Stikkord fra statsbudsjettet

Del : fbtw

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her er noen aktuelle forslag.

 

 • Økt merverdiavgiftssats fra 8 til 10 prosent. Dette gjelder tjenester som persontransport, overnatting, NRK-lisensen, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Forslaget er at endringen trer i kraft 1. januar 2016.

– For Oslo som har mange festivaler og store arrangement, er dette uheldig. Det er også et underlig signal i forhold til å stimulere folk fra bil til kollektivtrafikk i Osloregionen. Selv om avgiftsøkningen kun er på 2 prosent, så gir den et signal, kommenterer Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF.

 • Liten økning i avgiften på sjokolade- og sukkervarer fra 19,31 til 19,79 kroner (2,5 %) pr. kg
 • Kraftig reduksjon i avgifter på saft og sirup av frukt, bær eller grønnsaker uten tilsatt sukker fra 3,19 pr. til 1,64 per. liter (-48,6 %)
 • Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra dagens 27 % til 25 %. I forslaget til skattereform anbefaler regjeringen at en i løpet av 2016-2018 reduserer selskapsskattesatsen til 22 %.
 • Regjeringen foreslår å forenkle reglene om fordelsbeskatning av yrkesbiler. Endringene er en oppfølging av høringsnotatet som ble sendt ut i mai 2015.
 • Regjeringen foreslår at avgiftsfritaket for papiraviser utvides til å omfatte alle medier som hovedsakelig inneholder nyhets- og aktualitetsstoff uavhengig plattform, det vil si nyheter på pc, mobiltelefon, nettbrett, radio og fjernsyn.
 • Forslag om å ikke betale dokumentavgift eller omregistreringsavgift ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven.

Kilde: Bing Hodneland

Hva er egentlig luxury retail?

Del : fbtw

Vi som jobber i handelsbransjen hører og leser om luxury retail og high-end stadig vekk. Men hva betyr ordene egentlig, og hvordan skal vi best definere dem på norsk?

Luxury retail er rett oversatt luksus-detaljhandel, og Cambridge Dictionary sier følgende om luxury goods; luksusvarer: Dyre ting som er fint å ha, men ikke nødvendig.

Ordboka definerer high-end for å være produkter av god kvalitet for folk som er villige til å betale hva det måtte være.

Washington Post skriver i «The definition of luxury retail is being ‘shattered’» at luksusvarer kan bli helt vanlige varer ettersom etterspørselen avhenger av inntektsnivå.

Lars Fredriksen er utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening

Lars Fredriksen er utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening

De viser til eksemplet hvor en velstående person slutter å kjøpe flere luksusbiler og i stedet begynner å samle på fly. På dette inntektsnivået har biler blitt en vanlig vare.

– En rimelig tolkning av denne artikkelen kan være at luxury retail-begrepet brukes ut i fra hva den enkelte definerer som luksus, mens high-end-shopping knyttes til høy kvalitet og pris uavhengig av inntekt, sier Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF.

Han forteller at en trend innenfor high-end, er at forbrukerne jakter ukjente designere i jaget etter enda mer eksklusivitet.  Da er det ikke nødvendigvis prisen på produktet, men eksklusiviteten som driver definisjonen: «Jeg har noe som er uoppnåelig for andre».

Selv om luksus og high-end virker til å være forbeholdt de rikeste av oss, så kan man ikke slå fast at inntekt bestemmer kjøpet. Det viser den årlige Forbruker & Media-undersøkelsen, ifølge Fredriksen:

– Selv om det er store inntektsforskjeller i Norge, så gjenspeiles ikke disse forskjellene like mye for varekjøp. Ser man bort ifra svært dyre smykker, klokker, luksusbiler og lignende, er det ikke store forskjeller.

Lavpris og luksus er lønnsomt

Viten om varehandelen i 2025

Del : fbtw

Ingen annen hovedstad i Europa vokser så raskt som Oslo. Hvordan påvirker det varehandelen nå – og ti år fram i tid?

 

Endringstakten i hovedstaden appellerer til ambisiøse pådrivere som ikke er redd for å tenke nytt og utradisjonelt.

Innen detaljhandelen ser man en klar tendens til at design, opplevelse og historie blir viktigere, og at nye konsepter får anledning til å blomstre.

Dette vil Young Retailers vite mer om og inviterer til «Varehandelen i bybildet 2025» under Oslo Innovation Week (OIW). Mer informasjon og påmelding her.

Innovasjonskonferansen OIW er en aktivitetsuke fra 12. – 16. oktober med fokus på innovasjon og verdiskapning. I fjor var det over 60 arrangement og 8600 deltakere fra inn- og utland.

Oslo kommune og Innovasjon Norge står bak uka som er et samarbeid mellom Oslo- og Akershus-regionens utviklingsaktører, næringsliv og universitets- og kompetansemiljøer.

Butikktyveri øker kraftig

Del : fbtw

Norske butikker rapporterer om et svinn på 6,1 milliarder kroner. Det er en kraftig økning fra i fjor.

Økningen er på hele 459 millioner kroner. Det viser den årlige undersøkelsen Infratek Security Solutions står bak.

De har fått undersøkt svinn og tyveri i 499 butikker i Norden. Norske butikker opplever størst økning i nettsvinnet, en oppgang på hele 18,5 prosent sammenlignet med i fjor. Falske bestillinger og betalingssvindel er stikkord her.

Selv om nettsvinn øker mest, stjeles det for langt mer i fysiske butikker. Det totale svinnet i Norge uttrykkes som en prosentandel av salget og utgjør i år 1,32 prosent, en økning på 1,5 prosent fra fjoråret.

Senterleder Øystein Aurlien om butikktyverier på Dagsrevyen (se kapittel 16 og 17).

Vekter og ansatt 1000Butikktyver er hovedårsaken til svinn i butikkene, mens uærlige ansatte stikker av med størst verdier. Norske butikkansatte tar med seg varer med en gjennomsnittsverdi på 2345 kroner.

Et større antall butikker opplevde også å bli utsatt for mer organisert kriminalitet.

Her er andre funn fra undersøkelsen:

 • Norske butikkeiere bruker totalt 1,1 milliarder kroner på å forhindre svinn, noe som er en økning på 1,3 prosent fra i fjor
 • Datatilbehør stjeles mest etterfulgt av barberprodukter og batterier
 • De aller fleste butikktyver er over 25 år gamle
 • Butikktyver er ca 50 prosent menn og 50 prosent kvinner
 • Av ansatte som ble tatt for å stjele var 37 prosent menn og 63 prosent kvinner
 • Butikkene i Norden oppgir at de anmelder færre butikktyver i år sammenlignet med i fjor

Undersøkelsen ble utført for tredje året på rad i perioden juni-august 2015. Informasjonen omhandlet perioden juli 2014-juni 2015.

Kilde: Centre for Retail Research på oppdrag for Infratek Security Solutions

Hva skjer med Vippetangen?

Del : fbtw

Områdeprogram for Vippetangen er under utarbeiding, og OHF ønsker synspunkter og innspill fra medlemmer om utviklingen av fjordbydelen.

Tilbakemeldingene inngår i arbeidet OHF gjør for at området skal bli best mulig tilrettelagt for næringsutvikling, handel og publikum.

Det er mange hensyn og føringer som skal styre utviklingen av neste perle i fjordbyen Oslo.

Området skal først og fremst bli et attraktivt sted for mennesker, hvor byen møter sjøen gjennom publikumsrettet tiltak som fiskehall, marina, svømmehall, butikker, servering og kulturopplevelser.

Vårt primære budskap vil derfor basere seg på næringsutviklernes vurderinger som gir tilstrekkelig plass for næringsbygg og handel, transport og tilgjengelighet for både kunder, varer og besøkende.

Du kan lese visjoner for Vippetangen som forskjellige byrå har lagd for området, samt områdeprogram for Vippetangen.

Vi ber om innspill til vårt videre engasjement i utviklingen av Vippetangen innen 2.november.

Ta kontakt med Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF for spørsmål eller kommentarer.

Bilde: VisitOSLO/Rod Costa

Lavpris og luksus er lønnsomt

Del : fbtw

Luksusbutikkene vokser mest, mens lavprisbutikkene oppnår best driftsmarginer. Mellomsjiktet blør, viser lønnsomhetslisten fra Handelskonferansen 2015.

Konsulentselskapet Varde Hartmark utarbeidet listen til Virkes handelskonferanse. Her er noen hovedfunn:

 • Bransjene optikk, tekstiler og belysningsutstyr var mest lønnsomme i 2014, mens musikk, reiseeffekter, bijouteri og barneutstyr var lite lønnsomme.
 • Bransjevinnerne nyter godt av god markedsutvikling og mer bevisste kunder. Taperbransjene sliter med bransje og kanalglidning.
 • Både luksus- og lavprissegmentet leverer omsetningsvekst over bransjesnittet, men lavpriskonseptene har best lønnsomhet.
 • Cubus, Bik Bok og Kid interiør topper listen over butikkjeder med best lønnsomhet. Alle har en driftsmargin på over 15 prosent.
 • Av butikkjeder kan både Norrøna og Kitch´n, med tydelige konsept innenfor spesialfaghandelen, vise til svært imponerende vekst i perioden.
 • NorgesGruppen og Reitan deler på å være best på henholdsvis lønnsomhet og vekst. NorgesGruppen leverer fortsatt de beste driftsmarginene blant paraplyselskapene.
 • Kiwi er best i klassen når det kommer til lønnsom vekst og er en kraftig bidragsyter til den gode veksten som tilskrives NorgesGruppen.
 • Spesialbutikker og butikker med vekt på bredt vareutvalg, samt lavpris blir morgendagens vinnere. De tradisjonelle i mellomsegmentet taper.

Kilde: Varde Hartmark/Virke

Mener bilfritt vil ødelegge sentrum

Del : fbtw

Å gjøre Oslo bilfritt innenfor Ring 1 vil være ødeleggende for handels- og servicetilbudene i sentrum, mener næringen selv. En fersk undersøkelse gir forslaget strykkarakter.

82 prosent av byens butikkvirksomheter mener at et bilfritt sentrum vil ødelegge for handel og kommersielle tilbud, ifølge undersøkelsen, som er utført av YouGov for Oslo Handelsstands Forening (OHF).

– Egentlig er det tett opp under ni av ti som mener dette, for svaralternativene besto av en skala fra én til fem, og de to alternativene som indikerer størst grad av motstand mot forslaget samlet 87 prosent oppslutning. Dette er et klart og tydelig svar fra butikkdrivere i byen vår. Forslaget om «bilfritt innenfor Ring 1» er uhyre radikalt og kan få fatale konsekvenser for handelen i sentrum, sier Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF.

Virksomheter må legge ned

Det er medlemsbedriftene i OHF som har svart i undersøkelsen. Særlig de frittstående butikkene frykter for levebrødet, påpeker Larssen, som mener at de som får byrådsmakten i Oslo er nødt til å ta dette på alvor.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har programfestet at Oslo sentrum innenfor Ring 1 skal være fritt for privatbiler innen 2017. Et annet forslag er å doble bomavgiften inn til Oslo. Nå sitter partiet ved forhandlingsbordet sammen med andre partier i hovedstaden, for å diskutere politikk og fordele makt.

– Jeg håper politikerne har med seg hodet i forhandlingene som pågår nå. Det er behov for realisme og nøktern konsekvensanalyse. Bilfritt vil tvinge virksomheter til å legge ned. Frittstående butikker, som gir sentrum særpreg, blir hardest rammet. Det er svært alvorlig for bylivet i sentrum, sier Larssen.

Helhetlig transportpolitikk

Forslaget om bilforbud innenfor Ring 1 berører blant annet Karl Johans gate med sidegater, Kvadraturen, Stortingsgata og ned til Aker Brygge, området rundt Tinghuset, Grensen, Stortorget, Torggata, området rundt Oslo City og Operakvarteret.

– Dette påvirker svært mange handlegater som bidrar til å gjøre sentrum attraktivt og levende. Alle er avhengige av varelevering, og mange av kundene kommer i bil, både av nødvendighet og praktiske årsaker. 70 prosent av virksomhetene svarer at over en fjerdedel av kundene deres bruker bil. Da må man tenke ulike transportformer i et samvirke, i stedet for enten eller.

OHF har ved flere anledninger tatt til orde for en helhetlig transportpolitikk.

– Vi vil at varer, ansatte og kunder skal komme seg til og fra byen på en enkel og miljøvennlig måte. Da må mange grep gjøres, og det blir for enkelt bare å stenge bilen ute. Et aktuelt alternativ er å bygge ut flere sentrumsnære parkeringshus der behovet er størst, gjerne underjordiske. Det vil redusere den kjøretiden som går med til å lete etter parkeringsplass, og kan også bli estetisk sett gode løsninger, sier Gunnar Larssen.

Pressemelding fra Oslo Handelsstands Forening 24. september

 • Kontaktperson: Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF, 906 41 528

Vil ha en by med mangfold

Del : fbtw

OHF ønsker at handelen og sentrumslivet skal være tilgjengelig for alle typer mennesker og til forskjellige bruk. For å sikre dette trenger vi flere transportformer.

OHF har med interesser fulgt de senere dagers debatt i Finansavisen rundt temaet bil og handel. Miljøpartiet De Grønne hevder at færre biler vil gi bedre vilkår for handelsstanden i sentrum, fordi folk bruker byrommene mer. Dette er en påstand som mangler dokumentasjon og som utelukker flere grupper.

Ikke alle ærend lar seg gjøre med buss eller sykkel. Et mangfold av opplevelser og butikker i sentrum, trenger et mangfold av mennesker og transportformer. Dette må våre politikere ta inn over seg. Bilen trengs for å frakte større varer, viktige personer, og ikke minst til ordinær varelevering til butikker og serveringssteder.

Bildebatten har en tendens til å bli svært ensporet. Det ender ofte med å handle om bil eller ikke bil. For OHF er det viktig å kunne løfte blikket og sette denne debatten i en større helhet. Vårt mål er at de ulike transportformene skal samvirke fremfor å konkurrere.

Vi trenger en helhetstenkning som inkluderer alle former for transport, slik at hverdagen for kunder og ansatte blir både enkel og miljøvennlig. Og vi trenger enkelttiltak som lett forbedrer byen vår:

1) Flere holdeplasser for trikk, buss og bane, slik at større deler av sentrum blir gjort tilgjengelig. I dag legges for mange holdeplasser ned, senest Welhavens gate og Slottsparken.

2) Vi trenger gode sykkelparkeringsmuligheter i sentrum, slik at handlende lett kan parkere utenfor butikker og serveringssteder.

3) Vi trenger utbygging av parkeringshus der behovet er størst, som eksempelvis Youngstorget og Christian Fredriks plass.

4) Bedre tilrettelegging for varelevering, slik at varebilene slipper å parkere ulovlig og være til hinder for øvrig trafikk.

Vi ønsker oss en helhetlig transportpolitikk, hvor de ulike transportformene ses i sammenheng og sørger for en attraktiv by for alle. Vi trenger derfor mindre av enkelte politikeres retorikk om at bilen er fienden, og mer samarbeid og helhetstenkning. OHF står klare for samarbeid med alle politikere, slik at vi sammen kan jobbe for best mulig utvikling av Osloregionen.

Bilfritt sentrum er dårlig miljøpolitikk

Del : fbtw

OHF stiller seg bak Carl Erik Kreftings leserinnlegg i Finansavisen 10. september. Les hva han mener om Miljøpartiets bilfri-forslag.

I Finansavisen 8. september skriver førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne, Lan Marie Nguyen Berg, et leserinnlegg der hun harselerer med Hegnars leder den 7. september. Hegnar hevder at det vil skade handelsstanden i Oslo Sentrum hvis Oslo gjøres bilfritt innenfor Ring 1.

Hun skriver med bred penn at Hegnar snakker mot bedre vitende når han påstår at det vil skade handelsstanden i sentrum hvis sentrum blir bilfritt. Snarere hevder hun at det vil bli bedre kår for handelsstanden fordi folk da vil bruke byrommene mer.

Hvor har hun dokumentasjon for dette fra? Handelsstatistikken for Oslo og omegn viser at sentrumshandelen har falt kraftig de siste 15 årene. Sentrums andel av handelen i Oslo og omegn har falt fra 30 til 16 prosent i disse årene. Denne handelen har gått til de bilbaserte kjøpesentrene utenfor Oslo sentrum. Det har med andre ord vært en handelsflukt fra Oslo sentrum i årevis etter hvert som antallet P-plasser er blitt redusert og sentrum er blitt mindre fremkommelig. Hegnar har med andre ord faktisk og dokumenterbart belegg for hva han skriver.

Som kommende politiker er det viktig at Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i det minste setter seg inn i fakta før hun uttaler seg. Handelsstanden i Oslo er kommunens største private arbeidsplass med 47.000 ansatte. De Grønnes politikk kan sette mange av disse arbeidsplassene i fare.

Kundene slutter ikke å handle selv om det blir vanskeligere å handle i sentrum. Mange vil sette seg i bilen og kjøre til de bilbaserte kjøpesentrene istedenfor. Et naturlig spørsmål er da om det forurenser mindre å ta bilen til Sandvika Storsenter eller Storo-senteret fremfor å ta bilen til sentrum? Utvilsomt ikke. Hva er da miljøgevinsten?

Oslo kommune gjennomførte for et par år siden et ulovlig prøveprosjekt i Kirkegaten der de over natten og uten nabovarsel fjernet alle P-plassene (også for varelevering!) for å lage en sykkeltrasé i begge retninger. I løpet av et års tid var over 20 butikker i området nedlagt. Nå er det et trist skue med stengte butikker og gråpapir i vinduene. Kirkegaten kalles nå på folkemunne Kirkegårdsgaten. Det er et eksempel på konsekvensene av å fjerne biler i områder uten T-banestasjon i umiddelbar nærhet.

Og som det fremgår av Bylivsundersøkelsen har også antallet gående på Karl Johan fra 1989 til 2013 sunket på tross av at Oslo by i samme periode har vokst med over 100.000 innbyggere. Når handelen flytter på seg til de bilbaserte kjøpesentrene, følger kundene naturlig nok etter. Det er enklere å komme seg dit og ikke minst få med alle varene hjem. Rett nok har andre sentrumsgater fått noen flere gående, men ikke nok til å erstatte de som er borte fra Karl Johan – særlig sett hen til befolkningsveksten.

Handel og servering på gateplan er faktisk miljøskapende. Et levende byliv er viktig for folks trivsel. Å overlate store deler av sentrum til departementer og andre kontorer og flytte ytterligere handel til de bilbaserte kjøpesentrene er dårlig miljøpolitikk. Men det er ikke bare dårlig miljøpolitikk. Det er også en diskriminerende politikk der eldre og funksjonshemmede i stor grad blir fratatt muligheten til å komme til sentrum når biltransport i praksis er deres eneste alternativ.

Jeg håper Miljøpartiets førstekandidat vil ta en spasertur med meg i området rundt Kirkegaten. Så kan hun med egne øyne se det fossilet Hegnar frykter. Men la oss gjøre det før valget!

Krefting er administrerende direktør i Søylen Eiendom som blant annet eier Steen & Strøm Magasin, Eger og Posthallenen, samt styreleder i Byfolk.

Foto: Søylen Eiendom

Nå kan du selge øl og vin på valgdagen

Del : fbtw

Men, kommunen må gi klarsignal først.

alkohol-alderskontroll-rimi-postgirobygget-200_articleattachment_1c1b9bf6_8ab78fca

Muligheten for dette åpnet seg etter at Stortinget endret loven i fjor. Fra og med 1. januar i år ble det tillatt for Vinmonopolet å holde åpent på påskeaften, pinseaften, nyttårsaften – og valgdagen. Også dagligvarebutikker kan selge øl på disse dagene, men det er kommunene selv som avgjør om det skal tillates alkoholsalg på valgdagen. Vinmonopolet har bedt alle kommuner med Vinmonopol om en tilbakemelding på om hvorvidt de kan selge alkohol mandag 14. september. Oversikt over åpne og stengte pol finner du på denne siden.

Tillater salg i Oslo

Tidligere i år vedtok bystyret i Oslo endringsforskrift av for serverings-. salgs- og skjenkebevillinger, noe som innebærer at utsalgssteder for alkohol i Oslo nå kan selge alkoholholdig drikke på valgdagen.

Kun tre av syv i Follo får lov

I følge Østlandets Blad er det kun tre av syv kommuner i Follo som vil tillate salg av alkohol på valgdagen, både i butikker og på Vinmonopolet. Det er Nesodden, Ski og Ås. Polene i Oslo og noen  på Romerike vil holde åpent denne dagen.

Vestby, Enebakk og Frogn er derimot strengere og vil ikke tillate salg av alkohol, hverken på Vinmonopolet eller i matbutikk, i følge Østlandets Blad.