Søk om uteservering

Del : fbtw

Det skal være enkelt å søke om uteservering i Oslo, hvis du allerede har serverings- og eventuelt skjenkebevilling for et innendørsareal.

Alt du trenger å gjøre er å søke om endring i bevilling til Næringsetaten. Dersom du kun skal søke om serveringsbevilling ute, kreves det bare at du i søknadsskjemaet beskriver området du skal servere utendørs.
Hvis du også ønsker skjenkebevilling ute, må du vedlegge tegning av skjenkearealet ute og grunneiers tillatelse til uteservering.
Flere aktører enn Næringsetaten er med på å gjøre om søknaden innvilges, blant annet innhentes uttalelser fra politiet og bydelen utestedet ligger i.
Dersom du skal starte opp et nytt sted, og ikke har bevilling for lokalene du skal starte opp i, må du sende inn søknad om serverings-/skjenkebevilling. Her kan du krysse av for om du ønsker uteservering.
Vær obs på at flere dokumenter må vedlegges en slik søknad som firmaattest, bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder/styrer på stedet og beskrivelse av stedets beliggenhet.
Mer om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo på Næringsetatens nettside.

  OHF i Oppegård

  Del : fbtw

  For å kunne bidra best mulig i utvikling av rammevilkår for handel, service og næringsutvikling, ønsker OHF en dialog med sentrale politikere i regionen.

  OHFs næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen, besøkte derfor ordføreren i Oppegård i midten av mars. Temaet var transport og tilgjengelighet.

  – Vi har ikke lagt opp til bilbasert handel i Kolbotn og vil stramme inn på parkering. Det skal være unødvendig å bruke bil i sentrum, sier Eidem Løvaas.

  – Mindre bilbruk er en gjennomgangsmelodi i Osloregionen. OHF er opptatt av en balansert utvikling i så måte. Det finnes noe i mellom «hver mann sin bil» og å fjerne alle parkeringsplasser over natta, sier Henriksen.

  – Ja, selvfølgelig. Vi har ingen planer om å fjerne all parkering, men når vi skal utvikle andre halvdel av Kolbotn sentrum utover våren, er vi mer opptatt av å bygge oss attraktive for flere småbarnsfamilier for eksempel.
  I tillegg spør kommunen seg hva som må til for at folk skal gå av toget på Kolbotn og bruke sentrum.

  Når det gjelder samferdselspolitikken, forteller Oppegård-ordføreren at de har henvendt seg til NSB for bedre rutetider. Kommunen har fem stasjoner og er opptatt av å holde liv i de små lokalsamfunnene.

  De er for rask utbygging av Follobanen, og sterkt i mot godstransport på Østfoldbanen. Ordføreren er klar over at de ulike interessene i Osloregionen er en utfordring for samferdselssamarbeidet.

  – Det beste er å jobbe for knutepunktsutvikling i kombinasjon med byutvikling. Vi må bygge transport med tanke på hvor folk skal bo i fremtiden. Jeg er veldig opptatt av at toget stopper på de riktige stedene, sier OHFs næringspolitiske direktør.

  Lav kjøpesentervekst

  Del : fbtw

  Oppgangen i kjøpesentrene lar vente på seg. Heller ikke i februar tok handelen seg opp, viser tall fra 220 norske kjøpesentre i Kvarud Analyse.

  Omsetningen økte bare med 1,4 prosent til snaue 9 milliarder kroner fra februar i fjor til februar i år. Omsetningen per handledag var i februar 3 prosent mindre enn i januar.

  Tar vi hensyn til prisstigningen har det vært svak volumnedgang i februar. Flere sentre er i en om- og utbyggingsfase. Minst vekst hadde kjøpesentrene på Østlandet som bare økte omsetningen med 0,3 prosent.

  Været har også påvirket omsetningen. Februar i år har vært den nest varmeste siden 1900. I nord var det lite nedbør, mens det mange steder i Sør-Norge ble satt nedbørsrekorder.
  Størst negativt utslag har mildværet i februar fått på salget av klær og sko. Butikkene innen hus og hjem økte omsetningen mest.
  Fra november 2013 til og med januar 2014 har omsetningen i kjøpesentrene økt med 1,5 prosent, mot 2,5 prosent for detaljhandelen i alt.

  VisitOSLO #diggeroslo

  Del : fbtw

  Holm ble ansatt som administrerende direktør i VisitOSLO, markedsføringsselskapet for Osloregionen, i august i fjor og har siden jobbet med å stake ut veien for selskapet i fremtiden.

  De har kommet frem til fem nye veivalg:
  1. Oslo er viktigere enn VisitOSLO
  2. Må måles på verdiskaping i byen
  3. Stimulere byens befolkning til økt bruk av byen
  4. Booste arrangement og aktiviteter
  5. Ta en pionerrolle innen digital markedsføring
  Med utgangspunkt i dette har de utformet en strategi med konkrete mål som å øke fra 13 milliarder kroner i verdiskaping i 2012 til 17,4 i 2019. Et annet hovedmål er å øke det digitale fotavtrykket med 20 prosent årlig.
  – Hvor mange vet at det arrangeres 5000 konserter på Oslos scener i året? Det er mer enn i Stockholm og København. Slike budskap må vi gjøre tilgjengelig der folk er. Det er deres opplevelser og erfaringer som skal drive markedsføringen vår i fremtiden, sa reisesjefen.
  Holm fortalte at de skal gå fra å hete turistinformasjon til besøkssenter når de åpner i Østbanehallen 1. oktober 2014.
  Hun oppfordret også alle til å være med å bestemme hvordan VisitOSLOs nye logo og design skal se ut. Ved #diggeroslo i tekst og bilder på sosiale medier, så påvirker du hvordan opplevelsesbyen Oslo skal se ut.
  Vis hvorfor du #diggeroslo

  Sikkerhet på kjøpesentre

  Del : fbtw

  Stavnsborg er ansvarlig for sikkerhet og beredskap for totalt 450 eiendommer, og kjøper inn sikkerhetstjenester for 100 millioner kroner i året. Størsteparten er manuelle tjenester til kjøpesenter.

  I 2014 er vannlekkasjer, leverandører som kjører i stykker porter, heisdører og takkonstruksjoner med biler og jekketraller, samt feil i alarmer og utrykninger de største utfordringene for Thons kjøpesentre.

  Han forteller at i et stor norsk kjøpesenter med 150 butikker og over 2 millioner besøkende i året, vil registrerte hendelser per år være:

  • 150-250 anmeldelser
  • 200 bortvisninger av personer
  • 128 hastealarmer fra butikk
  • 20 lommetyveri
  • 1 innbrudd
  • 102 meldinger om savnet person
  • 75 tilkallinger av politi
  • 50 brannalarmer
  • 10 tilkallinger av brannvesen
  • 5 evakueringer av senteret
  • 1-3 brannutviklinger
  • 18 heisstans
  • 65 førstehjelpstilfeller
  • 30 tilkallinger av ambulanse
  • 1 dødsfall

  Butikkene i et middels stort kjøpesenter har et tyveri/svinn på mellom 10-30 millioner kroner per år. Hver tyv tar rundt 750 kroner. Dette utgjør rundt 25 000 tyverier i året, og 70 tyverier i snitt per dag.

  – Tallene viser det samme som OHFs egne undersøkelser. Butikktyvene stjeler ikke «bare» en sjokolade. Antall organiserte vinningskriminelle øker, og med det også verdien på varene som stjeles. Derfor er det viktigere enn noen gang at handelen anmelder alle forhold, sier Janne Holtet Westbye, sikkerhetssjef i OHF og styremedlem i Nosif.

  Havnepromenaden halvklar i 2015

  Del : fbtw

  I takt med at fjordbydelene ferdigstilles, bygges havnepromenaden som kobles på kyststien i begge ender. 

  Den ni kilometer lange strekningen deles inn ni områder:
  • Frognerstranda
  • Filipstad og Hjortnes
  • Tjuvholmen og Aker Brygge
  • Rådhusplassen
  • Akershusstranda
  • Vippetangen
  • Bjørvika
  • Bispevika og Sørenga
  • Grønlia og Lohavn
  – Det er jo en turvei på nesten en mil. En turvei tvers igjennnom byen er vel så viktig som T-bane, vei og annen infrastruktur, påpeker byutviklingsbyråd, Bård Folke Fredriksen.
  Havnepromenaden er et samarbeid mellom seks kommunale etater. Promenaden skal være et byrom mot sjøen som binder byen sammen.
  Treningsapparater, kajakkutleie og utendørsscener er blant forslagene til aktiviteter langs veien. Oslo kommune vil teste ut flere av disse i årene som kommer.
  På strekningene som ikke er tilgjengelige har kommunen som mål å lage midlertidige gangveier innen august 2015, skriver Aftenposten Oslo.

  Luksus på Karl Johan

  Del : fbtw

  Konseptbutikken YME rommer takterrasse, kafé, bar, galleri og bokbutikk. Den eksklusive vareporteføljen skal blandes med merker som er spesialister innen gatemote.

  – Den tradisjonelle måten å drive butikk på er utdatert. Vi ønsker å skape en møteplass for opplevelser, inspirasjon og shopping. Det vil være fokus på eventer, produktlanseringer og utstillinger, sier Nicolai Schaanning Larsen til Dagens Næringsliv. Han står bak den nye butikken som tegnes av Snøhetta.
  Paleet, som ligger i Karl Johans gate 37-43, åpner igjen i september 2014.
  – Vi håper at det vil oppleves som noe unikt og fristende, en destinasjon i sentrum, skriver de på hjemmesiden.
  Andre større oppussingsprosjekter i Oslo sentrum, skjer på Østbanehallen og Aker Brygge. Rom Eiendom gjenåpner hallen med nye leietakere og flere serveringssteder i november 2014.
  Den nye bydelen Aker Brygge skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2015. Alle butikker og serveringssteder vil få innganger utelukkende på gateplan.
  En helt ny handlegate med fasader over dobbel takhøyde etableres diagonalt fra hovedinngangen, gjennom de ulike byggene og opp til torget, står det på byggeprosjektets hjemmeside.

  Transport i Oslo

  Del : fbtw
  Byråd Guri Melby vil innlede om byrådets politiske prioriteringer knyttet til bytransport i Oslo, og presentere Oslo Venstres og hennes syn på nødvendig transportpolitikk i Oslo. 
  Dette er et viktig tema av flere årsaker, men også på grunn av den pågående høringen om kommuneplanen for Oslo frem mot 2030. Denne høringen avsluttes 30.mai.
  Frokostmøtet gir deg god anledning til å høre byråden innlede om byens transportutfordringer, og delta i den påfølgende meningsutvekslingen.
  Det blir også en presentasjon av prosjektet Grønn By Distribusjon. Dette er et arbeid i regi av nasjonale transportmyndigheter for å utvikle ny miljøeffektiv, plassbesparende og leveringseffektiv varelogistikk i Oslo.
  Oslo kommune er prosjekteier, og vil ved Mari Svolsbru og Helge Jensen presentere arbeidet, og de tiltak som vil ha en praktisk betydning for virksomheter i Oslo sentrum.

  Økning i grensehandelen

  Del : fbtw
  Ferske tall fra SSB viser at nordmenn handlet for 13,3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2013. Det er en økning på 15 prosent fra foregående år.
  I den samme perioden økte antall dagsturer med 20 prosent, fra 6,35 til 7,61 millioner turer.
  Det er særlig Sverige som tjener gode penger. Matbutikkene på Nordby Shoppingcenter og Systembolaget i Strömstad er blant favorittene til handleglade nordmenn.

  Osloregionens butikker merker selvfølgelig denne konkurransen. Det gjelder både grensehandel og handel som skjer på andre utenlandsreiser.

  I tillegg etableres stadig flere nettbutikker som holder døgnåpent og tilbyr de samme varene som fysiske butikker. 
  – Utviklingen kan vi se på som en trussel eller en mulighet. Det er viktig at handelen nå tilpasser seg endrede kjøpemønstre, sier Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF.
  Han understreker at situasjonen krever evne og vilje til endring. Tradisjonelle butikker må også være tilstede på nettet og sørge for å motta kundens ordre.
  – Det krever endringer i organisasjonen og kostnadsstrukturen. Produktiviteten må økes, og kostnadene reduseres. Det vil kanskje ikke være behov for så store lokaler og så mange ansatte, mener han.
  Les hele lederen om Trusler og muligheter

   Lillesøsters lidenskap

   Del : fbtw

   Å få jobb som interiørkonsulent skulle vise seg å være vanskelig. Alternativet ble å opprette et aksjeselskap og åpne butikk med trendy ting, klær, sko og vesker selv. Hun fant et ledig butikklokale på Skøyen.

   – Jeg begynte å søke, lese og lære meg butikkdrift. Jeg hadde ingen ti å hjelpe meg eller hente inspirasjon fra, så jeg måtte starte fra scratch. Å drive egen butikk hadde aldri vært en drøm, men jeg følte meg låst og så det som en løsning, sier 23-åringen.

   Høsten 2011 åpnet Lillesøster interiør i Tårnhuset på Skøyen. Oda Marie vektla pris fremfor beliggenhet og hadde et lite lokale innerst i senteret.
   – Det lønte seg ikke! Det var jo så få som fant meg. 

   I fjor flyttet hun til et større lokale med bedre beliggenhet. Nå finner flere kunder veien inn, men hun må ta grep skal butikken overleve. Hun mener det er helt nødvendig å åpne nettbutikk.

   Les hele intervjuet med Oda Marie i marsutgaven av Oslo Handel