Sentrum, trygghet og julehandel

Del : fbtw

«Kloakkrør i Norges paradegate» er ett av flere uttrykk som har har blitt brukt om de riskoreduserende tiltakene i sentrum den senere tid. Natt til 7. november ble det satt ut betongrør og blomsterurner systematisk og strategisk i Karl Johansgate i Oslo, Lille Grensen og på Jernbanetorget. Reaksjonene har vært mange og sterke.

Byrådsleder Raymond Johansen (AP) har gjort en god innsats med å konsultere både OHF og andre i prosessen frem mot beslutningen om de midlertidige tiltakene, som ble tatt i begynnelsen av november. Vedtak om sikringstiltak må fattes av myndighetene, men det er svært positivt at de søker å få næringslivets mening tidlig inn i prosessen. Vårt råd i denne sammenhengen kan oppsummeres i følgende tre punkter:

Sikring gir ikke trygghet alene. Vi mener det trengs en omfattende sentrumsplan, med en sentrumsleder. Denne må ligge til grunn for alle tiltak om transport, sikring, arrangementer, regler og plansaker.

Fremkommelighet for folk og varelevering er essensielt for levende førsteetasjer i sentrum.

Sikringstiltak må være utformet slik at de ikke skaper frykt blant innbyggerne, men inngir trygghet. De må gjerne utformes med en funksjon, slik at de tilfører noe positivt til byrommet.

Tiltak må gjennomføres på en slik måte at folks opplevelse av julefeiring i Norges paradegate ikke reduseres. Dette kan gjøres med utstrakt bruk av bybetjenter, som beveger seg i handlegatene i sentrum til hjelp for vareleverandører, næringstransport, kunder og butikker.

Det første, overordnede, punktet vil jeg gjerne si litt mer om. Gjennom flere år har vi vært tungt engasjert i arbeider som areal- og transportplaner, byvekstavtaler, skattesaker, varelevering, kollektivtrafikk, parkeringsplasser, fasadereguleringer, arkitekturpolitikk, markedsaktiviteter, gategrunnleie, uniformert politi i gatene, og åpningstider. Et gjentagende tema i alle disse saker har vært å skape en felles forståelse for utvikling av et samarbeid mellom myndigheter – gård- og grunneiere og handelsnæringen. En forståelse som må munne ut i et forpliktende samarbeid om sentrumsutvikling – enten det er i Sandvika, Jessheim eller Oslo sentrum. En slik felles forpliktelse vil gjøre at byutviklingen blir mer orientert mot å sikre lønnsom og konkurransekraftig handel- og tjenestenæring i sentrum og andre knutepunkter.

En organisering av sentrum i Oslo som beskrevet ovenfor, vil etter vårt skjønn være plattformen for planlegging, investering og utrulling av sikkerhetstiltak i Oslo sentrum som vil gi den trygghet vi ønsker for alle kunder, gjester og ansatte i vår by. En slik plattform vil sikre koordinert og god gjennomføring av markedsdager, informasjon tilgjengelig for alle brukere av byen, raske og gode beslutninger om bruk av fellesareal i byen, bedre vedlikehold og renhold og ikke minst skape trygghet som virker til byens og innbyggernes beste.

Nå er betongrør med blomster satt ut, sammen med mange blomsterurner. Betongklossene skal være skiftet ut med blomsterurner innen 1. mars. Enkelte har valgt å male betongrørene utenfor sin butikk – det er bare positivt, og kan kanskje være en aktivitet som butikkene gjør sammen med kunder eller ansatte i desember?

Det som derimot bekymrer meg er om Oslo kommune – både politikere og forvaltning – tror at med dette tiltaket har vi gjort det som trengs i sentrumsarbeidet for en stund. Vi mener at Oslo kommune må investere i sikringstiltak for sentrum på et vis som skaper verdier. Da må vi se andre gjenstander enn blomsterurner og «kloakkrør» – vi må se fjernstyrte pullerter, bymøbler som er både pene, funksjonelle og effektiv, belysning, og alt det som gjør at flest mulig oppholder seg i byrommet vårt.

Lørdag 25. november – ja, om to dager! – åpnes offisielt julemarkedet i Oslo sentrum! Det blir julenisseopptog fra Jernbanetorget og til Studenterlunden. Det blir hilsen fra vår varaordfører Kamzy på Jernbanetorget, samtidig som vi deler ut nisseposer og lys til barna. Det blir sang og julenissetog gjennom hele paradegaten vår, opp til show og gøy på skøyteisen i Studenterlunden der ordfører Marianne Borgen holder den offisielle åpningen. Før det hele avsluttes med et magisk julefyrverkeri på Aker Brygge.

Julemarkedet Jul i Vinterland rammer inn skøyteisen i Studenterlunden. Dette blir en alle tiders åpning av julehandelen i våre medlemsbutikker og magasiner i hele sentrum.

Jeg håper vi sees på lørdag! Og jeg håper dere alle også passer på å delta når lokale strøksforeninger arrangerer julegateåpninger i deres nabolag. Butikkene og gårdeiere over hele Osloregionen samler seg om å lage best mulig markering av julehøytiden på Sæter, Karenslyst Alle, Grünerløkka, Vindern, Tøyen, Bogstadveien, Asker, Lillestrøm, Drøbak og så videre! Kom dere ut i våre felles storstuer, smak på julegløggen, gjør en god handel og hygg dere på vei inn i julehøytiden!

På gjensyn,

Jon Anders

Bjørn Næss blir ny leder i OHF

Del : fbtw

Bjørn Næss tiltrer som administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening 2. januar 2018. Bjørn Næss kommer fra stillingen som adm. direktør i NHO Handel.

Bjørn har bred erfaring fra handel, kjede- og butikkdrift, med næringspolitisk arbeid og som rådgiver for handel og service. Han har tidligere vært partner for varehandelskonsulentene i Hartmark Consulting og partner i Habberstad, kjededirektør i Statoil detaljhandel, Direktør i Coop Norge og adm. direktør i AC Nielsen Norge. Han er utdannet siviløkonom.

– Vi er stolte og glade for å ha fått med oss Bjørn i arbeidet med å videreutvikle og fornye OHF. Våre medlemmer står overfor store utfordringer fremover. Med Bjørns erfaringer fra handel, butikkdrift, som rådgiver i handel og service, samt hans næringspolitiske arbeid i NHO, er jeg sikker på at styret legger ledelsen av OHF i trygge hender, sier styreleder i OHF Christian Hoel.
Hans gode og tunge erfaring innen ledelse generelt, har også blitt vektlagt i beslutningen. Konstituert adm. direktør Jon Anders Henriksen vil stå i stillingen frem til 2. januar, og styret benytter anledningen til å takke for en kjempeinnsats han har gjort, og gjør, i denne perioden, avslutter Hoel.

– Jeg gleder meg til å ta tak i oppgavene i OHF. Jeg har selvsagt ikke klart for meg alt hva dette innebærer, men går inn i stillingen med stor ydmykhet. Jeg har vokst opp i varehandelen, og helt fra min første sommerjobb som 15 åring og lørdagsjobbing i butikk på Karl Johan, har jeg hatt glødende interesse for handel og service, sier Næss.

 

 

Forutsigbart, langsiktig og næringsvennlig!

Del : fbtw

I den senere tid har vi kunnet lese om nedgang i varehandel og kjøpesenter i USA. Arbeidsplasser forsvinner, vi ser bilder av førsteetasjer hvor vinduene er dekket av gråpapir, og økonomien hangler. Historiene gir rom for bekymring for den pessimistiske, og hos de nostalgiske. Og de bør gi rom for refleksjon og inspirasjon hos politikere, byråkrater og våre medlemmer i varehandelen.


Forrige uke deltok jeg i en radiosamtale i NRK P2 om den første selvbetjeningsbutikken i Norge. Vi snakket blant annet om nyskapinger som å gå rundt med handlevogn og plukke varene selv, og andre ting som var uvant på den tiden. Nylig var Odd Reitan på besøk hos OHF, og gav en levende beretning om etableringen av Rema 500, og utviklingen norsk dagligvarehandel har vært igjennom siden begynnelsen av syttitallet. Disse historiene viser at handel og næringsliv har stått overfor voldsomme endringer også før før i tiden, med omfattende konsekvenser for arbeidsplasser, handlestrøk i byene og enkeltvirksomheter.


Handel og byutvikling er nesten alltid mer komplekst enn hva som kan gjengis i en avisoverskrift. Teknologi, eierskap og samfunnsorganiseringen endrer utviklingen hele tiden, ofte til det bedre, og noen ganger litt smertefullt. De store endringene som driver utviklingen i dag er globalisering, digitalisering og urbanisering – drivere det er stor kraft i. Samtidig er det store muligheter i dette. Både store og små medlemmer av OHF etablerer nye salgskanaler til sine kunder. Innovasjon i kundeopplevelse blir stadig viktigere – særlig i kombinasjon av servering, handel, opplevelser og ettermarked. Kjøpesentrene må utvikle seg – og gjør det! I form av miljøledelse, utvikling av offentlige møteplasser, kombinasjoner av boliger, handel og kontor – og mange andre spennende konsepter.

Med andre ord – ingen kan sitte stille og vente på utviklingen! Den skjer hos både unge og gamle, små og store – hver dag og på lang sikt.

Igår presentererte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Skatt, samferdsel og skole er viktige saker som skal løses gjennom statsbudsjettet. Vi følger aktivt med, og er pådrivere for at stortingsrepresentantene fra våre fylker gjør sitt for at budsjett og regler blir stimulerende for næringsutvikling, arbeidsplasser og handel.

Årets TV-aksjon har bestemt at årets innsamlede midler skal gå til barns utdannelse i områder preget av krig og konflikt. Vi i OHF er med å støtte opp under at dette formålet trenger all den støtte som kan gis. Utdanning og barns fremtid er helt avgjørende for fremtidig samfunnsutvikling. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra, på den måten som passer dere best!

God oktober, på gjensyn fra
Jon Anders

Ansatte hos OHF

Del : fbtw


Administrerende direktør

Bjørn Næss
Telefon 915 17 765

Totalt resultatansvar for drift og utvikling av OHF med tilhørende virksomheter.


Næringspolitisk direktør

Jon Anders Henriksen
Telefon 907 00 726

Sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer.


Kommunikasjonssjef

Vibeke Hoff Norbye
Telefon 913 67 660

Informasjon, kommunikasjon og profilering.
Redaktør for nyhetsbrevet og hjemmesiden www.ohf.no


Utviklingssjef

Lars Fredriksen
Telefon 911 25 206

Koordinering samarbeidsprosjekter, handelsanalyse, HR-rådgiving og opplæring, prosjektutvikling og utdanningsstipend.


Digitalsjef

Eirik Riibe  
Telefon 908 89 463

Ansvar for digital utvikling og IT.


Servicevert


Emma Maria Svärdh
Telefon 22 40 34 40

Medlemsregister, resepsjon/sentralbord,
påmeldinger møter og kurs.


Medlems- og markedsansvarlig

Elisabeth Kielland-Olsen
Telefon 990 20 412

CRM-ansvarlig, medlemsservice og -register, markedsføring, HR, regnskap og fakturering.

Travle og spennende tider

Del : fbtw

Det er 70 år siden andre verdenskrig tok slutt og Norge kunne starte gjenoppbyggingen av landet vårt. Noen av oss er født noen år etter krigen og har fått en oppvekst uten altfor store materielle verdier. Generasjonen etter oss hadde det litt bedre og de kaller vi gjerne dessertgenerasjonen.

Og etter dessertgenerasjonen kom glasurgenerasjonen med stor materiell velstand og nye utfordringer. Det er en generasjon curlingsteiner hvor foreldrene koster banen for at steinen skal komme lengst mulig. Eller kanskje dagens ungdomsgenerasjon er hardtarbeidende og gjør alt de kan for å oppfylle forventningene til seg selv og fra de rundt seg? De har det ikke lett! Jeg har stor respekt for dagens ungdom og alt de kan lære oss av nye holdninger i den nye tiden. Dette påvirker handel, service og servering i årene fremover.

På tirsdag fikk jeg være med å feire Strømmen storsenter sitt 30 års jubileum. Olav Thon markerte dette ved å se fremover og hvordan han kan videreutvikle Strømmen med blant annet bygging av badeland. Jeg gratulerer Strømmen storsenter med de første 30 årene og ønsker lykke til med videreutviklingen av Norges største senter i antall butikker.

Norges beste butikksjef arbeider på Strømmen Storsenter. Caroline Strand Bøe (27), ved Löplabbet på Strømmen Storsenter, er kåret til Årets butikksjef i faghandelen. Det var tøff konkurranse blant mer enn to tusen butikksjefer. Nærmere om juryens begrunnelse finner dere på våre hjemmesider. Jeg gratulerer Caroline som ble feiret hos OHF.

Det er tid for gateløp av ulike slag. Løpene er til glede for mange. Hotell og serveringssteder får ekstra omsetning. Det gjør også handel litt utenfor løypene. Noen forretninger blir dessverre innestengt mens løpene pågår. Det betyr færre kunder og tapt omsetning på løpsdagene. Dette sørger vi for å dokumentere. Vi har invitert arrangørene til et bedre samarbeid slik at vi kan få mer fleksibel avvikling og mer fornøyde handlende.

Det er full fart hos OHF og vi har fortsatt mye på programmet før sommeren.
Vi lanserte denne uken trygghetsoblat med tilhørende aktiviteter for å sikre trygg handel og trygg by. Pass på at dere får med de aktuelle kursene før ferien og meld allerede nå på til kurser for høsten. Kurs i Beredskaps- og kriseledelse er mer aktuelt enn noen gang. Det er også ranskurs og HMS-kurs. Finner du ikke noe som passer, kontakt oss slik at vi kan sette opp kurs eller arrangere bedriftsinternt kurs.

Vi venter å se mange medlemmer når vi arrangerer næringslivets valgkampsstart i Gamle Logen torsdag 28.mai. Da har dere god anledning til å ta opp problemer og muligheter med politikerne som stiller til valg til høsten.

Det er flere frokostmøter på programmet. Tall og trender er ett av temaene.

Dessuten skal vi kåre Årets butikk 2015. Dere finner alt på www.ohf.no som blir lansert i ny form i løpet av sommeren.

Jeg ønsker dere alle en travel og hyggelig mai. Gratulerer med 17.mai!

Gunnar Larssen
Adm. dir.
gunnar@ohf.no

  Velkommen 2312

  Del : fbtw

  Coop har kjøpt ICA Norge. Ica og Rimi forsvinner fra markedet. Butikkene gjenoppstår som ulike konsepter innen Coop. Noen blir overtatt av Bunnpris og andre av NorgesGruppen. Handelen er i forandring og utvikling. Og alle fortsetter som medlemmer hos OHF. 

  Tirsdag 28. april skal vi møte våre medlemmer som eiere på årsmøtene. Da skal vi gjøre opp status og vi skal sammen strake ut kursen fremover. Det gleder vi oss til. Vi skal mingle og vi skal hygge oss med god mat og godt drikke. Jeg håper å møte mange av dere. Husk å melde dere på slik at vi har nok av alt.

  Denne uken skal vi for tredje gang kåre Årets butikksjef innen faghandelen. Dette er et fellesprosjekt med Hovedorganisasjonen Virke, Impact, MarkedsInfo og KjedeMagasinet. Det å bli kåret som Norges beste butikksjef innen faghandelen henger høyt. Les mer om kriteriene og vinneren på www.ohf.no

  Vi har nå nominert kandidatene til Årets butikk 2015 i Osloregionen. Dette skjer for 25.gang og vi samarbeider med Aftenposten, Nordea, IBA og Oslo kommune. I fjor vant Meny Colloseum. Vinneren kåres av ordfører Fabian Stang 16.juni. For å bli vinner må de nominerte sørge for å få flest stemmer blant kundene.  Bli med og stem frem din kandidat!

  Det er travle tider og det er valgår. Dette preger hverdagen. Det er mange politiske innspill og utspill. De som er i posisjon utfordres. Og de som er i opposisjon har ofte gode tanker og løsninger som ikke alltid lar seg gjennomføre innenfor de økonomiske totalrammene.
  Vi forbereder Næringslivets valgkampstart som vi skal gjennomføre sammen med NHO og OHIF i Gamle Logen 28.mai. Da skal politikerne i Oslo og Akershus møte til speed-dating og drøftelser om politikk for neste valgperiode. Vi skal utfordre partiene og politikerne på den politikken som tjener våre medlemmers interesser på kort og lang sikt.

  Det er sterk befolkningsøkning i Osloregionen. Bare Oslo vokser med et innbyggerantall tilsvarende Molde annet hvert år. Det kommer en busslast med nye innbyggere hver dag. Dette gir mange utfordringer og muligheter. Alle skal ha et sted å bo. De skal ha barnehageplasser og de skal gå på skole. De skal ha arbeid og de skal forflytte seg. Noen blir syke og trenger pleie. Og selvsagt trenger alle varer, tjenester og opplevelser. Vi ser mange muligheter fremover.

  Vi deltar i Rusken-aksjoner, politikermøter, arrangerer kurs og møter. Vi satser videre på Trygg handel og trygg by. Det er bare å følge med i nyhetsbrevet og på www.ohf.no slik at dere ikke går glipp av viktige saker som kan bidra til lønnsomhet i en travel hverdag.

  Bruk oss. Og anbefal oss. Vi ønsker gjerne 2313, 2314 osv. velkommen til oss.
  Vi er bare en telefon eller e-post unna.

  Gunnar Larssen
  Adm.direktør
  Gunnar@ohf.no

   

   Makt og trender

   Del : fbtw

   Da jeg var butikksjef hos nåværende Meny for mer en 40 år siden, var mye av makten hos leverandørene og grossistene. De bestemte hvem som skulle få selge deres varer og til hvilken pris. Kjøpmannen brukte mye tid på å kjøpe inn i stedet for å selge varene. Det er vel derfor det heter kjøpmann? Det var veiledende priser som leverandørene bestemte. Og så ga butikkene litt rabatt. Rabattene fra leverandørene ble stadig større og de veiledende prisene økte og ble mer villende. Kreativiteten rundt rabatter var stor. Selgere kjørte rundt med håndrabatter på bilen. Kjøp ti og få en ekstra. Jeg opplevde tilbud om kjøp ti og få fire ekstra. Kjøpmenn gikk inn i kjeder for å sikre seg de beste innkjøpsvilkårene. Kjedene ble større og fikk mer makt. Det ble volumrabatter, logistikkbaserte rabatter, varelinjerabatt, joint marketing, lojalitetsrabatter, bonussystemer osv osv. Grossistene ble logistikkpartnere som nå er integrert med butikkjedene. Og leverandørene begynte å produsere kjedenes egne merker. Slik har utviklingen fortsatt og stadig mer makt er flyttet over til kjedene og de store gruppene. Slik er det innen de aller feste bransjer. Det er kamp om makten og fortjenesten.

   Det er forbrukeren som er ballets dronning. Det er forbrukeren som bestemmer hvor han eller hun vil handle. Konkurransen er tøff og forbrukeren må tas på alvor. Det påstås ofte at vareutvalget er for lite og prisene er for høye. Vareutvalget har vel aldri vært større og prisene har aldri vært lavere relativt sett. Effektiviteten i alle ledd blir stadig høyere. Og dette er bare en start. Alt kan gjøres bedre, mer effektivt og mer kundevennlig. Og maktkampen fortsetter.

   Det er snart påske og våren er i anmarsj. Det er tid for vårrengjøring. Gater og veier feies. Jeg oppfordrer dere alle til å ta et kritisk blikk på egen virksomhet. Se det med kundens øyne. Rydd litt ekstra utenfor og sørg for vinduspuss. Bli gjerne også med på lokal Rusken-aksjon slik at vi får en enda bedre Osloregion.

   Markedet er i rask endring. Hvilke trender vil vi se i handelen fremover?
   Dette vil være tema på frokostmøtet tirsdag 24.mars. Mer enn femti har allerede meldt seg på. Vi har fortsatt noen ledige plasser. Kom og følg med på trendene!

   Det er årsmøter hos OHF tirsdag 28.april. Innkalling og dokumentasjon legges ut på www.ohf.no 27.mars. Sett deg inn i hva vi driver med og benytt anledningen til å benytte din stemme. Vi skal også ha Samråd for å drøfte planene fremover. Og vi skal ha hyggelig mingling med servering. Jeg håper å møte mange av våre medlemmer.

   God vår med maktkamp og trender.

   Gunnar Larssen
   Adm.direktør
   Gunnar@ohf.no

    Storhetstiden

    Del : fbtw

    Denne uken var jeg sammen med Storbyalliansen på Stortinget for å drøfte kommunereformen med kommunalkomiteen. Det er 428 kommuner i Norge med hver sin administrasjon og ordfører. Er dette effektivt og til det beste for innbyggerne? Tvilsomt. Jeg mener at et byområde må organiseres som en kommune der folk bor og jobber. Det må være nært og nyttig. Da er kanskje 100 kommuner nok for å betjene Norges vel 5 millioner innbyggere?

    OHF har medlemmer i Oslo og Akershus. I Oslo er det 15 bydeler som vi forholder oss til i tillegg til den sentrale ledelsen med Bystyret på topp. Det er demokratisk og til dels effektivt. I Akershus fylkeskommune er det 22 kommuner. Det betyr 22 kommunestyrer og 22 ordførere som skal vokte sitt område. Dette kan effektiviseres betydelig uten at det går utover kvaliteten for innbyggerne.  

    Politireformen fastslår at dagens 27 politidistrikter reduseres til 12. OHF skal forholde seg til 3 politidistrikter, Oslo, Øst og Sør-Øst. Vi hilser reformen velkommen og setter pris på at det stilles kvalitative krav til politiets tilgjengelighet og responstider. OHF prioriterer trygghet for kunder, ansatte og ledere. Dette blir tema på frokostmøtet 24.2. Da kommer blant annet politimesteren i Oslo og lensmannen i Brumunddal. Jeg håper at du også er opptatt av trygghet og kommer på møtet.

    Coop vil kjøpe Ica Norge. Konkurransetilsynet skal straks gi svar på om de tillater kjøpet og hvilke forutsetninger som legges til grunn. Coop tilbyr seg å selge 103 butikker. Og de kjøper NorgesGruppen? Eller? Konkurransedirektøren vil fjerne importvernet for å skjerpe konkurransen og gi større mangfold i utvalget i dagligvarehandelen.  De store blir større. Men det er fortsatt muligheter for enkeltstående butikker som tenker nytt og annerledes med kundene i fokus.

    Sist uke var det messer på Lillestrøm. Det rapporteres om 4125 besøkende som orienterte seg om nyheter og trender. Mange var også innom ett eller flere av seminarene hvor også vår egen utviklingssjef holdt foredrag. Det gjelder å følge med på trendene og skape nye muligheter. Handel via internett øker kraftig. Det kan være en trussel eller mulighet. Helt avhengig av hvordan vi selv takler utfordringene. Uansett er det viktig å ta kunden på alvor. Gi kunden det kunden vil ha. Når de er klar for å handle. Det er storhetstid også innen nytenkning.  

    Snart skal vi kåre Årets butikk 2015. Vi skal også kåre Årets Butikksjef innen faghandelen. Har du en favoritt så gi oss snarlig beskjed.

    Sjekk kalenderen på www.ohf.no og meld deg gjerne på aktuelle møter og kurs.

    Gunnar Larssen
    Adm.direktør
    Gunnar@ohf.no

     

     God start på 2015

     Del : fbtw
     Du leser nå det første elektroniske nyhetsbrevet som vil komme månedlig fra OHF. Den trykte Oslo Handel har vi lagt på is. Du har kanskje kolleger eller medarbeidere som kan ha glede av nyhetsbrevet? Da kan du enten videresende, legge på intranettet, skrive ut og henge på oppslagstavle eller legge på spiserommet. 
     Har du kommentarer eller innspill, hører jeg gjerne fra deg på gunnar@ohf.no.
     Vi har hatt rekorddeltakelse på Bedrifter i byen hvor næringslivet møtte politikerne. Det var speed-dating, byrådslederduell og mye å følge opp fremover. Det er valgår og da ønsker vi at lokalpolitikerne skal forplikte seg.
     Vi har bidratt i HSMAI’s kåringer i sju kategorier innen Serviceløftet. Du verden hvor mange dyktige bedrifter og medarbeider som finnes. Flere kåringer kommer utover våren.
     Det blir fullt hus tirsdag 27. februar når finansminister Siv Jensen og sjefsøkonom Erik Bruce kommer for å drøfte de økonomiske rammevilkårene som vi alle må innrette oss etter. Møtes vi der?
     Sjekk kalenderen på www.ohf.no og sørg for å melde deg på aktuelle møter og kurs.
     Gunnar Larssen
     Adm.direktør
     Gunnar@ohf.no