En ny tid for Hegdehaugen Jernvare

Del : fbtw

Korona: Krisen ingen så komme!

Tekst og foto: Håvard Schei

I mars var pandemien en realitet og Oslos gater ble nærmest tømt for mennesker. Norsk varehandel har stått og står overfor helt nye utfordringer. Det har vært meldt om konkurser og massepermitteringer. Til tross for dette har Hegdehaugens Jernvarehandel opplevd en enorm vekst, og en omsetning som aldri før.

Søskenparet Pål og Nina Reinung tror ikke sine egne øyne når de mot alle odds trosser spådommer og har økt omsetningen med 77 prosent i april.

– For oss er det egentlig en solskinnshistorie. Det er helt uvirkelig, og bare noe vi kunne drømt om da denne situasjonen oppstod. Jeg har aldri tidligere opplevd en slik økning i omsetningen, sier Pål og Nina Reinung, tredjegenerasjons eiere av Hegdehaugens Jernvarehandel.

Den tradisjonsrike butikken fra 1916 har ingen permitterte, tvert imot har de hentet inn flere ansatte i denne perioden for å dekke opp et økt behov for bemanning.

– I begynnelsen, fikk alle beskjed om å holde seg hjemme bare de hostet. I en avdeling, var alle de faste medarbeiderne syke, ikke nødvendigvis koronasyke, men vi måtte være varsomme, så det ble mange sykmeldte i en ganske kritisk periode. Vi hadde rett og slett ikke nok folk til å stå i butikken, forteller Pål.

Endret kundeadferd

– Normalt kan vi bruke 30 minutter på en kunde som skal ha én skrue, det har vi ikke tid til nå. Dessuten ser vi langt flere målrettede kunder. De vet hva de skal ha, bruker kortere tid og handler mer når de først handler, forklarer han.

Kundestrømmen har også endret seg og det er ikke lenger et rush «etter jobb». Nå kommer de jevnt og trutt gjennom hele dagen, noe som gjør smittevernstiltakene med avstand, antibac og renhold enklere å overholde. Jernvarehandelen er en stor butikk med mye å vaske. Alt folk tar på, som gelendre, håndtak, terminaler, kasse mm. må vaskes tre ganger om dagen.

Kundene forventer god service

Den personlige oppfølgingen kundene får hos Hegdehaugens Jernvarehandel er en av grunnene til at folk velger butikken, men det kan være utfordrende i disse tider.

– Når du står i en faghandel, spør jo folk om alt mulig og vi går rundt og snakker med kundene. Kunder kommer ofte med bilder på mobilen de vil referere til og da kan det bli en utfordring å opprettholde en meters avstand, innrømmer butikkeieren.

Oppsving i salget

Den klare omsetningsøkningen kan ha flere årsaker. I tillegg til at folk har vært hjemme med mer tid og et plutselig fokus på eget hjem og ikke minst matlaging, har også flere butikker i området vært midlertidig stengt på grunn av sykmeldinger og kundesvikt. Hos Hegdehaugen Jernvarehandel har de hatt god tilgang på sine deltidshjelpere/studenter, som har kunnet steppe inn slik at de har kunnet holde butikken åpen.

– Noen stengte butikker har nok gått glipp av ganske mye omsetning, spår Reinung som forteller at etter at Bogstadveien åpnet etter gate- og byggearbeider i februar, har de opplevd en veldig positiv utvikling i trafikken og folk som bruker gaten. Han legger til:


 – Det virker også som folk har kviet seg for å gå på kjøpesentrene. Alle oppfordringer om å handle lokalt og hos spesialforretningene har nok også hjulpet oss.

Økt netthandel

Etter at koronakrisen var et faktum, har Nina Reinung som tar seg av netthandelen merket hvordan handlemønsteret til folk har endret seg.

– Netthandelen hadde tidligere en topp søndag kveld, slik at vi hadde masse jobb mandag morgen. Nå handles det jevnt og trutt hele dagen, hele uka, forteller Nina.

Butikken har hatt netthandel i mange år, men hadde akkurat satt i gang tiltak for å bedre netthandel tilbudet da pandemien gjorde at alle måtte bli hjemme.

– Vi har for eksempel nylig skiftet fraktleverandør og satt ned fraktkosten til halvparten. Det har hjulpet. Nå leverer vi Helt hjem på døra til 79 kroner og gratis frakt over 1500 kroner, opplyser hun.

Utfordrende med svak krone

I tillegg til stengte fabrikker og generell tilgang på varer, er den lave kronekursen en utfordring. Nina forteller at det for eksempel er vanskelig å få tak i dørhåndtak fra Italia og at noen populære trillebager fra Tyskland vil øke i pris. Nina frykter at det kan ta lang tid før varetilgangen kommer tilbake til gamle nivåer.

– Det positive er at situasjonen kanskje kan bidra til holdningsendringer hos folk og at de innser at europeiske varer ofte har bedre kvalitet og er mer bærekraftige enn tilsvarende som produseres billig på andre siden av jorda, avslutter Nina. 

Dagligvare sikret omsetningen i kjøpesentrene

Del : fbtw

Midt i korona-krisen er det ikke uventet at omsetningen i kjøpesentrene gikk ned med 13,2 prosent i april. Høy omsetning innen mat og drikke samt kategorien «hus og hjem» førte til at nedgangen ble mindre enn fryktet. Dette kommer frem i kjøpesenterindeksen for april fra Kvarud Analyse.

Det var kjøpesentrene i Viken som klarte seg best, noe som skyldes at stans i grensehandelen, spesielt i tidligere Østfold og Akershus. Totalt omsatte kjøpesentrene som inngår i oversikten for litt over 10,1 milliarder kroner, om lag 1,55 milliarder mindre enn i april i fjor.

Tallene viser videre at koronapandemien har hatt minst negativ effekt for lokal- og bydelssentrene der omsetningen i april bare gikk ned med 1,8 prosent. Dette skyldes i stor grad høy omsetning og tosifret vekst innen mat og drikke (21 %) og hus og hjem (16,5 %), samt mindre nedgang i spesialbutikkenes omsetning enn i de andre kjøpesentrene.

Tøffest å drive i sentrum

Omsetningen i regionsentrene gikk ned med 10,9 prosent. Også her var det tosifret vekst innen mat og drikke (12,8 %) og hus og hjem (12,9 %). I bysentrene falt omsetningen i alle kategorier, også litt innen mat og drikke (-0,3 %) og hus og hjem (-5,6 %), samt at nedgangen var litt større i de øvrige bransjene. Dette bidro til at totalomsetningen i bysentrene falt med 30,0 prosent i april. Omsetningen for klær, sko og vesker falt med hele 50 prosent, men var likevel en positiv utvikling og steg med 35 prosent fra mars.

– Tallene viser det selvsagte, at det er viktig å drive næring der det er mennesker, uttaler Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening og påpeker at det nå er svært viktig at serveringsstedene får åpne, at det igjen er lov å skjenke alkohol til maten og ikke minst at folk forlater hjemmekontorene og igjen etablerer seg på sine kontor i sentrum.

Næss påpeker videre at det er tydelig at mange har kost seg med god mat og drikke de siste månedene. Hele fire av 10 kroner blir lagt igjen i dagligvarebutikker, på vinmonopolet og i andre spesialbutikker med salg av nærings- og nytelsesmidler. Dette er 9,5 prosent høyrere enn i april i fjor.  

Færre besøk og større handlekurv

Trenden med færre kunder og større handlekurv fortsatte i april. Omsetningen per besøk var i april i år på 427 kroner, noe som er 92 kroner mer enn i april i fjor og 67 kroner mer enn i mars i år. Også her er det stor variasjon med hensyn til beliggenhet og kjøpesentrene i sentrum hadde en nedgang i besøk på hele 46,6 prosent i april.

– Dette viser hvor viktig det er å skape byliv. I samarbeid med næringsdrivende og byens strøksforeninger, har vi bedt Oslo kommune om å sette av midler til prosjekt Re:start. Dette innebærer tiltak som skal trekke folk tilbake til sentrum, som for eksempel gratis parkering på lørdager, gratis kollektivtrafikk og større utnyttelse av fortau og torg for de næringsdrivende. Nå trenger vi en sommer med yrende byliv i både sentrum og bydelssentrene, slår Næss fast.

Kilde: Kvarud Analyse . Omsetningstallene er basert på tall fra 230 kjøpesentre, mens besøkstallene baserer seg på tall fra 194 kjøpesentre. Tallene er hentet inn fra hele Norge.

Koronastøtten – bra tiltak, men ingen fulltreffer

Del : fbtw

Etter uker og måneder i dvale, er handel og servering i Osloregionen nå sakte men sikkert i ferd med å åpne opp igjen. Noen kan takke regjeringens kontantstøtteordning for at de fortsatt kan holde hjulene i gang, for andre har ikke dette vært nok.

Ordningen viser også at det for enkelte har vært mer lønnsomt å holde helt stengt, fremfor å holde åpent med redusert drift. En undersøkelse blant OHFs medlemmer viser at ordningen har slått ulikt ut.

– Vi berømmer politikerne for at de så raskt fikk på plass en støtteordning for bedrifter som er blitt rammet av korona og smittevernhensyn, men vi opplever at ordningen ikke har truffet like godt for alle, kommenterer Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Han forklarer at foreningens medlemsmasse består av en god miks av dagligvare, faghandel, service og servering. Mens mange innen dagligvare har opplevd rekordomsetning, har særlig de sentrumsnære forretningene opplevd kundetørke, men likevel holdt åpent.

Ser vi bort fra disse dagligvarebutikkene er det likevel mer enn fem av 10 som opplyser at de ikke har hatt omsetningstap som er omfattet av ordningen og kun fire av 10 har så langt søkt om støtte. Av disse opplyser knapt halvparten at ordningen har hjulpet bedriftens økonomi, mens den for tre av 10 bedrifter har vært til stor hjelp.

Treffer skjevt

Det som går igjen er at kontantstøtten treffer skjevt. Dette gjelder særlig bedrifter som har ekspandert siste året og som hadde lav omsetning i mars og april i fjor. Små bedrifter med lav omsetning og relativt høye egenandeler sitter heller ikke igjen med nok penger til å dekke høye og uungåelige faste kostnader.

Flere medlemmer melder også om at det har vært store utfordringer med likviditet, noe som for mange har løst ved å permittere ansatte. Undersøkelsen viser videre at mange næringsdrivende frykter at korona-effekten vil vare i mange måneder og håper at støtteordningen vil fortsette og at permitteringsordningen blir forlenget. Hvis ikke, er det flere som varsler at de kan bli nødt til å gå til oppsigelser.

Store varelagre tynger

– Mange innen faghandel, spesielt innen klær, sko og vesker, sitter på store varelagre som de ikke får solgt i riktig sesong. Samtidig venter de inn nye sesongvarer som skal betales. Dette vil for mange by på store likviditetsutfordringer fremover, fordi mye av reservene er brukt på uungålige faste kostnader i en periode med svært lav omsetning, utdyper Næss.

Digital 17. mai!

Del : fbtw

Joda, det blir 17. mai i år også – om enn noe annerledes enn vi er vant til. 17. mai-komiteen i Oslo har laget et program for en annerledes nasjonaldag. Barnetoget er naturligvis avlyst men det blir aktiviteter rundt omkring i hele byen. 17. mai-komiteen anmoder oss om å ikke oppsøke arrangementene fysisk, men å følge med digitalt!

I god tradisjon vil det bli bekransninger i byens ulike parker og gravlunder, det blir salutt fra Akershus festning, festkonsert med mange flotte talenter fra Osloskolene og gjesteartist Hkeem. Ulike kirker og trossamfunn arrangerer egne digitale arrangementer, det blir lokale markeringer på skolene og på fjorden blir det eget båttog.

Kor, korps og Leikarringen i bondeungdomslaget vil dukke opp på uannonserte steder i byen i løpet av dagen. Lytt og følg med – kanskje de passerer utenfor der du bor!

I tillegg til at du kan følge med på nettet, vil både NRK og TV2 ha 17. mai sendinger fra hele landet fra tidlig morgen kl. 0700 til sen ettermiddag ca. kl. 1700.

Klikk her for å se 17. mai-komiteens program og finne lenker til digitale arrangementer.

Vi ønsker alle en riktig god og festlig 17. mai feiring!

Det blir uteservering på Karl Johan i sommer!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening (OHF) ba byråden gripe inn for å gjøre få til uteservering på Karl Johan i sommer. Etter flere år med midlertidig tillatelse, sa nemlig Plan- og bygningsetaten (PBE) nei og viste til at kravene må gjøres gjeldene på lik linje med permanente tiltak. Nå har PBE likevel gitt tillatelse forinneværende år. Et flott vedtak i disse korona-tider!

– Dette er strålende nyheter og det er godt at fornuften råder, sier direktør Jon Anders Henriksen i OHF etter at PBE snudde i saken.

I forbindelse av nedstenging av byen knyttet til korona-viruset, mener han det er viktig at kommunen er generøs og fleksibel når det gjelder å tillate tiltak og arrangementer som blant annet uteservering i Karl Johans gate. Videre vil OHF bidra til at lokalt næringsliv rundt Studenterlunden snarest mulig går i gang med arbeidet med å få på plass en omforent løsning i dette området for 2021 og årene fremover.

Fra midlertidig til permanent

I sitt opprinnelige avslag skrev PBE at uteserveringen er blitt omsøkt som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder i flere år, og kan ikke lenger bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak. Dette innebærer blant annet at kravene til tiltakets visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til dets omgivelser må gjøres gjeldende på lik linje som permanente tiltak.

For fremtiden anbefaler PBE at tiltaket med uteservering omprosjekteres ved å endre plassering av uteserveringen og har foreslått at det skjer på søndre fortau mot Studenterlunden, altså på motsatt side av der serveringen skjer i dag.

Viktig med byliv

Akkurat nå trenger Oslo tiltak som kan iverksettes raskt, og kan bidra til at folk tar tilbake byen. Næringslivet som retter seg mot kunder og gjester i Oslo, har lidt svært store tap som følge av pandemien og trenger hjelp for å komme i gang igjen.

– Dette er en tid det er viktig at kommunen er generøs og fleksibel når det gjelder å tillate tiltak og arrangementer som blant annet uteservering i Karl Johans gate. OHF vil deretter bidra til at lokalt næringsliv rundt Studenterlunden snarest mulig går i gang med arbeidet med å få på plass en omforent løsning i dette området for 2021 og årene fremover, skrev OHG i sitt brev til byråden.

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i PBE sier til estatenyheter.no at serveringen burde foregå på den andre siden av Karl Johans gate, mot Spikersuppa «for å ivareta Karl Johans særpreg som Norges hovedgate».

– Over flere år har vi fått søknader om uteserveringen som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder. Vår tilbakemelding til Strøksforeningen Studenterlunden denne gangen er at tillatelsen til sommerservering ikke lenger kan bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak, uttalte Kielland, og la til:

– Vi ser imidlertid, som OHF, at sommeren 2020 vil være en meget spesiell sommer i Oslo, og at en gjenåpning av Oslos uteplasser og torg vil trekke mennesker tilbake til Oslos gater. Derfor vil vi ut fra situasjonen gi Strøksforeningen Studenterlunden beskjed om at den midlertidige tillatelsen til sommerservering langs Karl Johans gate forlenges for sommeren 2020.

Brev fra OHF til byråd for byutvikling; Hanna E. Marcussen (MDG)

20 millioner til kick-start av Oslo

Del : fbtw

Sammen med Oslos strøksforeninger ber Oslo Handelsstands Forening om 20 millioner kroner til en oppstart av bylivet i hovedstaden etter at byen har vært stengt ned i forbindelse med korona-krisen. Byrådet har denne uken mottatt vårt forslag om tiltak og aktiviteter i prosjekt Re:start 2020.

Re:start 2020 inviterer nå Oslo kommune til felles innsats for å styrke byens næringsliv og etterlyser økonomiske, regulatoriske og organisatoriske tiltak.

– Det er viktig å sikre byliv og vi har valgt navnet Re: start for å synligjøre at vi trenger et krafttak for å få tilbake liv i gatene, gjester på restaurantene og kunder i butikkene, forklarer adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss.

– Vi har de siste syv ukene vært vitne til et tilnærmet folketomt sentrum og uten mennesker er ikke byen vår særlig spennende. Byliv kan bare skapes ved å få tilbake folk som bruker alt sentrum har å tilby. Vi mener kommersielle og attraktive tilbud er nøkkelen til dette, sier Næss.

20 millioner kroner

Vi anbefaler at Oslo kommune bidrar med et beløp tilsvarende det andre kommuner i Norge har bidratt med, justert for folketall. OHF fremmer derfor forslag om at kommunen setter av 20 millioner kroner til Re:start 2020. Beløpet vil brukes til markedsføring og kommunikasjon rundt Re: start og enkeltarrangementer i ulike strøk i Oslo.

I tillegg kommer utgifter gjennom tapt inntekt på forslag om fjerning/reduksjon omsetningsavgift for skjenking av alkohol, bevillingsgebyr og gategrunnleie på offentlig fortau/veg.

Åpne kranene!

– For serveringsbransjen er det alfa omega å ha mulighet til å tilby noe godt i glasset. Vi mener derfor at det haster å åpne for skjenking også i Oslo, sier Næss.

I tillegg foreslår prosjekt Re:start at det åpnes opp for skjenkebevilling i butikker og tjenestesteder som frisør, hudpleie mv. Med myndighetenes krav om avstand mellom gjester, må serveringsstedene ta i bruk utvidet areal, prosjektet ber derfor om at gjester kan krysse gangsone på fortau for å ta med alkoholholdig drikke og mat til bord på uteservering.

Andre viktige tiltak for å få folk til byen er:

 • Gratis parkering på alle kommunale p-plasser
 • Gratis reise med Ruter
 • Gratis bompassering i helgene
 • Markedsføring av aktiviteter og tilbud

Viktig samarbeid og forenklet byråkrati

Det finnes mange etablerte strøksforeninger som har bred erfaring med å samarbeide om aktiviteter og tiltak som trekker folk til byen. Sammen med OHF bør disse inngå som partnere i Re:start 2020. Det bør også etableres en «one-stop-shop» for søknader og spørsmål knyttet til bruk av gategrunn, skjenkebevilling, markedsføring mv. Det bør være enkelt for næringsdrivende å møte myndighetene i Oslo i 2020 0g 2021!

Vi etterlyser også samlet informasjon om markedsutvikling i Oslo, slik at trafikk med Ruter, utnyttelse av parkeringshus, bruk av bysykler, sysselsetting, handelstall mv. blir samlet forløpende, og vurdert opp mot bruk av statlige støtteordninger innen omsetningsstøtte og arbeidsmarkedstiltak.

Vi forventer en rask tilbakemelding fra Byrådet i Oslo og anbefaler på det sterkeste et positivt vedtak om å gjennomføre prosjektet Re:start 2020.

– Vi håper på den beste velvilje fra Oslo kommune i å sikre bylivet i Oslo, og gjennom Re:start sørge for at de som skaper byliv og lys i vinduene i byens 1. etasjer også blir de som ønsker folk tilbake, avslutter Næss.

Forslaget Re:start 2020 er utarbeidet i felleskap med strøksforeninger fra hele Oslo. OHF vil særlig takke VisitLøkka, Strøksforeningen Karl Johan, Kvadraturforeningen, Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening, Torggata Strøksforening og Tøyen Torgforening for deres bidrag.

Klikk her for å lese brevet til byråden

Årsmøter i OHF og OHFK

Del : fbtw

Årsmøtene for Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) ble gjennomført digitalt 29. april. Her er oversikten over våre nye tillitsvalgte. Valgkomiteens og styrets innstillinger ble enstemmig vedtatt.

Styret

Christian Hoel (styreleder), Coop Extra

Helene Skjenneberg (nestleder), Scandic Hotels

Tom Kristiansen, Rema 1000

Alexander Arnesen, Sprell

Per Roskifte, Norgesgruppen

Frank Lehne, Varner

Kontrollkomité

Marianne Ølstad, Mester Grønn

Kirsti Stokkeland, NHO Service og Handel

Iman Winkelman, Virke Servicehandel

Stipendkomité

Helen Eidsvig, Norgesgruppen/Kjøpmannshuset

Pauline Johansen, Obos forretningsbygg

Christine Frellumstad Nilsen, Miele

Mathilda Martinsson, Loco Norge

Valgkomité

Carl-Christian Ferner (leder), Ferner Jacobsen

Cathrine Lie-Strand, Potensialbygger

Ingvild Størksen, Virke Dagligvare

Anja Løvåsen, Glasmagasinet

Oslo gjør seg klar for skjenking!

Del : fbtw

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at de gradvis vil åpne opp for skjenking igjen i løpet av mai. Bransjen gjør seg klar fra neste uke!  

 – Vi har stengt byen. Nå skal vi gradvis gjenåpne den. Denne fasen er egentlig vanskeligere enn den vi har vært gjennom, uttalte byrådslederen til NRK i forrige uke, og lovet at det ikke vil bli mer inngripende tiltak enn nødvendig.

Det er serveringssteder som tilbyr mat som blir først ut.

–  Dette er helt avgjørende for å starte opp aktiveten i byen og vi håper på en raskest mulig åpning, sier adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss.  

Etter hva OHF erfarer er dette de vesentligste delene i kommunens tanker om å åpne opp:

 • Det er i første omgang serveringssteder med matservering som får servere alkohol.
 • Matservering må skje ved bordet.
 • Det forutsettes minimum en meter avstand mellom personer.
 • Det kan møtes inntil seks personer (er det en familie, så kan det være flere).
 • Det blir ikke absolutte regler for antall personer i ett lokale utover avstandskravet og serveringskravet.
 • Serveringsstedene kan holde åpent til kl. 24.00, med skjenking frem til kl. 23.30
 • Steder som vil holde åpent med disse forutsetningene, må inngå skriftlig erklæring med vilkår om etterlevelse og forenklet inndragning og sanksjoner dersom vilkårene brytes.

I løpet av de nærmeste dagene vil det blir lagt frem en sak for Byrådet i Oslo. Deretter må helsemyndigheter, beredskap og relevante etater følge opp. Det betyr at nye regler vil være på plass snarlig og at vi sannsynligvis kan møtes for et glass rundt 5.-6. mai.  

Vi handlet lokalt i mars

Del : fbtw

Frykt for spredning av koronasmitte og myndighetenes tiltak 12. mars, har fått store utslag for kjøpesentrene. Verst har det vært for kjøpesentrene i Oslo sentrum som halverte omsetningen mot samme måned i fjor.

Øvrige kjøpesentre i Oslo og Akershus hadde en nedgang i omsetningen på 16,3 prosent. Samlet nedgang for kjøpesentrene var på 23,1 prosent. Dette kommer frem i en rapport fra Kvarud Analyse, basert på 57 kjøpesenter i Oslo og tidligere Akershus i Viken.

Mindre folk i sentrum

Den kraftige nedgangen i bysentrene i Oslo skyldes bl.a. bransjesammensetningen i kjøpesentrene i sentrum. Mens omsetningen innen servering, service og tjenesteytende og klær, sko og vesker utgjør halvparten av omsetningen i kjøpesentrene i Oslo sentrum, ligger snittet i de øvrige kjøpesentrene i Oslo og Akershus på en fjerdedel. I tillegg har besøkstallene gått betydelig mer ned i Oslo sentrum som følge av oppfordringen om hjemmekontor og begrensning i antall kollektivreiser.

– Det ble veldig stille i Oslo sentrum etter myndighetenes vedtak om smitteverntiltak og hjemmekontor, og det har gått spesielt utover handelen i sentrum. Det er gledelig å se at det nå begynner å bli litt mer folksomt i gatene og i butikkene, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, som også er glad for at de lokale bydelssentrene har klart seg forholdsvis bra.

Best for lokale sentre

Det var de lokale bydelssentrene som opplevde minst nedgang, noe som skyldes at mat og drikke står for en vesentlig høyere andel av totalomsetningen her enn i bysentrene. Hjemmekontor har også slått positivt ut for omsetningen.

Hamstring av dagligvarer, øl og vin bidro også til positiv utvikling for de lokale bydels- og regionssentre, men ikke i bysentrene der omsetningen ble redusert med en fjerdedel. I faghandelsbutikkene falt omsetningen minst i spesialbutikker og innen hus og hjem med rundt 14 prosent, mens nedgangen var på vel 60 prosent i kles-, sko- og veskebutikkene. I disse tre faghandelsbransjene var nedgangen minst i lokal- og bydelssentrene og størst i Oslo sentrum. Servering, service og tjenesteytende virksomheter hadde en samlet nedgang på vel 56 prosent. Også her var den negative utviklingen størst for bysentrene og minst for lokal- og bydelssentrene.

Bransjemix gir utslag

I Oslo er det lokal- og bydelssentre der andelen av totalomsetning innen servering og service- og tjenesteytende virksomheter ligger under 10 prosent som klarte seg best i mars, med en nedgang på 2,1 prosent. Deretter følger lokal- og bydelssentre med lav omsetningsandel innen klær, sko og tekstil med en nedgang på 4,6 prosent og lokalsentre med høy andel mat og drikke med en nedgang på 8,4 prosent.

Om rapporten

Tallene er basert på en rapport fra Kvarud Analyse. Totalt inngår det tall fra 57 kjøpesentre, 30 er etablert i Oslo og 27 i tidligere Akershus i Viken. I Oslo er 14 registrert som bysentre og 16 som lokal- og bydelssentre. I Akershus er 17 registrert som lokalsentre og 10 som regionsentre.

Her kan du laste ned og lese rapporten

#StøttButikkeneiOsloSentrum

Del : fbtw

Oslo er en fantastisk by, men uten mennesker er det ikke særlig spennende. Vi vil ha liv i gatene, gjester på restaurantene og kunder i butikkene!

Nå som samfunnet sakte men sikkert åpner opp igjen, er det mange som gleder seg til å ta imot gjester og kunder i sentrum.

Folk trekker folk og vi må ikke glemme at dersom vi ikke bruker butikkene i Oslo sentrum, vil de etter hvert forsvinne. Derfor: Støtt butikkene i Oslo sentrum!

Handelsstanden i Oslo Sentrum har nå gått sammen om en enkel kampanje som skal fronte handelen i en utfordrende tid. Gjennom kampanjen er målet å sette fokus på alle de flotte menneskene som jobber i butikkene og har stått i krisen mens det blåste som hardest. Gjennom #StøttButikkeneiOsloSentrum ønsker vi å minne alle som kommer tilbake på jobb om å bruke byen og ikke minst handle i butikkene i sentrum. Kampanjen viser frem mange av de som har arbeidsplassen sin i Oslo sentrum.

Alle kan være med!

Bli med, enten ved å poste bilder av dine medarbeidere i sosiale medier, dele andres bilder eller ved å bruke en plakat med #StøttButikkeneiOsloSentrum som en del av vindusutstillingen i din butikk. Det er raskt og enkelt å få plakaten trykket opp hos f.eks. CopyCat eller annen trykksakleverandør. Vi håper flest mulig blir med!

Last ned 200×25 mm

Last ned 700×500 mm

Last ned 800×200 mm