Det lyser i stille grender – og bygater!

Del : fbtw

Vi er inne i den mørke sesongen – lyset kommer senere på morgenen og forsvinner altfor tidlig om ettermiddagen. Samtidig er dette en tid som er forbundet med å ha det hyggelig. Lys i vinduer, på bord, i utstillinger – aldri gir lys større effekt enn når det er mørkt rundt. Oslo Handelsstands Forening har en konkurranse på instagram i desember, som oppfordrer folk til å ta en ekstra titt i juledekorerte butikkvinduer. Lys er selvsagt noe som går igjen i alle de fine bildene vi har mottatt.

Vår jobb er å belyse utfordringene medlemmene våre har i hverdagen. Vi må stadig kritisere regler og situasjoner som politikere og myndigheter bør gjøre noe med. Dette er vårt oppdrag. Samtidig er det opp til oss i OHF om vi ønsker å stå frem som klagende eller som nyttige og konstruktive.

Lys er et begrep vi også kan bruke mellom mennesker og i vårt samarbeid. Vi setter lys på spørsmål og fakta, og vi lyser opp hverdagen når vi er oppmerksomme på hverandre og hverandres ønsker. Vi bruker også lys som begrep på å bringe positive bidrag inn i diskusjoner eller samtaler. På vei inn i julehøytiden, og oppstarten på et nytt år kun dager unna, så er mitt forsett å se glasset som halvfullt og ikke som halvtomt!

Handel og tjenestenæring i Oslo og Akershus går veldig bra sammenliknet med andre byer i Norge, eller med hovedsteder i andre land. Vi har politikere som er oppriktig engasjert i å ha et velfungerende byliv, folk i arbeid og en god omsetning i handel og tjenester. Vi har innbyggere i vår region som er opptatt av vårt næringsliv, og bidrar til både fellesskap og til sine husholdninger. Det er i det hele tatt mye å være fornøyd med!

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) gjestet OHFs julelunsj denne uken. Hun ga tydelig beskjed om at bystyret fortsetter sin innsats for bilfritt byliv, miljø- og klimaarbeid og andre oppgaver som bystyret har vedtatt å prioritere. Samtidig uttrykker vår ordfører gleden over å samarbeide med OHF om stadig forbedring av byen vår, og handelsstandens betydning for utvikling av den gode byen. Hvordan dette skal skje i praksis, er noe vi stadig arbeider med.

Min viktigste oppgave når politikerne lager politikk og regler for vår by, er hele tiden å vurdere «vil dette være til gagn eller skade for byens handel, servering og service – på kort og på lang sikt? Og, hva kan vi gjøre for å bøte på eventuell ulempe?»

Nylig ble vi igjen gjort kjent med negative konsekvenser for lokale og små butikker som får lide av bilfritt bylivstiltak, som ikke følges av noen positive tiltak for butikkene. La Danse – som forbilledlig velger å stå frem med sin historie – forteller om en helt ny hverdag etter at kommunen fjernet all gateparkering i Kongensgate og nærområdet der de hører hjemme i Kvadraturen. Faste kunder oppfatter at blir vanskelig å besøke forretningen, og velger derfor å kjøre til andre deler av regionen. Rammevilkåret (vanskeligere for kunder med bil) griper inn i en ellers fair konkurranse mellom forskjellige butikker, og vi risikerer å miste småbutikkene i sentrum. Dette kan da ikke være politikernes intensjon, eller hva?

Hvordan skal vi bøte på ulempene lokal handel blir utsatt for?
Vi trenger en ny organisering av sentrumsforvaltningen, der kommunen, gårdeiere og handelsstanden samarbeider forpliktende om utviklingen. Det dreier seg om renhold, gategrunnleie, koordinering av sentrumsaktiviteter, sikringstiltak, og mye mer. Og det dreier seg om lys. La Danse hadde et enkelt ønske når parkeringsplassene ble fjernet, og gaten fremstår som mørk og utilgjengelig. De ønsket at kommunen skulle lyssette gateløpet slik at det ble innbydende og trygt å bevege seg i området, et ønske som ikke ble imøtekommet.

Mitt svar på spørsmålet over – hva kan politikere og forvaltning gjøre for å bøte på ulemper for våre medlemmer og næringsdrivende  – blir da, bring frem mer lys; både i gatene, i saksbehandlingen og i samtalene mellom kommuner og næringsliv!

Bjørn Næss overtar som ny administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening den 2. januar 2018. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til OHF, og lykke til i virket for handelen, serveringsbransjen og tjenestenæringen i Osloregionen.

Jeg takker for følget og din oppmerksomhet i den tid jeg har vært konstituert som adm.dir.
God jul, og godt nytt år!

På gjensyn, Jon Anders

 

I opplysningens ånd – 17. januar 2018 kommer finansminister Siv Jensen (Frp) til Oslo Handelsstands Forening, og forteller oss om Rikets Tilstand!
Dette bør du få med deg! Møtet er gratis for medlemmer i OHF og Nosif, men krever påmelding.

 

 

Oppfordring til handelslekkasje!

Del : fbtw

I statsbudsjettenigheten mellom de borgerlige partiene ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å øke sjokolade- og sukkervareavgiften med 83 prosent. Både Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere lovet å fjerne sukkeravgiften – bare de kom i regjering. Også avgiften på alkoholfrie drikkevarer økes. Her er økningen på rundt 42 prosent.

– Dette er et eksempel på politisk kortsiktighet som rammer Norges største private næring, sier Jon Anders Henriksen, konst. administrerende direktør i OHF. Dagligvarehandelen blir bedt om å gi politikerne nærmere to milliarder kroner ekstra i avgifter, og det er klart dette vil føre til negative konsekvenser for norske arbeidsplasser og økt grense- og netthandel.

Nordmenn brukte 14,9 milliarder kroner på grensehandel de siste 12 månedene (SSB). Handel fra utenlandske nettbutikker var på ca 9 milliarder. Virke har uttalt at Norge taper 6 000 arbeidsplasser som følge av en tollfri grense på 350 kroner. Ønsker politikerene virkelig at disse tallene skal bli enda større? Dette vedtaket er en gavepakke til de som selger sukkerholdige varer på nett, og rett over grensen. Hvis man vil begrense sukkerforbruket må man gjøre det med tiltak som ikke gjør det mindre lønnsomt å drive butikk i Norge. Vi er allerede godt i gang med samarbeidsavtalen mellom dagligvarehandelen, produsentene og myndighetene som ble inngått i høst. Nå kommer  dette vedtaket plutselig, helt  uten dialog med næringen.

Trude Novak, butikksjef i Bunnpris Båstad og medlem i OHF Dagligvaregruppen, har tre butikker Østfoldregionen. Hun sier at for dem som ligger så nære svenskegrensen, vil dette få dramatiske konsekvenser.
– Staten oppfordrer på denne måten til handel av sukkerholdige varer i Sverige. Dette kommer til å skape flere svenske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter i Norge, noe som neppe er hensikten, fortsetter hun.

29,3 prosent av grensehandelen i Norge var ifølge SSB’s undersøkelse fra handlende bosatt i Oslo og Akershus. Svensk Handels undersøkelse av grensehandelen til Norge opererer med langt høyere tall for samlet grensehandel enn det som fremkommer i SSB’s undersøkelse.

OHF arbeider for forutsigbare og stabile vilkår for handelsnæringen. Altfor ofte bestemmer politikere skatter, avgifter og regler som hverken er konsekvensutredet eller følger en plan for å styrke konkurransekraften til vår næring. Gjennom årene vi sett mange eksempler på  lite gjennomtenkte vedtak, blant annet økt momsfritak ved netthandel, søndagsåpne butikker og transportavgifter. Stortinget og norske politikere oppfordres til å tenke på hvordan de kan styrke norske bedrifters konkurranseevne, og ikke la handelen sitte igjen med svarteper i forhandlinger mellom partiene.

Kaker i mathallen

Godteri eller kake? Beskrivelsen avgjør om det blir sukkeravgift eller ei – ikke sukkerinnholdet. Marengs er kake, ikke godteri.
Foto: VisitOSLO / Didrick Stenersen

Sentrum, trygghet og julehandel

Del : fbtw

«Kloakkrør i Norges paradegate» er ett av flere uttrykk som har har blitt brukt om de riskoreduserende tiltakene i sentrum den senere tid. Natt til 7. november ble det satt ut betongrør og blomsterurner systematisk og strategisk i Karl Johansgate i Oslo, Lille Grensen og på Jernbanetorget. Reaksjonene har vært mange og sterke.

Byrådsleder Raymond Johansen (AP) har gjort en god innsats med å konsultere både OHF og andre i prosessen frem mot beslutningen om de midlertidige tiltakene, som ble tatt i begynnelsen av november. Vedtak om sikringstiltak må fattes av myndighetene, men det er svært positivt at de søker å få næringslivets mening tidlig inn i prosessen. Vårt råd i denne sammenhengen kan oppsummeres i følgende tre punkter:

Sikring gir ikke trygghet alene. Vi mener det trengs en omfattende sentrumsplan, med en sentrumsleder. Denne må ligge til grunn for alle tiltak om transport, sikring, arrangementer, regler og plansaker.

Fremkommelighet for folk og varelevering er essensielt for levende førsteetasjer i sentrum.

Sikringstiltak må være utformet slik at de ikke skaper frykt blant innbyggerne, men inngir trygghet. De må gjerne utformes med en funksjon, slik at de tilfører noe positivt til byrommet.

Tiltak må gjennomføres på en slik måte at folks opplevelse av julefeiring i Norges paradegate ikke reduseres. Dette kan gjøres med utstrakt bruk av bybetjenter, som beveger seg i handlegatene i sentrum til hjelp for vareleverandører, næringstransport, kunder og butikker.

Det første, overordnede, punktet vil jeg gjerne si litt mer om. Gjennom flere år har vi vært tungt engasjert i arbeider som areal- og transportplaner, byvekstavtaler, skattesaker, varelevering, kollektivtrafikk, parkeringsplasser, fasadereguleringer, arkitekturpolitikk, markedsaktiviteter, gategrunnleie, uniformert politi i gatene, og åpningstider. Et gjentagende tema i alle disse saker har vært å skape en felles forståelse for utvikling av et samarbeid mellom myndigheter – gård- og grunneiere og handelsnæringen. En forståelse som må munne ut i et forpliktende samarbeid om sentrumsutvikling – enten det er i Sandvika, Jessheim eller Oslo sentrum. En slik felles forpliktelse vil gjøre at byutviklingen blir mer orientert mot å sikre lønnsom og konkurransekraftig handel- og tjenestenæring i sentrum og andre knutepunkter.

En organisering av sentrum i Oslo som beskrevet ovenfor, vil etter vårt skjønn være plattformen for planlegging, investering og utrulling av sikkerhetstiltak i Oslo sentrum som vil gi den trygghet vi ønsker for alle kunder, gjester og ansatte i vår by. En slik plattform vil sikre koordinert og god gjennomføring av markedsdager, informasjon tilgjengelig for alle brukere av byen, raske og gode beslutninger om bruk av fellesareal i byen, bedre vedlikehold og renhold og ikke minst skape trygghet som virker til byens og innbyggernes beste.

Nå er betongrør med blomster satt ut, sammen med mange blomsterurner. Betongklossene skal være skiftet ut med blomsterurner innen 1. mars. Enkelte har valgt å male betongrørene utenfor sin butikk – det er bare positivt, og kan kanskje være en aktivitet som butikkene gjør sammen med kunder eller ansatte i desember?

Det som derimot bekymrer meg er om Oslo kommune – både politikere og forvaltning – tror at med dette tiltaket har vi gjort det som trengs i sentrumsarbeidet for en stund. Vi mener at Oslo kommune må investere i sikringstiltak for sentrum på et vis som skaper verdier. Da må vi se andre gjenstander enn blomsterurner og «kloakkrør» – vi må se fjernstyrte pullerter, bymøbler som er både pene, funksjonelle og effektiv, belysning, og alt det som gjør at flest mulig oppholder seg i byrommet vårt.

Lørdag 25. november – ja, om to dager! – åpnes offisielt julemarkedet i Oslo sentrum! Det blir julenisseopptog fra Jernbanetorget og til Studenterlunden. Det blir hilsen fra vår varaordfører Kamzy på Jernbanetorget, samtidig som vi deler ut nisseposer og lys til barna. Det blir sang og julenissetog gjennom hele paradegaten vår, opp til show og gøy på skøyteisen i Studenterlunden der ordfører Marianne Borgen holder den offisielle åpningen. Før det hele avsluttes med et magisk julefyrverkeri på Aker Brygge.

Julemarkedet Jul i Vinterland rammer inn skøyteisen i Studenterlunden. Dette blir en alle tiders åpning av julehandelen i våre medlemsbutikker og magasiner i hele sentrum.

Jeg håper vi sees på lørdag! Og jeg håper dere alle også passer på å delta når lokale strøksforeninger arrangerer julegateåpninger i deres nabolag. Butikkene og gårdeiere over hele Osloregionen samler seg om å lage best mulig markering av julehøytiden på Sæter, Karenslyst Alle, Grünerløkka, Vindern, Tøyen, Bogstadveien, Asker, Lillestrøm, Drøbak og så videre! Kom dere ut i våre felles storstuer, smak på julegløggen, gjør en god handel og hygg dere på vei inn i julehøytiden!

På gjensyn,

Jon Anders

Bjørn Næss blir ny leder i OHF

Del : fbtw

Bjørn Næss tiltrer som administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening 2. januar 2018. Bjørn Næss kommer fra stillingen som adm. direktør i NHO Handel.

Bjørn har bred erfaring fra handel, kjede- og butikkdrift, med næringspolitisk arbeid og som rådgiver for handel og service. Han har tidligere vært partner for varehandelskonsulentene i Hartmark Consulting og partner i Habberstad, kjededirektør i Statoil detaljhandel, Direktør i Coop Norge og adm. direktør i AC Nielsen Norge. Han er utdannet siviløkonom.

– Vi er stolte og glade for å ha fått med oss Bjørn i arbeidet med å videreutvikle og fornye OHF. Våre medlemmer står overfor store utfordringer fremover. Med Bjørns erfaringer fra handel, butikkdrift, som rådgiver i handel og service, samt hans næringspolitiske arbeid i NHO, er jeg sikker på at styret legger ledelsen av OHF i trygge hender, sier styreleder i OHF Christian Hoel.
Hans gode og tunge erfaring innen ledelse generelt, har også blitt vektlagt i beslutningen. Konstituert adm. direktør Jon Anders Henriksen vil stå i stillingen frem til 2. januar, og styret benytter anledningen til å takke for en kjempeinnsats han har gjort, og gjør, i denne perioden, avslutter Hoel.

– Jeg gleder meg til å ta tak i oppgavene i OHF. Jeg har selvsagt ikke klart for meg alt hva dette innebærer, men går inn i stillingen med stor ydmykhet. Jeg har vokst opp i varehandelen, og helt fra min første sommerjobb som 15 åring og lørdagsjobbing i butikk på Karl Johan, har jeg hatt glødende interesse for handel og service, sier Næss.

 

 

Komplett marketplace – en skandinavisk markedsplass

Del : fbtw

Anton Hagberg har arbeidet i Komplett Group siden 2007 og er direktør Komplett marketplace. Han er sterkt engasjert og brennende opptatt av å etablere en felles markedsplass for Skandinavia. I dagens marked er dette eneste veien å gå, mener han, og skal målet nås er det samarbeid som gjelder. Konkurransen fra de internasjonale gigantene er beintøff, men Hagberg har tro på at med riktig fremgangsmåte er Komplett i stand til å både håndtere og øke markedsandeler i et stadig strammere marked.


Eksotisk marked med yrende folkeliv

Hva er egentlig en markedsplass?

“Se for deg markedet i Marrakech,” utbryter Anton Hagberg entusiastisk “slik vil vi ha det hos oss også, det skal bugne!”

Med markedsplass mener Anton Hagberg allikevel ikke et torg med eksotiske varer, men en plattform som er i stand til å håndtere ulike produkter, fra første til siste ledd hos både forbruker og leverandør. Og det skal selvsagt være masse varer. Sokker, treningsutstyr, sminke, bilrekvisita, julepynt, sykler, hundefor, el-artikler, neglelakkfjerner – ja alt du kan kjøpe i butikken skal du kunne kjøpe her.

Kunden skal oppleve god flyt fra første klikk på nettsiden til levering av vare, og fordi dette skal være en skandinavisk markedsplass vil alt foregå på et kjent språk, noe som gir økt opplevd trygghet hos kundene. Et kjent språk, og “lokal” tilbyder, tror Hagberg er den forskjellen som gir den skandinaviske samarbeidsmodellen det lille “ekstra” som kan bidra til vekst.

komplett5

Partnerportal

Samarbeidspartnerne – som er å betrakte som partnere – tilbys en egen portal der de kan laste opp det de har å tilby. Komplett tar oppgjør, og så blir den økonomiske transaksjonen sluttført etter en uke. Partnerne bestemmer selv hva kunden må betale for levering, og kan markedsføre tilbud og rabatter akkurat som fra egen nettbutikk.

Komplett tilbyr selvsagt sine tjenester for å tjene på det, det er ikke noe som stikkes under en stol, men Hagberg mener at det er en god idé av flere årsaker. For det første kan de tilby god distribusjon, ettersom de blir store, og dette kan også bidra til å spare mange mindre leverandører for både tid og penger. Alt fra den minste lille butikk på hjørnet som selger perler, til store kjeder med sykler og hvitevarer har anledning til å bli en del av dette felles markedet.

Samleveranser & dialog

I tillegg vil de etterhvert kunne levere flere produkter på en gang, noe som sparer kunden for tid og penger, og som er klokt av miljøhensyn. Dersom kunden bestiller flere produkter på en gang, fra samme sted, er det en fordel med felles lager, og Komplett jobber nå for å bygge ut kapasiteten. Og for å komme i mål vil Hagberg gjerne komme i kontakt med flere partnere.

“For du vet,” sier Anton med et smil “om ti år er det ikke sikkert vi googler lenger, vi kompletter!”


Kontakt gjerne Anton Hagberg på mail  for foredrag, eller videre spørsmål om Komplett marketplace: anton.hagberg@komplett.com

Komplett, Sandefjord Norway. Photo by Morten Rakke

Anton Hagberg. Foto: Morten Rakke

 

 

 

Nytt Storting – nye muligheter!

Del : fbtw

Stortinget er nå satt for de neste fire år. Ni partier skal dele 169 plasser i Stortinget, og blant disse finner vi nitten representanter fra Oslo og sytten fra Akershus. Vi gratulerer samtlige, og vi ønsker lykke til med gjerningen til nasjonens, Oslos og Akershus’ beste! Vi forventer en ny Solbergregjering med basis i Høyre / Frp, men som alle interesserte har fått med seg er det alltid rom for litt usikkerhet og uklarhet i den parlamentariske situasjon.


Det som ikke er uklart, er at OHF forventer at enhver regjeringsplattform må være orientert mot næringspolitikk, verdiskaping, lønnsom handel og sysselsetting. Det er med andre ord det politiske innholdet som interesserer oss, og hvordan handelens og næringslivets behov blir sikret i de neste fire år. I dette er det avgjørende at våre folkevalgte fra Oslo og Akershus blir ombudskvinner og – menn for våre næringer, og gjør sitt for å sikre god næringsutvikling og samfunnsutvikling i hele vår region, enten vi snakker Romerike, Vestregionen, Follo eller Oslo. Vi ønsker tett og god kontakt med våre Stortingsrepresentanter i hele perioden, slik at politikken blir kunnskapsbasert og næringsvennlig.

Engasjer deg!

Men det skjer mye viktig handels- og samfunnsutvikling som ikke bestemmes på Stortinget, også. I oktober vil arbeidet i Akershus starte med en regional plan for handel, service og senterstruktur. OHF vil jobbe nært med fylket i denne prosessen, og sikre at handelens og næringslivets interesser blir basis for utviklingen av den fremtidige handel i regionen. Vi trenger dine innspill og dine meninger i dette arbeidet, så vi ber deg engasjere deg – om du er opptatt av hvordan handel og nærings skal utvikle seg i fylket.

Serveringsbransjen blir viktigere

Foto:VisitOSLO/Nancy Bundt

Serveringsbransjen blir stadig viktigere i Osloregionen. Våre tall viser en stadig vekst i bransjen. I dag møtes Oslo kommunes nye forum for serveringsbransjen, og vi berømmer initiativet som byrådet har tatt med å etablere en ramme for å bygge lønnsomme, seriøse og (internasjonalt?) attraktive serveringssteder i Oslo. Vi speiler dette tiltaket med å etablere OHFs forum for serveringsbransjen, der våre medlemsbedrifter i serveringsbransjen vil samles for å sette agendaen for OHFs arbeid med serveringsbransjen. Dette arbeidet vil vi dekke gjennom nettsiden vår og sosiale medier, slik at vi håper du vil følge med på dette fremover.

Næringsforum

OHF fremmer i disse dager et nytt forslag til Oslos byråd, der vi ber om at det etableres et strategisk næringsforum for Oslo. I forlengelsen av det positive samarbeidet vi har hatt i sentrum (Levende Oslo), etableringen av det nye serveringsforumet og de utfordringer vi har hatt i forbindelse samferdselspolitikken i Oslo de senere år, mener vi det er nødvendig å etablere en fast møteplass mellom kommunens politiske ledelse, og de som skaper arbeidsplasser og byøkonomi. Vi har diskutert dette med byrådslederen tidligere i år, og vi vil fremme et forslag om dette i løpet av september. Vi mener dette er nødvendig for å sikre god næringsutvikling i de områder som skal ha fortetting og knutepunktutvikling, og da også utenfor ring 2.

Transportpolitikk

Typiske saker som hører hjemme i et slikt forum er selvsagt mobilitet og samferdselssaker. Både varelevering og kunders behov for transport trenger bedre politikk. Vi har etterspurt en vareleveringsplan i hele Oslo i flere år, og gjennom et samarbeid med bymiljøetaten forventer vi snart noe håndfast. Samtidig trenger våre kunder enkel og trygg transportløsning til alle de steder det skjer handel, servering og opplevelse. Vi trenger derfor at byens politiske ledelse stanser opp i sitt arbeid med revidering av parkeringsnormer i kommunen, og tenker mer om hvordan lønnsom handel skal kunne skje bærekraftig, samtidig som kunder kan lett komme til våre butikker.

Det er med andre ord nok av saker som byens politiske ledelse bør konsultere næringslivet om! Neste lørdag blir det fest, opplevelser og folkehav i Oslo sentrum – 23. september. OHF arrangerer markedsdag i Oslo sentrum, i tett samarbeid med strøksforeningene i Oslo. Det blir ikke bare gode tilbud og shoppingmuligheter, men også ansiktsmaling for barn, gratis moteshow, barneloppis og mye mer. Vi håper du vil bruke sentrum denne dagen, og gjøre nytte av alle de gode opplevelsene og handel som sentrum byr på.

På gjensyn, Jon Anders

Vi gratulerer!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening gratulerer de 17 Stortingsrepresentantene fra Akershus, og 19 Stortingsrepresentantene fra Oslo, som i går kveld ble valgt inn som folkevalgte fra vår region til å være våre Stortingskvinner og -menn de neste fire årene.

Vi ønsker velkommen tilbake til alle de folkevalgte vi har jobbet godt sammen med i de siste fire år, og vi ønsker ikke minst lykke til de nye folkevalgte som skal jobbe for nasjonens og regionens beste de fire neste år. Det er enkelt å slutte seg til statsministerens ord fra talen hun holdt i sin tale på valgvaken til Høyre i går kveld – en sak er valget som er gjennomført, en mye viktigere sak er de viktige utfordringer som vi står overfor i næringsutvikling, økonomisk politikk, skatt, samferdsel, integrering, utdanning, miljø og klima. Oppgavene er mange, og krever kloke og næringsvennlige løsninger. OHF vil yte sitt for å bidra til at våre folkevalgte kan gjøre jobben sin skikkelig!


 Administrerende direktør Jon Anders Henriksen (konst.)

 

OHF intervjuer Trine Skei Grande (V)

Del : fbtw

I intervju-serien vår med norske partier, har turen nå kommet til Trine Skei Grande. Hun har vært leder i Venstre fra 2010 og fast innvalgt på Stortinget siden 2005. Les, og hør hva Venstre tenker om handelens vilkår i norsk politikk.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Fritak for arbeidsgiveravgift de tre første årene for nye bedrifter med færre enn fem ansatte. Attraktiv kulturby med mange store- og små arrangement. Gode kollektiv- og samferdselsløsninger. En pen og effektiv by, med korte avstander.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Prisen bør være lavere enn i dag. I dag betaler man fort 120 kr for en halvliter mikrobrygget øl. Kanskje kunne 85 kr vært en bra pris. Venstre har gått inn for lavere avgifter på øl, spesielt på øl som produseres i kvantum mindre enn 500.000 liter. Mikrobryggerier har høyere kostnader enn masseprodusert øl. Kanskje bør vi se på om det er mulig å differensiere avgiftene mellom butikksalg og salg på utested også. Et levende og godt uteliv er viktig for Oslo.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Selvsagt, mat er viktig

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Personlig bruker jeg trikk, men jeg heier på syklistene. Ser ut som de nye by syklene i Oslo fungerer kjempebra.

36080550910_c231145e0f_z

Trine Skei Grande på skolebesøk Foto: Venstre, flickr

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Jeg mener at det bør være som i dag der det ikke betales norsk moms på varer under 350 kr som er kjøpt på nett.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Venstres politikk er den beste politikken for å utvikle Oslo som en viktig nærings- og handelsby. I denne perioden har Venstre bidratt med kraftig kollektiv- og samferdselssatsing i Oslo, i tillegg til bedre vilkår for næringslivet og gründere generelt. Venstre ser Oslos betydning som en driver for resten av Norge og ønsker Oslo en sterk posisjon i Norge og internasjonalt.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Styrke samferdselspolitikken, legge til rette for gode kulturbygg som nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum. Forsøke å lage en by som både næringsdrivende, tilreisende og fastboende trives og kan utfolde seg i.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

Venstre kan bidra ved å styrke forskning, skattefunn, kapitalfunn, utdanning og den generelle næringspolitikken på området.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Dette er et sammensatt spørsmål. Jeg tror vi best kan bidra ved å være tett på næringen til enhver tid, lytte til næringens utfordringer og forsøke å ta med oss de konkrete innspillene vi får når vi skal utforme lover og regelverk som angår næringen.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Styrke kollektivtrafikken ytterlige, samtidig som vi gjør livet for fotgjengere og syklister letter.
Vi må fortsatt sørge for god logistikkflyt i byen som gjør at handelsstanden lett får varer inn og ut av butikk.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Om Venstre får bestemme vil totalt skattetrykk være om lag som i dag, men vi vil prioritere skattelettelser for norsk næringsliv og eierskap. Vi vil redusere formueskatten ved å heve bunnfradraget og å øke aksjerabatten. Skatteforliket innebærer at den alminnelige skattesatsen reduseres ytterlige.

 

Se de andre partiene svare på samme spørsmål her !

 

Intervju med Kristelig Folkeparti

Del : fbtw

OHF intervjuer ulike partiprofiler før høstens valg. Denne gangen har turen kommet til KrF, og Hans Olav Syversen. Han har tidligere sittet i flere komiteer på Stortinget, og er nå KrF´s førstekandidat.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Gode rammevilkår; lite byråkrati, godt kollektivsystem, en gode skole som utdanner dyktige fagfolk og nær dialog

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Ingen detaljstyring fra meg, men kvalitet og pris bør vel henge sammen….

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Først og fremst trenger vi liv i og rundt et nytt regjeringskvartal; gjerne med spisesteder om mulig.

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Trikk i sentrum – sykkel i marka.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Vi mener det også skal være moms på netthandel fra utlandet. I dag diskrimineres faktisk norske butikker.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi vi har en god næringspolitikk (se f.eks punktet over), og vi har et solid verdifundament i bunnen for hele vår politikk

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Vi må han en byutvikling der det er rom for det som skaper en levende by; boliger, handel, næring, godt kollektivnett og tilgjengelighet for de som lever av denne miksen.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

En god skole som utdanner flinke folk, god grunderpolitikk der vi legger til rette for de som satser – også skattemessig. Skattefunn er noe som gir gode incitamenter til utvikling og innovasjon i bedrifter og et «Innovasjon Norge» som kan støtte de gode ideer. Dessuten bør 350 kroners grensen bort for å sikre likere konkurranse med utenlandsk baserte nettbutikker.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja, det håper jeg å kunne bidra til.

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Byen må være og oppleves trygg. Derfor er det positivt at politressursene til Oslo er økt. Vi må motarbeide den svarte økonomien; den skader de som driver ordentlig og er ødeleggende for et godt arbeidsliv. Derfor har vi i budsjettene nå fått opprettet a-krim-sentrene som allerede gjør en stor jobb med å avdekke og iretteføre svart virksomhet. Dette bør vi styrke videre og informasjonsutvekslingen mellom kontrolletatene må ikke bli stoppet av «berlinmurer».

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Den siste perioden har det vært en storsatsing på samferdsel; både vei og kollektiv. Den skal fortsett i tråd med vedtatt plan og vil gi et stor vei- og kollektivløft for hovedstaden og området rundt.. Lokalt styres jo byen av an rødgrønn koalisjon og det må også en samferdselsminister forholde seg til.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Vi skal fortsatt ned på selskapsskatten og redusere skatten på «arbeidende kapital». Det er våre prioriteringer på skatteområdet.

Syversen 2

 

Intervju med Arbeiderpartiet

Del : fbtw

Hør her hva Inger Helene Vaaten,  8. kandidat på Oslo Arbeiderpartis liste, svarer på våre spørsmål om handelens vilkår. Hennes bakgrunn er fra fagbevegelsen, fra LO-forbundet Handel og Kontor. Der har hun jobbet i 10 år. Varehandel er derfor noe hun kjenner ganske godt og sier hun er opptatt av som politiker.


 IMG_0800

1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Som statsminister i Norge vil jeg være opptatt av at den tredje største næringen i Norge, får forutsigbare rammevilkår og ikke møtes med politikk etter innfallsmetoden. Høyre og FrP regjeringens poseavgift, momsfri utenlandsk netthandel og frislipp av søndagsåpne butikker er alle eksempler på dårlig politisk håndverk som kunne satt flere tusen arbeidsplasser i fare. Heldigvis ble dette stoppet gjennom massiv motstand. Hverken bransjen, de ansatte eller et flertall i folket ville ha det. Og heller ikke Arbeiderpartiet. Det vi trenger for næringen, er en helhetlig og forutsigbar politikk for å sikre gode investeringer, verdiskapning og arbeidsplasser i Osloregionen, men også i hele landet. Derfor går Arbeiderpartiet inn for en stortingsmelding for varehandelen.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Det spørs hvor mye det koster å produsere ølet og hvor høy prisen må være for å sikre de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Folk må ha påfyll av drivstoff for å fungere i en arbeidssituasjon, dessuten er kantina en viktig sosial, kulturell og uformell møteplass for de ansatte. Klart det skal være kantine i Regjeringskvartalet.

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Spørs hvor jeg skal, hva slags vær det er og hva som er målet mitt med turen. Skal jeg trene, velger jeg åpenbart sykkelen. Skal jeg fort fram, blir det trikk. Uansett er begge deler grønne valg, og det liker jeg.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid til alle som jobb nummer 1. Skal vi innføre momsfritak, må det være like vilkår for alle. Momsfritak kun for utenlandsk netthandel vil virke konkurransevridende og kan bety kroken på døra for flere tusen norske arbeidsplasser.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Jeg kommer selv fra bransjen, jobber i Handel og Kontor og kjenner varehandelen godt. Det har vært jobben min i over 10 år og jeg har møtt og snakket med mange tillitsvalgte og butikkansatte. Og er det noe jeg er opptatt av, så er det hvordan ansatte i varehandelen har det. Jeg har lyttet til hva de er opptatt av, hva de trenger av tiltak og hvilke endringer som må til. Jeg vet hvor skoen trykker, hva som er utfordringene og også hva som er styrkene. Dette er viktig når en stortingsmelding for varehandelen skal gis liv og innhold.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Forutsigbare prosesser, helhetlig tenkning og god medvirkning er noen av de viktigste elementene i god og bærekraftig byutvikling. Samtidig er det viktig å bygge by, og ikke bare boliger. Det betyr gode, grønne møteplasser, funksjonsblanding, næring og arbeidsplasser, boligvariasjon og fortetting ved kollektivknutepunkter.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

  • Vi skal sikre rettferdige og forutsigbare konkurransevilkår gjennom blant annet å innføre en lov om god handelsskikk.
  • Vi vil styrke tilsynsmyndighetene og det tverrfaglige samarbeidet mellom politi, skatteetaten og NAV for å luke ut useriøse aktører.
  • Vi har satt av egne midler til innovasjon og skal være med på å løfte fram suksesshistorier fra inkubatormiljøer i Oslo. VisitOslo får stabile rammer, det kommer varehandelen til gode.IMG_0794

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja, åpenbart!

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

  • Styrke tilsynsmyndighetene og det tverrfaglige samarbeidet mellom politiet, skatteetaten, NAV og næringsliv for å luke ut useriøse aktører.
  •  Styrke arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom trepartssamarbeid og en egen bransjeavtale for varehandelen.
  • Stille krav til arbeidsgiverne om økt sikkerhet og vern for de ansatte, gjennom egen eller styrket forskrift rundt ansattes vern. Dette for å forebygge vold og trusler om vold. Flere ansatte på jobb samtidig kan også ha en avskrekkende effekt på kriminelle handlinger.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Fortsette den grønne linjen med bilfritt sentrum, færre parkeringer og opptrapping av satsingen på kollektivtrafikk og sykkelveier. Samtidig vil vi legge til rette for adkomst for de som driver næringsvirksomhet. I sum betyr dette vinn-vinn-vinn situasjon. Mindre trafikk, lettere forflytning for varelevering, renovasjon og sikkerhet og renere luft for de som bor og ferdes i storbyen.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Vi vil ha en ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten. Skattesystemet skal være enkelt og forutsigbart for både folk og bedrifter og det skal bidra til mer effektiv ressursbruk. De som har høyere inntekter og store formuer skal betale mer og de som har lite, skal betale mindre. Vi øker altså formueskatten til de som har mest, men senker samtidig selskapsskatten fordi det er den som har betydning for bedriftenes bunnlinje.