OHF i dialog med byrådet

Del : fbtw

OHF prioriterer to saker i vårt arbeid med Oslo kommune og Byrådet: Hvordan kan vi redusere kostnadene og samtidig sørge for best mulig politikk for handel og servering når byen skal gjenåpnes. Vi må få folk tilbake til byen!  

For å få til dette, kommuniserer vi tett med byens politiske ledelse. Denne uken møtte OHF byråd for næring og eierskap, Victoria M. Evensen (AP), for å diskutere situasjonen og hva som kan ytes fra politisk hold.

Byrådet har varslet at alle skjenke- og serveringsbevilgninger blir videreført til høsten 2020. Det er også gitt betalingsutsettelse på skjenkeavgifter (alkohol), og det er varslet at gategrunnleie for 2020 blir gjort gratis. OHF gir honnør for at byrådet nå kommer næringen i møte med forslag som OHF har fremmet. Se våre forslag her

Konkurransedyktige rammevilkår

–  Nå får vi på plass rammevilkår som gjør våre medlemmer mer konkurransedyktige – både under korona-krisen, men enda viktigere når vi åpner markedsplassen på ny for fullt. Det er detaljer som gjenstår, blant annet i utforming av en praktisk veiledning/policy for bruk av gategrunnen, ulike løsninger i bydelene, fortrinnsrett for de som er drivere i faste lokaler m.m. Vi er også av den mening at avgifter ikke kan bare utsettes, men de må frafalles. Dette er saker OHF følger opp, lover Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Viktige tiltak

Flere andre saker hører også hjemme i dialogen mellom OHF og byrådet. Midlertidig salgsbevilling av alkohol for skjenkesteder med store varelagre, økonomiske tilskudd til kompetansetiltak i bedrifter som nå har redusert aktivitet, og ikke minst et forslag fra OHF om å sette i verk samlete bylivstiltak for handel, servering og kultur tiltak så snart virussituasjonen tillater godt med byliv. Et slikt fellestiltak må gjøres i tett samarbeid med byens forskjellige strøksforeninger, og OHF er derfor veldig glad for det samarbeidet vi har med de ulike foreningene i Oslo.

–  Vi mener Oslo kommune må ta et eierskap til bylivstiltakene etter viruskrisen, og at kommunen særlig må se på de økonomiske, organisatoriske og regulatoriske oppgaver som må være en del av et slikt tiltak. Andre byer – Fredrikstad, Stavanger, m.fl. – får dette til, og derfor bør også Oslo kommune i samarbeid med OHF klare dette, avslutter Henriksen.

Handelsnæringen frykter langsiktige skadevirkninger

Del : fbtw

Handel- og serveringsnæringen ser med bekymring på hva en langvarig korona-krise kan føre til: Bortfall av arbeidsplasser, økt arbeidsledighet, svakere økonomi, endrede handlevaner og lavere omsetning for både handel og servering. Det blir derfor viktigere enn noen gang å få folk tilbake til byen når krisen er over.

– Det er mange som er engstelige for hva fremtiden vil bringe, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening og viser til en nylig medlemsundersøkelse som foreningen gjennomførte i uke 14.

Spesialbutikkene kan forsvinne

Mange medlemmer frykter at en langvarig korona-krise vil føre til tap i omsetning, konkurser og arbeidsledighet og at folk generelt vil bruke mindre penger.

– Det er kanskje spesialbutikkene som særlig gjør sentrum til en spennende og interessant arena. Vi håper at flest mulig klarer seg gjennom denne tiden og minner om at dersom vi ønsker mangfold, må vi også bruke spesialforretningene, sier Næss og oppfordrer folk til å bruke noen ekstra kroner for å støtte opp under disse.

Svak krone

En svak kronekurs har lenge vært en stor utfordring for mange i faghandelen. I løpet av korona-krisen har vi også hatt en olje-krise som har ført til ytterligere svekkelse for den norske kronen. Det er kritisk for faghandelen som i stor grad baserer seg på import. Svak kronekurs betyr dyrere varer og dårligere bunnlinje.

Må raskt tilbake

– Når de strenge smitteverntiltakene oppheves, må vi få folk raskt tilbake, fastslår Næss og minner om tiltak som gratis parkering og kollektivtrafikk, som Oslo Handelsstands Forening har foreslått for byrådet.

Oslo Handelsstands Forening er i tett dialog med både byråd og bystyre i Oslo, for nettopp se på tiltak og politikk som skal sikre markedsplassen når byen på ny skal tas i bruk.

– Flere medlemmer nevner at Oslo er en komplisert kommune å drive næring i. Vi ber kommunen om å merke seg dette. Blir det mange konkurser, kan det ta veldig langt tid før nye tør å etablere seg igjen, fortsetter han.

Netthandel – nye forretningsmodeller

Andre virkninger av krisen, er at folk vil fortsette å handle mer på nett. Det blir derfor viktig for butikkene og ha gode nettløsninger og bruke butikklokalene som «show-room», sier Næss som tror at mange butikker i fremtiden vil ha lagre utenfor bykjernen og sende varer til kunden direkte fra lager.

Utfordrende kostnader

Det er mange av medlemmene som er fornøyd med regjeringens kontantstøtte til faste utgifter. Likevel er det mange som har store økonomiske bekymringer. Å utsette innbetalinger av statlige og kommunale skatter og avgifter, og også måtte ta opp nye lån for å løse likviditetsutfordringer, kan bli veldig tøft når dette skal betales tilbake. Mange klarer kanskje å holde det flytende en stund, men å utsette denne type betalinger og få et langt etterslep av kostnader, vil treffe hardt for mange.

Gratis leie av gategrunn i Oslo

Del : fbtw

Etter sterkt press fra Oslo Handelsstands Forening, har Oslo kommune vedtatt at bedrifter som driver med uteservering, varetutstillinger og salg på gategrunn, skal slippe leie til kommunen.

Forutsetningen for å slippe å betale er at de ikke får inntekter eller gjennomført sine aktiviteter som planlagt på grunn av korona-tiltak. Detaljer og innretting ble diskutert i møte med næringsbyråd Victoria M. Evensen i dag, og vil bli fulgt opp videre av OHF.

– Når regjeringen og Oslo kommune pålegger mange bransjer å stenge, og anmoder folk flest om å holde seg hjemme, forsvinner hele næringsgrunnlaget for bedrifter innen handel og servering, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Det er derfor svært positivt at kommunen nå tar sin del av ansvaret og bidrar til å kutte kostnader der det er mulig. Gategrunnleie er en slik kostnad som vi forventet at kommunen ville sette en strek over, slik også andre byer i Norge har gjort.

– I fortsettelsen må vi fokusere på hvordan vi i fellesskap skal få tiltak som bringer folk tilbake til byen når krisen er over – og bruk av torgene og gategrunnen er en viktig del av dette, fortsetter Næss.

For, det er viktig for byen vår at fleste mulig kommer seg igjennom denne tiden og kan fortsette driften når vi ikke lenger trenger har behov for smittevernreglene.

– Kultur- og serveringsnæringen er en viktig del av Oslos identitet, og vi vil at de skal klare seg gjennom denne tiden, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Forlenger bevilling

Oslo kommune har stengt all skjenking av alkohol, og vil nå hjelpe skjenkestedene med å redusere byråkratiet. Fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger er ressurskrevende for alle bevillingshavere, samtidig som det kan føre til stor usikkerhet om utfallet av søknadsbehandlingen. Alle skjenkebevillinger blir derfor automatisk fornyet og i første omgang forlenget frem til 1. oktober neste år. Samtidig vil den kommunale omsetningsavgiften for alkohol bli halvert og betalingen vil bli utsatt til 1. september.

(Forslaget om revidert alkoholpolitisk handlingsplan innebar at bevilgningshaver ikke behøver å søke påny hver bystyreperiode. Da denne planen ikke er vedtatt enda, er dette grepet nødvendig for å gjøre ting enklest mulig for serveringsbransjen.)

Avgift fra første krone!

Del : fbtw

Fra 1. april forsvant 350-kronersgrensen på utenlandsk netthandel. Det betyr moms fra første krone og er en viktig milepæl for norsk handel. Men, en overgangsordning gjør at den momsfrie grensen lever videre litt til.

I regjeringens statsbudsjett for 2020 ble det klart at dette avgiftsfritaket skulle fjernes. Fra 1. januar ble avgiftsfritaket for næringsmidler (som f.eks. mat, sukkervarer og alkoholfri drikke) fjernet. Fra 1. april ble også avgiftsfritaket for andre varer fjernet. Dette innebærer at varer kjøpt over nett nå har samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.

Fordi Skatteetaten ikke er helt i mål med registrering av utenlandske nettbutikker, er det nå innført en overgangsordning, som gjør at man likevel kan handle momsfritt fra enkelte utenlandske nettbutikker, i alle fall en stund til. 

VOEC-ordning

Skatteetaten har satt opp en mva-ordning for utenlandske nettbutikker som selger varer og tjenester til norske forbrukere – en såkalt VOEC-ordning (VAT on e-commerce). Dette innebærer at den utenlandske nettbutikken skal kreve inn moms på 25 prosent, slik at pakken kan passere over grensen uten at transportselskapet trenger å belaste kunden med toll eller avgifter. VOEC-ordningen gjelder for varer med verdi fra 0 til 3000 kroner hvor du slipper å betale toll. Utfordringen er et at det er mange aktører som ikke er registrert enda.

Er ikke den utenlandske nettbutikken VOEC-registrert, eller varen koster over 3000 kroner, vil varen fortolles på vanlig måte, og du vil måtte betale flere avgifter. Som en overgangsordning vil i praksis 350-kronersgrensen bestå for sendinger fra utenlandske nettbutikker som ikke er registrert i VOEC.  

Varer med en verdi på mellom 350 kroner og 3000 kroner bli pålagt moms og avgifter om de blir stoppet i en kontroll, mens varer under 350 kroner blitt gitt midlertidig deklarasjonsfritak.

Åpningstider i påsken 2020

Del : fbtw

Ofte er påsken en stille uke i byen. Folk reiser på hytter til fjells og ved sjøen og mange som blir i byen tar sin første utepils. I år opplever vi korona-krise og det er ingen tvil om at det blir en helt annerledes påske.

Hvorfor ikke lage «hyttepåske» hjemme. Pakke niste i sekken å gå på tur i nærområdet, sette ut utemøbler, spise appelsiner og kjøpe noen spennende bøker og noen nye spill?

Dagligvarebutikkene har vært ute og bedt folk om å være tidlig ute med å handle, slik at vi unngår trengsel og kan overholde smittevernreglene. Husk at påsken har mange røde dager og mange har avvikende åpningstider.  Når stenger egentlig polet før påske? Og har kjøpesentrene i Osloregionen åpent som vanlig?

Dette sier loven om åpningstider

Ifølge lov om helligdager og helligdagsfred må butikker holde stengt skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, samt at maksimal åpningstid påskeaften er fram til klokken 16:00. Når serveringssteder har lov å holde åpent finner du her.

Under finner du planlagte åpningstider. I disse tider skjer ting fort, så her kan det bli endringer. Skal du ut og handle, kan det derfor være lurt å dobbeltsjekke åpningstidene. I kjøpesentrene er det også enkelte butikker og serveringssteder som har egne åpningstider. Det er også flere av forretningene og spisestedene i sentrene som holder midlertidig stengt.

Vinmonopolet: Onsdag 8. april og påskeaften: Åpent til kl.15.00. Stengt resten av påsken

Paleet: Onsdag: kl. 11 – 17. Påskeaften: kl. 11 – 15

Gunerius: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-18

Mathallen: Onsdag: 10-20. Påskeaften: 10-18 Første påskedag (søndag): 11-18

Glasmagasinet: Onsdag: 11-17. Påskeaften: 11-16

Arkaden: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-18

Byporten: Onsdag: 11-17. Påskeaften: 11-16            

Aker Brygge: Onsdag: 10-20. Påskeaften: 10-15

Grønland basar: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-18

Oslo City: Onsdag: 10-22. Påskeaften: 10-16

Oslo S: Onsdag: 9-21. Påskeaften: 9-16

Eger: Onsdag: 12-16. Påskeaften: 11-16

Steen & Strøm Magasin: Onsdag: 12-17. Påskeaften: 10-15

Storo storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Strømmen storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Jessheim storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Ski storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Sandvika storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Vikaterrassen: Onsdag: 10-17. Påskeaften: 10-13

Østbanehallen Ø

Byrådet lytter til OHF

Del : fbtw

Oslo kommune setter ned omsetningsavgiften på alkohol

Etter at strenge smittevernstiltak ble innført, serveringssteder ble stengt og butikker og kjøpesentre nærest tømt for kunder, har Oslo Handelsstands Forening bedt kommunen å bidra med reduserte kostnader for handel- og serveringsnæringen.

Møte med næringsbyråden

Stengte dører og full stopp i inntektene for serveringsnæringen har vært tøft. Etter møte mellom OHF og næringsbyråd, Victoria Evensen sist fredag, innførte Oslo kommune i går et strakstiltak som innebærer at forventet omsetningsavgift for alkohol for 2020 nedjusteres med 50 prosent for alle skjenkesteder.

Oslo kommune tilbyr også utsettelse av innbetalingsfristen av avgiften til 1. september for både salgs- og skjenkesteder. De som allerede har innbetalt omsetningsavgiften for 2020, vil få tilbakebetalt 50 prosent.

– Dette er en god start, men vi mener byrådet og Oslo kommune har mye mer å bidra med.

Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening

Lytter til bransjen

Evensen bekrefter de har lyttet til bransjen og håper at tiltaket kan være med å lette byrden noe. På spørsmål om kommunen vil vurdere ytterligere tiltak, sier Evensen at de ikke har så mye å spille på i sin verktøykasse, men håper dette vil være med å lette situasjonen. Hun bekrefter videre at de vil videre se på ytterligere tiltak og gjøre det de kan. Samtidig peker hun på at det er staten som sitter med muligheten til å ta de store grepene.

Følger opp flere tiltak

OHF fortsetter å følge opp sine forslag til tiltak mot Oslo kommune.

– Dette er en god start, men vi mener byrådet og Oslo kommune har mye mer å bidra med. Mens staten kan gi tilskudd til næringene, har kommunen verktøy for å kutte kostnader, påpeker Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, som også er opptatt av tiltak som vil trekke folk tilbake til sentrum når krisen er over.

OHFs krav til byrådet i Oslo:

  • Fjerne eiendomsskatt på næring for 2020 
  • Gratis gategrunnleie på fortau/gater utenfor egen virksomhet i 2020   
  • Fjerne serveringsavgifter (alkohol o.a.) for restauranter mv. for 2020  
  • Styrke lørdagshandel i Oslo ved å samarbeide om gratis/rimelige parkeringshusbruk på lørdager   
  • Gratis kollektivtransport for alle fra dagen fra da nåværende “portforbud» oppheves og tre måneder frem i tid 

Byrådet svikter i dugnaden!

Del : fbtw

16. mars ba vi byrådsleder Raymond Johansen (AP) og ordfører Marianne Borgen (SV) om å bistå handel- og servicenæringen i Oslo i å møte utfordringene som koronaviruset gir. Svaret fikk vi i tirsdag 24. mars – via media.

Vi tror nesten ikke det vi leser!

Byrådsleder Raymond Johansen sendte sin finansbyråd, Einar Wilhelmsen (MDG) på banen for å kommunisere at de står fast ved eiendomsskatten for næringsdrivende, men at den kan utsettes litt. Betaler du litt sent, så skal du slippe med 3,5 % rente.

Samtidig med at Raymond roper høyt om at regjeringen skal finne løsninger og være med på en felles dugnad – svikter han til de grader å være med på denne selv. Regjeringen og Stortinget har andre og kanskje kraftigere hjelpemidler enn kommunene, men det betyr ikke at verktøykassen til Raymond er tom.

Butikker og restauranter i Oslo og hele Norge opplever den største krisen noensinne. Alle kunder er borte, varelagre er fulle og kreditorer i form av gårdeiere, leverandører og ikke minst stat og kommune krever sine fakturaer betalt.

I denne sammenheng har andre kommuner forsøkt å komme lokalt næringsliv litt i møte. Stavanger har nettopp meldt fra til serveringsbransjen at alle krav forbundet med leie av gategrunn er frafalt frem til krisen er avblåst. Parkering i p-husene i Stavanger sentrum er gratis. Fredrikstad kommune utsetter all omsetningsavgift på skjenking samt leie av gategrunn til 1. september 2020 (ikke utenkelig at det kommer mer).  

Hva skjer i Oslo? Oslo Handelsstands Forening har fremmet forslag om to hovedgrep: Reduser kostnadene til bedriftene som sliter mest, og sett inn tiltak som vil få tilbake bylivet snarest mulig når krisen er over. Helt konkret mener vi at Oslo kommune må fjerne eiendomsskatten for 2020 og la bruk av gaten eller fortauet utenfor egen virksomhet være gratis i 2020. Dessuten; sørg for at alle p-hus i Oslo er gratis på lørdager ut året og tilby gratis kollektivtrafikk i 3 måneder etter at krisen er avblåst!

De minste forretningene, de nystartete restaurantene og de annerledes tjenesteyterne, vil være de som ryker først. Etterpå vil alle de store også ryke, ettersom kostnadene ikke kan dekkes, og kundene er borte.

Vi har langt over 50 000 ansatte i handel og servering i Oslo, og akkurat nå er de kun sikret gjennom permitteringsregler fra staten, samt kriselån fra finansministeren. Midt i denne krisen velger du å la en finansbyråd fra MDG til å løse Oslos handels- og serveringsbransje med dette presseklippet: 

«For å avhjelpe situasjonen for privatpersoner og næringsliv som er i en utfordrende situasjon, innvilger Oslo kommune betalingsutsettelse på eiendomsskatt for de som trenger utsettelse og søker om det, og setter ned forsinkelsesrenten… 

I forrige uke rettet du en harmdirrende pekefinger mot regjeringen:

«Det er skuffende at regjeringen ikke vil stille like mye opp for ansatte i hoteller, restauranter og varehandel i Oslo som de gjorde overfor oljearbeidere på Sør- og Vestlandet i 2014», sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det er nå du kan vise deg som en byrådsleder for hele byen, inklusiv handelen og serveringsbedriftene! Om ikke kan et konkursras og tap av tusenvis av arbeidsplasser skje på din vakt, Raymond. 

Dette innlegget ble publisert i Nettavisen 26. mars 2020.

Handle lokalt!

Del : fbtw

Mye er satt på pause for tiden, også restaurantbesøk og shopping. Selv om omsetningen for de aller fleste har dalt, bruker vi fortsatt penger. Vi trenger mat og helseprodukter, mange bruker tiden hjemme til å pusse opp, og kanskje planlegger noen å fornye garderoben? I disse tider har vi en viktig oppfordring: Handle lokalt!

Våre valg som forbrukere i dag, kan bli avgjørende for framtiden til det lokale næringslivet.

– Dette er utfordrende tider og mange lokale næringsdrivende lider store tap. Vi oppfordrer derfor folk om å fortsette å handle og ikke minst – handle lokalt, sier Bjørn Næss som er opptatt av tiden som kommer når korona-krisen har lagt seg. – Vi er opptatt av en levende by med et mangfold av tilbud. Uten lys i 1. etasjene, kan det bli trist å bevege seg bydelssentrene og Oslo sentrum, fortsetter han.

– Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok: Støtt det lokale næringslivet, slik at vi kan beholde størst mulig mangfold av tilbud også etter at denne krisen har lagt seg.

Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening

Svak krone – lønner seg i å handle i Norge

I takt med dramatisk nedgang i økonomien, har også den norske kronen svekket seg betydelig. På sikt kan det bety økte priser på alle importerte varer, som vi har mye av i Norge, samtidig betyr det at grensehandel og kjøp i utenlandske nettbutikker blir dyrere. Det er verdt å tenke på, når man surfer rundt i ulike nettbutikker. – Ønsker du å støtte norske nettbutikker, merk deg at selv om mange utenlandske nettaktører oppgir prisen i norske kroner så er ikke det nødvendigvis lokale butikker her i Norge, forklarer Næss.

Kreative løsninger for handel

Netthandel er kommet for å bli – og vi hilser moderniseringen velkommen! Vi vil samtidig at de som både byr på handel, og skaper byliv også er den forretningen som tilbyr netthandel. Mange av dagens butikker har netthandelsløsninger, men nå er det også mange som tilbyr handel via telefon og facetime. Med få kunder i butikkene er det mange som har tid til å gi deg service og råd over nettet. Rask omstilling og kreative løsninger kan nemlig være avgjørende for videre drift.

Eksempler på dette er gullsmed David Andersen som tilbyr live-shopping og guiding av kunder gjennom butikken, kleskjeden Høyer som tilbyr facetime-shopping, mens hudpleie-kjeden Beths Beauty tilbyr konsultasjon over nett. Veldig mange har trygge og gode hjemkjøringstjenester – og i karanteneperioden er det mange som tilbyr dette gratis. Betaling er også enkelt å gjennomføre gjennom mobile løsninger. Mange blomsterbutikker har gode rutiner for hjemkjøring, og har i disse dager ekstra fokus på dette. Hvorfor ikke glede en som sitter i isolasjon med en nydelig blomsterbukett til helgen?

Også selskaper som normalt tar betalt for hjemkjøring, tilbyr dette som en gratis tjeneste nå. Elkjøp på Glasmagasinet er en av dem og kjører både store TV’er og hvitevarer gratis. Hvorfor ikke benytte muligheten når du likevel er hjemme?

Det er i tillegg flere serveringsteder som tilbyr take-out for henting, eller bringer hjem. Et kreativt samarbeid er burgerkjeden Muchies som har fått avtale med elsykkel-selskapet Voi, som låner ut elsparkesykler til de ansatte, slik at de kan levere maten hjem til folk.

Mange arbeidsplasser

Handelen er dessuten en av Oslos viktigste arbeidsplasser, med over 50 000 sysselsatte. Det er sentralt å beholde så mange av disse som vi kan klare. Må forretninger legge ned, blir det flere arbeidsledige og den totale kjøpekraften blir mindre. Når folk får mindre å rutte med, blir det også mindre penger å bruke på uteliv og nye klær, sko og sportsutstyr. En negativ spiral.

– Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok: Støtt det lokale næringslivet, slik at vi kan beholde størst mulig mangfold av tilbud også etter at denne krisen har lagt seg, avslutter Næss.

Permittering – dette må du vite!

Del : fbtw

Arbeidsgiver kan iverksette permittering dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstaker(e) på en økonomisk forsvarlig måte. Det må foreligge saklig grunn for å gå til permittering og det skal alltid foretas en konkret vurdering før permittering iverksettes.

Her har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene knyttet til permittering:

Kornoavirus – grunn til å permittere?

Ja, arbeidsgiver kan iverksette permittering dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstaker(e) på en økonomisk forsvarlig måte. Det må foreligge saklig grunn, og at det skal alltid foretas en konkret vurdering før permittering skjer.

Hvor lenge får permitterte lønn?

I dag gikk stortinget ut med informasjon om at permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18.

Hva er varslingsfristen for permittering?

Normal varslingsfrist for permittering er 14 dager. Bedrifter som er blitt hardt rammet av koronautbruddet og kan begrunne dette, kan benytte seg av en varslingsfrist på to dager. NAV behandler ikke grunnlaget for permittering, men vurderer om den permitterte har rett på dagpenger.

Hvem kan bli permittert?

Alle ansatte som er i et arbeidsforhold med en fast arbeidstid/stillingsstørrelse kan permitteres. Både fast og midlertidig ansatte, både heltidsansatte og deltidsansatte.

Tilkallingshjelper/ekstravakter har ikke en arbeidsavtale som gir dem rett på arbeid, og de faller heller ikke inn under permitteringsreglene. Det er likevel viktig å gi god informasjon om
situasjonen og at det ikke er forventet at man har behov for ekstrahjelp i tiden fremover.

Det er flere medlemmer i OHF som er eiere av bedriften, og som arbeider i den som daglig leder. I de tilfeller eier er ansatt i firmaet (innmeldt i arbeidsgiverregister o.a.) gjelder reglene fullt ut.

Hvem skal permitteres?

Permittering skjer etter samme prinsipper som under en nedbemanning. Det kan være ansiennitet, kompetanse eller personlig egnethet. Utvelgelseskriterier skal
diskuteres og protokolleres før utvelgelsen blir gjennomført.

Sykmeldt – kan jeg da blir permittert?

Ja, sykmeldte arbeidstakere kan permitteres. Permitteringsvarselet løper parallelt med sykefraværet og arbeidsgiver har bare plikt til å betale sykepenger frem til permitteringen blir iverksatt de 16 første dagene av sykefraværet). Da overtar NAV betaling av sykepengene.

Hvem kan få dagpenger ved permittering?

Er du permittert må du oppfylle de vanlige vilkårene for å ha rett til dagpenger. I tillegg må du være ansatt med fast arbeidstid. For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må punktene under være oppfylt:

  • Du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke
  • Arbeidsgiveren din har gjort det som forventes for å unngå at du ble permittert
  • Situasjonen som har ført til at du ble permittert er midlertidig
  • Er du ansatt i eget aksjeselskap kan du ha rett til dagpenger når du er permittert.

Nyttige lenker for mer informasjon om permittering:

Klikk her for å lese mer om hvordan du søker og hvor mye dagpenger du har krav på

Klikk her for Covid-19 (korona) nyheter fra Helsedirektoratet

Kraftfulle tiltak for å sikre handel, servering og arbeidsplasser!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forenings medlemmer i handel, servering og tjenester trenger hjelp fra Oslos politiske ledelse for å håndere den pågående korona-situasjonen. Vi har derfor sendt et brev til byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen, med krav om tiltak og oppfølging av bransjene:

Handel, servering og korona

Det er full krise i Oslos handel- og serveringsnæring. Koronavirus (Covid-19) har stanset praktisk talt all handel og servering, med unntak av apotek, dagligvare og netthandel.

Oslo møter nå risikoen for at når viruset er bekjempet, står Oslo sentrum og ulike markedsplasser igjen som branntomter – med mørke 1. etasjer, ingen arbeidsplasser i våre næringer og stans av byliv.

Oslo Handelsstands Forening har tradisjon for å tale med ettertanke og rolig stemme, men situasjonen vi nå befinner oss i gjør at vi må alarmere!

Byrådet har gjennom NTB uttrykt at de fra regjeringen forventer at landet stiller opp for hoteller, restauranter og varehandel. Det gleder oss at byrådsleder utviser denne omtanke, og vi vil her bidra med å tydeliggjøre for byrådet hva det MÅ gjøre lokalt for å hjelpe våre bransjer:

• Fjerne eiendomsskatt på næring for 2020
• Gratis gategrunnleie på fortau/gater utenfor egen virksomhet i 2020
• Fjerne serveringsavgifter (alkohol o.a.) for restauranter mv. for 2020
• Styrke lørdagshandel i Oslo ved å samarbeide om gratis/rimelige parkeringshusbruk på lørdager
• Gratis kollektivtransport for alle fra dagen fra da nåværende “portforbud» oppheves og tre måneder frem i tid

Disse tiltakene er innenfor kommunens handlingsrom og vil vise at byens politiske ledelse faktisk kommer våre næringer og markedsplasser i møte. Vi regner med at staten og finansnæringen vil komme våre bedrifter nokså raskt til hjelp i deres behov for likviditet og arbeidsrettslige regler (permisjonsregler). Våre krav til kommunen dreier seg om at vi snarest mulig må få på plass en velfungerende markedsplass etter krisen – og det bør også være byrådets prioritering!

Vi avslutter med statsministerens ord fra pressekonferansen søndag 15. mars:

«Brems av viruset er brems av næringslivet!»

OHF oppfordrer både kommunen og alle andre til å være med på å skru på motoren igjen raskest mulig!

OSLO HANDELSSTANDS FORENING