Det blir uteservering på Karl Johan i sommer!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening (OHF) ba byråden gripe inn for å gjøre få til uteservering på Karl Johan i sommer. Etter flere år med midlertidig tillatelse, sa nemlig Plan- og bygningsetaten (PBE) nei og viste til at kravene må gjøres gjeldene på lik linje med permanente tiltak. Nå har PBE likevel gitt tillatelse forinneværende år. Et flott vedtak i disse korona-tider!

– Dette er strålende nyheter og det er godt at fornuften råder, sier direktør Jon Anders Henriksen i OHF etter at PBE snudde i saken.

I forbindelse av nedstenging av byen knyttet til korona-viruset, mener han det er viktig at kommunen er generøs og fleksibel når det gjelder å tillate tiltak og arrangementer som blant annet uteservering i Karl Johans gate. Videre vil OHF bidra til at lokalt næringsliv rundt Studenterlunden snarest mulig går i gang med arbeidet med å få på plass en omforent løsning i dette området for 2021 og årene fremover.

Fra midlertidig til permanent

I sitt opprinnelige avslag skrev PBE at uteserveringen er blitt omsøkt som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder i flere år, og kan ikke lenger bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak. Dette innebærer blant annet at kravene til tiltakets visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til dets omgivelser må gjøres gjeldende på lik linje som permanente tiltak.

For fremtiden anbefaler PBE at tiltaket med uteservering omprosjekteres ved å endre plassering av uteserveringen og har foreslått at det skjer på søndre fortau mot Studenterlunden, altså på motsatt side av der serveringen skjer i dag.

Viktig med byliv

Akkurat nå trenger Oslo tiltak som kan iverksettes raskt, og kan bidra til at folk tar tilbake byen. Næringslivet som retter seg mot kunder og gjester i Oslo, har lidt svært store tap som følge av pandemien og trenger hjelp for å komme i gang igjen.

– Dette er en tid det er viktig at kommunen er generøs og fleksibel når det gjelder å tillate tiltak og arrangementer som blant annet uteservering i Karl Johans gate. OHF vil deretter bidra til at lokalt næringsliv rundt Studenterlunden snarest mulig går i gang med arbeidet med å få på plass en omforent løsning i dette området for 2021 og årene fremover, skrev OHG i sitt brev til byråden.

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i PBE sier til estatenyheter.no at serveringen burde foregå på den andre siden av Karl Johans gate, mot Spikersuppa «for å ivareta Karl Johans særpreg som Norges hovedgate».

– Over flere år har vi fått søknader om uteserveringen som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder. Vår tilbakemelding til Strøksforeningen Studenterlunden denne gangen er at tillatelsen til sommerservering ikke lenger kan bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak, uttalte Kielland, og la til:

– Vi ser imidlertid, som OHF, at sommeren 2020 vil være en meget spesiell sommer i Oslo, og at en gjenåpning av Oslos uteplasser og torg vil trekke mennesker tilbake til Oslos gater. Derfor vil vi ut fra situasjonen gi Strøksforeningen Studenterlunden beskjed om at den midlertidige tillatelsen til sommerservering langs Karl Johans gate forlenges for sommeren 2020.

Brev fra OHF til byråd for byutvikling; Hanna E. Marcussen (MDG)

20 millioner til kick-start av Oslo

Del : fbtw

Sammen med Oslos strøksforeninger ber Oslo Handelsstands Forening om 20 millioner kroner til en oppstart av bylivet i hovedstaden etter at byen har vært stengt ned i forbindelse med korona-krisen. Byrådet har denne uken mottatt vårt forslag om tiltak og aktiviteter i prosjekt Re:start 2020.

Re:start 2020 inviterer nå Oslo kommune til felles innsats for å styrke byens næringsliv og etterlyser økonomiske, regulatoriske og organisatoriske tiltak.

– Det er viktig å sikre byliv og vi har valgt navnet Re: start for å synligjøre at vi trenger et krafttak for å få tilbake liv i gatene, gjester på restaurantene og kunder i butikkene, forklarer adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss.

– Vi har de siste syv ukene vært vitne til et tilnærmet folketomt sentrum og uten mennesker er ikke byen vår særlig spennende. Byliv kan bare skapes ved å få tilbake folk som bruker alt sentrum har å tilby. Vi mener kommersielle og attraktive tilbud er nøkkelen til dette, sier Næss.

20 millioner kroner

Vi anbefaler at Oslo kommune bidrar med et beløp tilsvarende det andre kommuner i Norge har bidratt med, justert for folketall. OHF fremmer derfor forslag om at kommunen setter av 20 millioner kroner til Re:start 2020. Beløpet vil brukes til markedsføring og kommunikasjon rundt Re: start og enkeltarrangementer i ulike strøk i Oslo.

I tillegg kommer utgifter gjennom tapt inntekt på forslag om fjerning/reduksjon omsetningsavgift for skjenking av alkohol, bevillingsgebyr og gategrunnleie på offentlig fortau/veg.

Åpne kranene!

– For serveringsbransjen er det alfa omega å ha mulighet til å tilby noe godt i glasset. Vi mener derfor at det haster å åpne for skjenking også i Oslo, sier Næss.

I tillegg foreslår prosjekt Re:start at det åpnes opp for skjenkebevilling i butikker og tjenestesteder som frisør, hudpleie mv. Med myndighetenes krav om avstand mellom gjester, må serveringsstedene ta i bruk utvidet areal, prosjektet ber derfor om at gjester kan krysse gangsone på fortau for å ta med alkoholholdig drikke og mat til bord på uteservering.

Andre viktige tiltak for å få folk til byen er:

 • Gratis parkering på alle kommunale p-plasser
 • Gratis reise med Ruter
 • Gratis bompassering i helgene
 • Markedsføring av aktiviteter og tilbud

Viktig samarbeid og forenklet byråkrati

Det finnes mange etablerte strøksforeninger som har bred erfaring med å samarbeide om aktiviteter og tiltak som trekker folk til byen. Sammen med OHF bør disse inngå som partnere i Re:start 2020. Det bør også etableres en «one-stop-shop» for søknader og spørsmål knyttet til bruk av gategrunn, skjenkebevilling, markedsføring mv. Det bør være enkelt for næringsdrivende å møte myndighetene i Oslo i 2020 0g 2021!

Vi etterlyser også samlet informasjon om markedsutvikling i Oslo, slik at trafikk med Ruter, utnyttelse av parkeringshus, bruk av bysykler, sysselsetting, handelstall mv. blir samlet forløpende, og vurdert opp mot bruk av statlige støtteordninger innen omsetningsstøtte og arbeidsmarkedstiltak.

Vi forventer en rask tilbakemelding fra Byrådet i Oslo og anbefaler på det sterkeste et positivt vedtak om å gjennomføre prosjektet Re:start 2020.

– Vi håper på den beste velvilje fra Oslo kommune i å sikre bylivet i Oslo, og gjennom Re:start sørge for at de som skaper byliv og lys i vinduene i byens 1. etasjer også blir de som ønsker folk tilbake, avslutter Næss.

Forslaget Re:start 2020 er utarbeidet i felleskap med strøksforeninger fra hele Oslo. OHF vil særlig takke VisitLøkka, Strøksforeningen Karl Johan, Kvadraturforeningen, Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening, Torggata Strøksforening og Tøyen Torgforening for deres bidrag.

Klikk her for å lese brevet til byråden

Årsmøter i OHF og OHFK

Del : fbtw

Årsmøtene for Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) ble gjennomført digitalt 29. april. Her er oversikten over våre nye tillitsvalgte. Valgkomiteens og styrets innstillinger ble enstemmig vedtatt.

Styret

Christian Hoel (styreleder), Coop Extra

Helene Skjenneberg (nestleder), Scandic Hotels

Tom Kristiansen, Rema 1000

Alexander Arnesen, Sprell

Per Roskifte, Norgesgruppen

Frank Lehne, Varner

Kontrollkomité

Marianne Ølstad, Mester Grønn

Kirsti Stokkeland, NHO Service og Handel

Iman Winkelman, Virke Servicehandel

Stipendkomité

Helen Eidsvig, Norgesgruppen/Kjøpmannshuset

Pauline Johansen, Obos forretningsbygg

Christine Frellumstad Nilsen, Miele

Mathilda Martinsson, Loco Norge

Valgkomité

Carl-Christian Ferner (leder), Ferner Jacobsen

Cathrine Lie-Strand, Potensialbygger

Ingvild Størksen, Virke Dagligvare

Anja Løvåsen, Glasmagasinet

Oslo gjør seg klar for skjenking!

Del : fbtw

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at de gradvis vil åpne opp for skjenking igjen i løpet av mai. Bransjen gjør seg klar fra neste uke!  

 – Vi har stengt byen. Nå skal vi gradvis gjenåpne den. Denne fasen er egentlig vanskeligere enn den vi har vært gjennom, uttalte byrådslederen til NRK i forrige uke, og lovet at det ikke vil bli mer inngripende tiltak enn nødvendig.

Det er serveringssteder som tilbyr mat som blir først ut.

–  Dette er helt avgjørende for å starte opp aktiveten i byen og vi håper på en raskest mulig åpning, sier adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss.  

Etter hva OHF erfarer er dette de vesentligste delene i kommunens tanker om å åpne opp:

 • Det er i første omgang serveringssteder med matservering som får servere alkohol.
 • Matservering må skje ved bordet.
 • Det forutsettes minimum en meter avstand mellom personer.
 • Det kan møtes inntil seks personer (er det en familie, så kan det være flere).
 • Det blir ikke absolutte regler for antall personer i ett lokale utover avstandskravet og serveringskravet.
 • Serveringsstedene kan holde åpent til kl. 24.00, med skjenking frem til kl. 23.30
 • Steder som vil holde åpent med disse forutsetningene, må inngå skriftlig erklæring med vilkår om etterlevelse og forenklet inndragning og sanksjoner dersom vilkårene brytes.

I løpet av de nærmeste dagene vil det blir lagt frem en sak for Byrådet i Oslo. Deretter må helsemyndigheter, beredskap og relevante etater følge opp. Det betyr at nye regler vil være på plass snarlig og at vi sannsynligvis kan møtes for et glass rundt 5.-6. mai.  

Vi handlet lokalt i mars

Del : fbtw

Frykt for spredning av koronasmitte og myndighetenes tiltak 12. mars, har fått store utslag for kjøpesentrene. Verst har det vært for kjøpesentrene i Oslo sentrum som halverte omsetningen mot samme måned i fjor.

Øvrige kjøpesentre i Oslo og Akershus hadde en nedgang i omsetningen på 16,3 prosent. Samlet nedgang for kjøpesentrene var på 23,1 prosent. Dette kommer frem i en rapport fra Kvarud Analyse, basert på 57 kjøpesenter i Oslo og tidligere Akershus i Viken.

Mindre folk i sentrum

Den kraftige nedgangen i bysentrene i Oslo skyldes bl.a. bransjesammensetningen i kjøpesentrene i sentrum. Mens omsetningen innen servering, service og tjenesteytende og klær, sko og vesker utgjør halvparten av omsetningen i kjøpesentrene i Oslo sentrum, ligger snittet i de øvrige kjøpesentrene i Oslo og Akershus på en fjerdedel. I tillegg har besøkstallene gått betydelig mer ned i Oslo sentrum som følge av oppfordringen om hjemmekontor og begrensning i antall kollektivreiser.

– Det ble veldig stille i Oslo sentrum etter myndighetenes vedtak om smitteverntiltak og hjemmekontor, og det har gått spesielt utover handelen i sentrum. Det er gledelig å se at det nå begynner å bli litt mer folksomt i gatene og i butikkene, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, som også er glad for at de lokale bydelssentrene har klart seg forholdsvis bra.

Best for lokale sentre

Det var de lokale bydelssentrene som opplevde minst nedgang, noe som skyldes at mat og drikke står for en vesentlig høyere andel av totalomsetningen her enn i bysentrene. Hjemmekontor har også slått positivt ut for omsetningen.

Hamstring av dagligvarer, øl og vin bidro også til positiv utvikling for de lokale bydels- og regionssentre, men ikke i bysentrene der omsetningen ble redusert med en fjerdedel. I faghandelsbutikkene falt omsetningen minst i spesialbutikker og innen hus og hjem med rundt 14 prosent, mens nedgangen var på vel 60 prosent i kles-, sko- og veskebutikkene. I disse tre faghandelsbransjene var nedgangen minst i lokal- og bydelssentrene og størst i Oslo sentrum. Servering, service og tjenesteytende virksomheter hadde en samlet nedgang på vel 56 prosent. Også her var den negative utviklingen størst for bysentrene og minst for lokal- og bydelssentrene.

Bransjemix gir utslag

I Oslo er det lokal- og bydelssentre der andelen av totalomsetning innen servering og service- og tjenesteytende virksomheter ligger under 10 prosent som klarte seg best i mars, med en nedgang på 2,1 prosent. Deretter følger lokal- og bydelssentre med lav omsetningsandel innen klær, sko og tekstil med en nedgang på 4,6 prosent og lokalsentre med høy andel mat og drikke med en nedgang på 8,4 prosent.

Om rapporten

Tallene er basert på en rapport fra Kvarud Analyse. Totalt inngår det tall fra 57 kjøpesentre, 30 er etablert i Oslo og 27 i tidligere Akershus i Viken. I Oslo er 14 registrert som bysentre og 16 som lokal- og bydelssentre. I Akershus er 17 registrert som lokalsentre og 10 som regionsentre.

Her kan du laste ned og lese rapporten

#StøttButikkeneiOsloSentrum

Del : fbtw

Oslo er en fantastisk by, men uten mennesker er det ikke særlig spennende. Vi vil ha liv i gatene, gjester på restaurantene og kunder i butikkene!

Nå som samfunnet sakte men sikkert åpner opp igjen, er det mange som gleder seg til å ta imot gjester og kunder i sentrum.

Folk trekker folk og vi må ikke glemme at dersom vi ikke bruker butikkene i Oslo sentrum, vil de etter hvert forsvinne. Derfor: Støtt butikkene i Oslo sentrum!

Handelsstanden i Oslo Sentrum har nå gått sammen om en enkel kampanje som skal fronte handelen i en utfordrende tid. Gjennom kampanjen er målet å sette fokus på alle de flotte menneskene som jobber i butikkene og har stått i krisen mens det blåste som hardest. Gjennom #StøttButikkeneiOsloSentrum ønsker vi å minne alle som kommer tilbake på jobb om å bruke byen og ikke minst handle i butikkene i sentrum. Kampanjen viser frem mange av de som har arbeidsplassen sin i Oslo sentrum.

Alle kan være med!

Bli med, enten ved å poste bilder av dine medarbeidere i sosiale medier, dele andres bilder eller ved å bruke en plakat med #StøttButikkeneiOsloSentrum som en del av vindusutstillingen i din butikk. Det er raskt og enkelt å få plakaten trykket opp hos f.eks. CopyCat eller annen trykksakleverandør. Vi håper flest mulig blir med!

Last ned 200×25 mm

Last ned 700×500 mm

Last ned 800×200 mm

Stigende omsetning i landets kjøpesentre

Del : fbtw

Etter mange rolige uker har flere virksomheter igjen åpnet dørene. Tall fra Kvarud analyse viser at gjenåpning og en ekstra handledag, førte til at omsetningen i kjøpesentrene «bare» falt med snaue ti prosent sammenlignet med uke 16 i fjor.

På pluss-siden denne uken, var butikkene innen hus og hjem der omsetningen økte med hele 28,5 prosent. Totalt gikk omsetningen i butikkhandelen i kjøpesentrene ned med 3,6 prosent i uke 16. Ved siden av en ekstra handledag, var det gjenåpning av mange butikker som bidro til den positive utviklingen i uke 16. I kjøpesentrenes serveringssteder gikk omsetningen ned med 69,4 prosent, sammenlignet med uke 16 i fjor.

Det var bydels- og lokalsentrene som klarte seg best av kjøpesentrene. Mens omsetningen i bydels- og lokalsentrene gikk ned med 0,8 prosent, gikk den ned med 3,9 og 27,5 prosent i regionsentrene og bysentrene.

God påskeuke

For mange ble det en annerledes påskeuke i år, med flere mennesker hjemme og i byene. For mange av virksomhetene i kjøpesentrene gikk handelen i påskeuken i år (uke 15) overraskende bra sammenlignet med påskeuken i fjor (uke 16). Totalt gikk omsetningen i påskeuken i år ned med 6,1 prosent. Den beskjedne nedgangen skyldes at butikkhandelen i kjøpesentrene økte omsetningen med 1,5 prosent sammenlignet med påskeuken i fjor. I de øvrige virksomhetene falt omsetningen med 76,8 prosent.

Veksten i butikkhandelen skyldes kraftig vekst i butikkene innen mat og drikke (24,8 %) og i butikkene innen hus og hjem (18,1 %). Også i spesialbutikkene var omsetningen høy, selv om den var 7,2 prosent lavere enn i påskeuken i fjor. 

 – Uten utenlandsferier og grensehandelsturer, viser tallene at det ble en veldig hyggelig påske for både Vinmonopolet og dagligvarebransjen. Vi ser også at hus og hjem, byggevare og jernvare er butikker som har gjort det godt. Mange har brukt hjemmepåsken til å pusse opp og gjøre det fint hjemme, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Tall fra Kvarud analyse viser også at blomsterbutikker og hagesentre har gjort det bra. I disse koronatider var påsken også god for butikker som selger spill, leker, treningstøy- og utstyr.

Færre besøk – større handlekurv

Til tross for at besøket i påskeuken i år var 31,6 prosent lavere enn i påskeuken i fjor falt omsetningen bare med 2,3 prosent i de sentrene vi har besøkstall for. Hver besøkende handlet i snitt for 458 kroner i påskeuken i år mot 327 kroner i påskeuken i fjor. 

I uke 16 gikk besøket ned med 35,4 prosent sammenlignet med uke 16 i fjor. I gjennomsnitt ble det handlet for 377 kroner per besøk, mot 263 kroner per besøk i uke 16 i fjor.  At nedgangen var mindre enn i tidligere uker skyldes at det var en handledag mer i uke 16 i år enn i uke 16 i fjor.

Handler mest lokalt

Nærmere 40 prosent av kjøpesentrene økte omsetningen i påskeuken. Tre av fire av disse var lokal- og bydelssentre. Rundt halvparten av kjøpesentrene som hadde nedgang i påskeuken var bysentre.

Alle tall er utarbeidet av Kvarud Analyse og baserer seg fra tall fra rundt 110 kjøpesentre.

Korona-støtte til næringslivet

Del : fbtw

Regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet er klar, og det er nå åpent for å søke om utbetaling av korona-støtte. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av korona.

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpnet lørdag 18. april for foretak som er pålagt å stenge av staten. Fra i dag, mandag 20. april, kan også andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen søke.

På nettsiden kompensasjonsordning.no finner du relevant informasjon og søknadsskjema. Er du berettiget til kompensasjon? Hvor mye kan du få i tilskudd? Hvem i foretaket kan søke? osv. På siden finnes også god veiledning og mulighet for personlig bistand via telefon.

Før du starter – finn frem nødvendig dokumentasjon. Klikk her for å se hva du trenger: Finn frem dette før du søker

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen

Virksomheter som har vært stengt ned på grunn av statlige tiltak

OHF i dialog med byrådet

Del : fbtw

OHF prioriterer to saker i vårt arbeid med Oslo kommune og Byrådet: Hvordan kan vi redusere kostnadene og samtidig sørge for best mulig politikk for handel og servering når byen skal gjenåpnes. Vi må få folk tilbake til byen!  

For å få til dette, kommuniserer vi tett med byens politiske ledelse. Denne uken møtte OHF byråd for næring og eierskap, Victoria M. Evensen (AP), for å diskutere situasjonen og hva som kan ytes fra politisk hold.

Byrådet har varslet at alle skjenke- og serveringsbevilgninger blir videreført til høsten 2020. Det er også gitt betalingsutsettelse på skjenkeavgifter (alkohol), og det er varslet at gategrunnleie for 2020 blir gjort gratis. OHF gir honnør for at byrådet nå kommer næringen i møte med forslag som OHF har fremmet. Se våre forslag her

Konkurransedyktige rammevilkår

–  Nå får vi på plass rammevilkår som gjør våre medlemmer mer konkurransedyktige – både under korona-krisen, men enda viktigere når vi åpner markedsplassen på ny for fullt. Det er detaljer som gjenstår, blant annet i utforming av en praktisk veiledning/policy for bruk av gategrunnen, ulike løsninger i bydelene, fortrinnsrett for de som er drivere i faste lokaler m.m. Vi er også av den mening at avgifter ikke kan bare utsettes, men de må frafalles. Dette er saker OHF følger opp, lover Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Viktige tiltak

Flere andre saker hører også hjemme i dialogen mellom OHF og byrådet. Midlertidig salgsbevilling av alkohol for skjenkesteder med store varelagre, økonomiske tilskudd til kompetansetiltak i bedrifter som nå har redusert aktivitet, og ikke minst et forslag fra OHF om å sette i verk samlete bylivstiltak for handel, servering og kultur tiltak så snart virussituasjonen tillater godt med byliv. Et slikt fellestiltak må gjøres i tett samarbeid med byens forskjellige strøksforeninger, og OHF er derfor veldig glad for det samarbeidet vi har med de ulike foreningene i Oslo.

–  Vi mener Oslo kommune må ta et eierskap til bylivstiltakene etter viruskrisen, og at kommunen særlig må se på de økonomiske, organisatoriske og regulatoriske oppgaver som må være en del av et slikt tiltak. Andre byer – Fredrikstad, Stavanger, m.fl. – får dette til, og derfor bør også Oslo kommune i samarbeid med OHF klare dette, avslutter Henriksen.

Korona-krisen: Varer til byrde

Del : fbtw

Selv under korona-krisen må faste utgifter betales og regjeringens kontantstøtteordning er blitt tatt vel imot. Nå bekymrer varehandelen seg mest for varelageret og bestilte varer.

– Butikkene bugner av sesongvarer for våren og mange uroer seg for om disse lar seg selge med fortjeneste, eller om de i det hele tatt blir solgt. Det er bundet opp mye kapital i varelagre – og det er uvisst hvor lenge krisen vil vare og hvor stort svinnet blir. I tillegg har mange forpliktet seg til innkjøp for kommende sommer og høst, og mange vil få utfordringer med å betale for disse varene. Serveringsnæringen er bekymret for at øl-tankene må helles ut, og at matvarer må kastes, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening (OHF) gjennomførte i uke 14 en undersøkelse blant medlemmene med spørsmål om virkninger av korona-pandemien.

Faste kostnader tynger mest

På spørsmål om hvilke kostnader som tynger mest, er det flest som bekymrer seg for lønninger (67 %). Med regjeringens tiltakspakke rundt permitteringer er dette langt på vei ivaretatt. Det er likevel mange butikker og serveringsteder, som ikke har permittert sine ansatte, og det er mange eksempler på særlig mindre virksomheter, der eierlønn nå er minimal.

Den neste posten av utgifter butikker og restauranter bekymrer seg for er husleie (57 %) og andre faste driftskostnader (36 %). Undersøkelsen viser at ca. 2/3 har gått i dialog med huseier om å forhandle husleie og betaling, men bare knappe 15 prosent svarer at de har blitt enige om en ny avtale. Dette området er bl.a. fokus for Regjeringens tiltakspakke om kontantstøtte til bedrifter, og forhåpentligvis kan bedriftene avhjelpes delvis for disse kostnadene.

Mye bundet kapital

Så langt har det vært lite fokus på varelagre og innkjøp. Ifølge undersøkelsen er nærmere 39 prosent bekymret for innkjøp av varer og 35 prosent uttrykker bekymring for kapital bundet i varelager. Situasjonen, spesielt for bransjer sterkt preget av sesong, er kritisk i forhold til at omsetningen i beste fall er kraftig redusert, men for mange fraværende.

Vårens varer er betalt og i butikk, men det er begrunnet frykt for at disse ikke kan selges med fortjeneste, eller utløse høyt svinn grunnet ukurans. Hele 36 prosent av butikkene er bekymret for bortfall av fortjeneste og svinn på eksisterende varelager. Restaurantene varsler at øl-tanker må tømmes og andre matvarer kastes. Vi kjenner også til at mange butikker har utfordringer knyttet til bestilte varer for sommer og høst, der kontrakter er inngått, men butikken ikke har økonomisk mulighet til å betale for varene.

Behov for lemping av skatter og avgifter

Til slutt kan vi også peke på at butikker og restauranter er bekymret for betaling av både statlige og kommunale skatter og avgifter. Så langt har myndigheter stort sett snakket om betalingsutsettelser, som på ingen måter løser problemet. Med manglende likviditet og betalingsevne er de næringsdrivende ikke i stand til å betale en mangedoblet faktura senere. Spesielt vil vi pekte på at om lag 1/3 av bedriftene er bekymret for betaling av kommunal eiendomsskatt.