Ny stikkledning -Helgesens gate 68

Del : fbtw
Hafslund nett varsler om ny kabelstikkledning fra nettstasjon 2654i fra Helgesensgate 62 B til Helgesensgate 68. Den nye kabelstikkledningen legges i eksisterende kabeltrase.
 
Planlagt oppstart er 23. april 2014, med forventet avslutning 10.mai. Siste frist for tilbakemelding er 23.april, og Lasse Sørby er ansvarlig planlegger.
 
Berørte adresser vil være Helgesens gate 62A-B, 64, 66 A-B, 68 og 70, samt Tromsøgata 1.
 
 

Trygg og grønn by

Del : fbtw

Planforslaget består av en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel med tilhørende kart. 

Kommuneplanforslaget Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn tar utgangspunkt i den forventede befolkningsveksten for videreutvikling av byen:
  • Oslo må løse sine oppgaver smartere og mer effektivt for å tilfredsstille befolkningens behov i framtiden
  • Oslo må sette beredskap og kriminalitetsforebygging høyt for å fortsatt oppleves som en trygg hovedstad
  • Oslo må tilrettelegge for en byutvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig utvikling. Oslo skal være en verdensledende miljøby
Kommunen har også lagt ut forslag til endringer i markagrensen til offentlig høring. Denne saken vil bli fremmet som egen sak for bystyret, men høres nå sammen med forslag til kommuneplan og har samme høringsfrist.

Spørsmål vedrørende byutviklingsstrategien, den juridiske arealdelen, samt forslag til justeringer og endringer av markagrensen, kan rettes til Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Uttalelser merkes «Kommuneplan» og sendes innen 30. mai til postmottak@byr.oslo.kommune.no.
Etter gjennomført høring vil et bearbeidet planutkast bli fremlagt av byrådet for behandling i bystyret.

Viktigste nettbutikker

Del : fbtw

Netthandel.no har utfordret fagpersoner med mye kunnskap om det norske netthandelsmarkedet til å plukke ut landets mest betydningsfulle nettbutikker.

På listen finner vi blant annet Ark.no, ClasOhlson.no, EnklereLiv.no, Ikea.no, Nespresso.no, Vinmonopolet.no og XXL.no.
Kriteriene for å komme på listen har vært en totalvurdering av omsetning, omdømme, evne til å tenke nytt, eierskap, kåringer/utmerkelser, internasjonal satsing og generelt inntrykk.
Utenlandske nettbutikker uten egen norsk nettside som eksempelvis Amazon.com er ikke med på listen. Listen gjelder kun aktører som selger fysiske varer til forbrukermarkedet. Markedsplasser er utelatt.
Juryen består av Karl Philip Lund (ekspert innen digital markedsføring), Eric Sandtrø (daglig leder for Fjellsport.no), Anne Murstad (interaksjonsdesigner), Kenneth Dreyer (arrangør av E-handelsdagen) og Ole Martin N. Evensmo (redaktør for Netthandel.no).

Dalsbergstien 22 F

Del : fbtw
Get varsler om etablering av kabeltrase med kum fra Sofies gate 21 til Dalsbergstien 22 F.  En kum på 70×70 cm etableres i fortau ved Dalsbergstien 22 F. Arbeidet har planlagt oppstart 24.april 2014, med forventet avslutning 30.april. Per Arne Langhaug står som ansvarlig planlegger, dersom det skulle være noen spørsmål vedrørende dette.
 
Berørte adresser vil være: Dalsbergstien 18, 20, 22 E og 22 F, samt Sofies Gate 15 B, 16 A-C, 18 og 21.
 

Hvor lenge er gavekortet gyldig?

Del : fbtw

I Norge er gavekort gyldig i hele tre år. Det følger av foreldelsesloven med mindre noe annet er avtalt.

Gyldighetstiden står gjerne oppført på gavekortet. Noen gavekort har kort varighet, mens andre varer i flere år.

Lang utløpstid kan jo bli en sovepute, men den bør være lang nok til at det er praktisk mulig å bruke det.

Dersom gavekortet har gått ut på dato, har kunden ingen rett til å løse det inn.

Det finnes ingen egne regler for gavekort. Butikker kan skrive på gavekortet at det ikke gjelder ved salg og lignende.

De færreste gavekort har slike begrensninger, og det kan være annerledes med tilgodelapper.

Uansett er et godt råd å utøve god forretningsskikk ved å gi kunden riktig informasjon og god service.

Endring i varelevering

Del : fbtw

Mari Svolsbru og Helge Jensen fra Bymiljøetaten i Oslo kommune presenterte prosjektet som er et arbeid i regi av nasjonale transportmyndigheter.

Grønn bymiljødistribusjon handler om å redusere klimagasser gjennom tekniske tiltak som digitale skilt, mer miljøvennlig kjøretøy og forbedret infrastruktur.
– Vi ønsker å lage en bærekraftig bylogistikkplan i samarbeid med næringslivspartene, sa Jensen, og håpet at Oslos politikere ville påskynde samarbeidet.
Det er ingen som vil at kjøretøy skal lete etter å få levert varer og slippe ut unødvendig mye klimagasser. Derfor observerer etaten nå vareleveringslommer i Grensen for å finne hensiktsmessige løsninger.
– Vi må for eksempel ta i bruk andre og variable skilt for tilsiktet bruk av vareleveringslommene. Det er mange personbilsjåfører som ikke respekterer eller forstår skiltene i dag, sier Svolsbru.

Transport og parkering i Oslo

Del : fbtw

Byråden fra Venstre snakket under paraplyen vekst og mobilitet i en klimavennlig by, derunder transport i Oslo.

– Det er viktig å tilrettelegge for handel og næringsliv, men det er mange hensyn å ta og avveininger som må gjøres for å finne gode og klimavennlig transportløsninger for framtida, sa Melby.
Hun sa at målet med nullvekst i personbiltrafikken er krevende i kombinasjon med en kraftig befolkningsvekst. Oslo vokser med 10-15 000 innbyggere hvert år.
– Dette er potensielle kunder. Vår oppgave er å sørge for at det er rom til dem, og legge tilrette for at de kan komme seg på kryss og tvers av byen.
Melby er klar på at plassmangelen gjør at kommunen er nødt til å satse på kollektivtrafikk, sykkel og gange. 
– Innen Ring 1 er fotgjengere og trafikksikkerhet vår hovedprioritet. Når det gjelder kollektivtrafikk vil jeg understreke at målet ikke er høy fart, men tilgjengelighet og regularitet.
I forlengelsen av dette forsikret hun om at kommunen skal anskaffe nye og stillegående trikker. Disse er forhåpentligvis på skinner fra 2018.
Hun forteller at kollektivtrafikken er den viktigste prioriteringen i flere områder, og at gateparkeringsplasser er fjernet på grunn av dette. Sikkerhetstiltak, samt sykkel og gange er andre årsaker.
Melby er klar over interessekonflikten dette skaper, for eksempel i Thereses gate.
– Det viktigste hensynet har vært å få 30 000 mennesker til og fra jobb, men vi vil samarbeide med næringslivet for å lette situasjonen.
Miljø- og samferdselsbyråden ønsker å se på tiltak som kan bedre parkeringsforholdene og -utnyttelsen både på gaten og i hus.
– Det er åpenbart mange som bruker bil for å handle, så vi må se på hvordan merking, pris og drift kan påvirke dette til å bli mer effektivt og målrettet. Vi vil vurdere nye underjordiske parkeringshus der det er dårlig dekning etter hvert.
Melby noterte seg innspill fra salen og legger i løpet av våren fram en byrådssak om parkering i sentrum. OHFs næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen, følger opp.