet. De siste fire årene har transportpolitikk i Oslo vært preget av sentrumspolitikk, og et bilfritt sentrum. OHF har påpekt at det ikke er så mye privatbilisme som preger Oslo sentrum, men dette har vært en viktig symbolsak for politikerne. Om vi har åtte eller 12 prosent syklister i sentrum, eller syv eller 11 prosent bilister, betyr nok mindre for bylivet på lang sikt, sammenliknet med vår evne til å skape forutsigbare og langsiktige løsninger med knutepunkter (holdeplasser) for bedre persontransport, stabile kjøremønstre for vare- og servicelevering, og godt vedlikehold av gater. I sentrum har vi observert en ‘politisk krig’ om ulike transportformer, fremfor politikk om hvordan de ulike transportbehovene skal dekkes. Nå advarer vi mot å bruke den samme taktikken i resten av Oslo.

Oslo har mange viktige knutepunkter som over tid vil kunne styrkes som nye bysentra der mennesker kan møtes og skape byliv. Da MÅ politikken og reguleringen være egnet til å skape enkel mobilitet. Det holder ikke med en generell politisk erklæring om at «varelevering skal kunne finne sted» eller at «vi forventer at kundens transportbehov skal være sikret». Politikerne må dykke dypt inn i de enkelte saker, og se hvordan en parkeringsnorm kan være egnet til enten å drepe eller fremme handel på Tåsen, Karlsrud eller Røa. Utforming av T-banestasjoner og næringsbygg er avgjørende for hvorvidt kunder ønsker å komme, om det er mulig å få levert varer, eller hvorvidt sykkeltraseer gjør at estetiske verdier forringes.

Kunnskap om byens handel, næringsliv og transportbruk må komme i forkant av vedtak og midlertidige tiltak. I dag opplever OHF og våre medlemmer at byens politikere ikke søker kunnskap, men bare durer i vei med prosjekter, tiltak og midlertidige utprøvinger. Noen eksempler er piloter som byrådet har gjort gjennom utelivskontor og malte sirkler på asfalten. Vi har også opplevd eksperimenter i Thereses gate, Markveien m.m. der p-plasser skulle fjernes som et forsøk, uten tanke om hvordan dette påvirket de som skaper lys i første-etasjene i gaten.

Vi har nylig fått varsel om nok et kommunalt eksperiment. Kollektivfeltet i Bygdøy Allé skal fjernes, sykkelfelt skal males opp og varelevering skal hindres. Og det hele skjer som et forsøk. Bymiljøetaten i Oslo kommune ser ut til å tro at de bare kan teste nye idéer, uten å ta hensyn til de som driver næring eller bor i området. Vi er sjokkert over hvor lite kommunen velger å innhente av kunnskap om hvordan tiltaket vil påvirke næringsdrivende, før de fremmer sine løsninger. Vår oppfordring er derfor klar: Oslos samferdselspolitiske leder og øvrige politikere, må styre transportpolitikken på kunnskap om hvordan næringer, handel og byliv styrkes – og ikke hvorvidt vi kan få noen flere syklister i sentrum.

Byregnskap Oslo 2017: Utvikling for handel og næring

Del : fbtw

I desember 2016 la Oslo Handelsstands Forening frem forslaget om å etablere «Byregnskap» for Oslo. Dette ble positivt mottatt og nylig ferdigstilte kommunen, gjennom sin underleverandør Multiconsult, første versjon av Byregnskap Oslo.

Vårt ønske var å lage et verktøy som med offentlige -og repetitive tall, som vil være et verktøy for både kommunen og næringen, der vi kan se hvordan handelen i bygatene og i Oslos markedsplasser utvikler seg fortløpende.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Pilot

Multiconsult står ansvarlig for både innhold og metode, som baserer seg på én periode (2017). Denne versjonen har derfor ikke et evighets-perspektiv, slik OHF opprinnelig ønsket. Samtidig er tiltaket gjort som en pilot, og det blir opp til Oslo kommune å tilpasse verktøyet slik at det både blir et viktig og praktisk verktøy, og kanskje også et «eksportprodukt» fra Oslo til andre kommuner og myndighet.

Ros og ris

OHF vil gi både komplimenter og kritikk til byregnskapet slik det foreligger nå. Rosen går i første rekke på forslaget om å lage en tredeling: Byregnskap – bybarometer – bytelling, som er en meget interessant tilnærming til oppgaven med å bringe frem mer kunnskap om handel, førsteetasjer og arbeidsplasser, basert på ulike tidsperioder.

Kritikken retter seg i hovedsak mot metoden som ikke har klart å hente data om handel med korte tidsintervaller. Her bør det være mulig med en løsning med data fra f eks likningsvesenet, kemneren eller andre som kan vise tall for omsetning. OHF mener dette er en enkel oppfølging, og noe som bør skje allerede nå i 2019.

OHF ønsker å synliggjøre positive tiltak i Oslo kommune og har derfor lagt Byregnskapet ut på vår nettsider. Vi berømmer tiltaket og resultatet, og synes Oslo kommune fortjener stor heder for dette.

OHF har også fulgt dette opp i de pågående byrådsforhandlinger, se mer om det i saken under.

Slipper vi søke ny skjenkjebevilling hvert fjerde år?

Del : fbtw

I byrådets forslag til alkoholpolitisk handlingsplan ønsker man blant annet at serveringssteder som har skjenkebevilling skal slippe å fornye den hvert fjerde år. De vil i stedet bruke pengene på å ta «bandittene» i bransjen.

Alle kommuner har plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, og innenfor alkoholloven rammer er kommunene tillagt betydelig ansvar og stor frihet til å utforme egen alkoholpolitikk.

I Oslos tilfelle har denne planen vist seg å være både konkret og ha stor betydning for butikker og restauranter i byen. Før sommeren 2019 la byrådet frem et forslag til revidering, og den inneholder både gode nyheter for våre medlemmer, og noen deler som trenger vesentlig forbedring, kommenterer næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

– Blant de beste nyhetene er forslaget om å fjerne prosessen med ny søknad om skjenkebevilling hvert fjerde år, noe som har gitt serveringsstedene unødig mye usikkerhet og økonomisk tap, sier han.

Marthe Scharning Lund (Ap) er
byråd for næring og eierskap i Oslo.

På OHFs frokostmøte før valget i september uttalte byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund (Ap), seg svært tydelig om saken. Hun ønsker ikke lenger å tvinge absolutt alle de 1600 som får skjenke øl i Oslo til å kjempe for sin eksistens hvert fjerde år.

– Jeg vil i stedet bruke de ressursene til å gå etter de useriøse. Dette er en bransje der vi vet det finnes økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og skatteunndragelser. Vi øker antall kontroller, går etter vandel og går etter de vi vil ha fjernet, sier næringsbyråden til Dagsavisen.

Støtte til de seriøse i bransjen

I OHFs store bransjeundersøkelse i 2018 og i vår ferske medlemsundersøkelse, fikk vi bekreftet behovet for et effektivt, rettferdig og forutsigbart kontrollapparat som fjerner dem som ødelegger konkurransen i markedet. Vi håper planens setning: Salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse drivere, varsler en ny forståelse for hvor viktig serveringsbransjen er i utvikling av en levende by.

– Dette er svært godt nytt, vi får en forenkling som kommer bevillingshaver til fordel, og i tillegg økes arbeidet mot de som opererer ulovlig i bransjen, sier OHFs Jon Anders Henriksen, og uttrykker sterk støtte til forslaget.

– Samtidig er det avgjørende at de seriøse aktørene i bransjen blir grundig involvert i utforming av regler og vilkår som myndighetene setter for bransjen. Kontaktforumer og høringsprosesser er bra, men det kreves også at bransjens meninger finner sitt fotavtrykk i de konkrete regler og veiledninger som blir vedtatt, fortsetter han.

Ønsker strengere reaksjoner på regelbrudd

Runar Eggesvik er utelivsgründer i Oslo, og medeier i Youngs, Kulturhuset, Prindsen Hage, Oslo Camping og Brygg. Han er helt enig i at en større innsats inn å fjerne de useriøse i utelivsbransjen vil være bra for konkurransen i bransjen. Vi møter ham på nyåpnede Youngs, i Kulturhusets første lokaler, som nå er pusset opp til å bli «Oslo Sentrum Øst sin nye storstue på byens mest sentrale hjørne.»

I kjelleren på Youngs legges siste hånd på verket med å skape enda en fantastisk møteplass på Youngstorget.

– Vi er fornøyd med forslaget om at man slipper å fornye skjenkebevilling etter fire år, men kommunen kan godt være strengere mot dem som ikke overholder reglene, sier han.

– Med fokuset på arbeidslivskriminalitet vi opplever idag, og nye teknologiske løsninger for kontroll med arbeidstid og økonomi finnes det ikke noen unnskyldning for ikke å drive seriøst og profesjonelt lenger.

Eggesvik er opptatt av serveringsbransjens skaper en tryggere by, hvor man har kontroll med skjenking og mindre narkotika, med vakter og profesjonelt personale som bidrar til god stemning.

– Vi ser på våre steder som en del av det offentlige rom og tar ansvar for at det skal være hyggelig å oppholde seg der. Utelivet er ikke bare fest, men en del av et døgntilbud i byen. Vi tjener ikke bare penger på øl, men med spill og andre aktiviteter skaper vi sosiale møteplasser. Prindsens Hage i Storgata i Oslo ligger i et ganske «belastet» område, men vi har klart  å skape en svært populær og trivelig plass på tross av og på lag med utfordringene her, sier han

– Youngtorget har blitt et langt hyggeligere sted – takket være serverings og utelivsbransjen!

RUNAR EGGESVIK, TRØBBELSKYTER

– Sånn som det er nå må serveringsstedene kjempe om de beste ansatte, noe som skaper en sunn konkurranse i bransjen. Serveringsbransjen har også en viktig rolle som stor sysselsetter i byen, og mange har nettopp denne bransjen som inngang til arbeidslivet. Fokus på seriøs drift som arbeidsgiver i handlingsplanen er veldig viktig for næringen, sier han og legger til at bransjen også er en inkluderingsarena og svært multietnisk – på Kulturhuset har 70 prosent av de ansatte utenlandsk opprinnelse.

Avslappet atmosfære og smarte møbler på Youngs.

Fra rusbegrensning til næringsutvikling?

Den nye handlingsplanen har også andre forslag OHF ønsker velkommen. Vi forstår det slik at man ønsker et skifte fra at handlingsplanen kun brukes til begrensning av rus og vold, til å være et viktig næringspolitisk verktøy. Det sies blant annet at: «Planens navn bør gjenspeile at den også er en næringspolitisk handlingsplan, som ser bransjen som et viktig element i en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.»

– Særlig en sak mangler, og det er at butikker som ønsker å tilby servering av lavalkoholholdig drikk til sine kunder, skal få en enklere og mer forutsigbar fremtid. OHF har tidligere omtalt vårt medlem Follestads kamp for å kunne bidra til mer byliv, mer solid butikkdrift og etablering av et innovativt konsept for et voksent publikum – men som fortsatt får avslått sin søknad om serveringsbevilgning med henvising til handlingsplanen, sier Jon Anders Henriksen.

OHF mener derfor at handlingsplanen må endre punktet: «Skjenkebevilling skal som hovedregel ikke gis til virksomheter som ikke er rene serverings- og skjenkesteder.»

– Hovedregelen kan bli stående, men der hvor det er et voksent, gjerne internasjonalt, kundegrunnlag og virksomheten som søker har investert i både personell og utstyr, bør kommunen være fleksible med tildeling av bevilgning. De samme krav om etterlevelse av lover og regler og kontroll med dette gjelder jo uansett, avslutter Henriksen.

Prindsen Hage – en «hemmelig» oase av byutvikling i Storgata. Foto: Didrick Stenersen

Mer om Follestads kamp for å få bruke vinbaren sin: