Dagligvare sikret omsetningen i kjøpesentrene

Del : fbtw

Midt i korona-krisen er det ikke uventet at omsetningen i kjøpesentrene gikk ned med 13,2 prosent i april. Høy omsetning innen mat og drikke samt kategorien «hus og hjem» førte til at nedgangen ble mindre enn fryktet. Dette kommer frem i kjøpesenterindeksen for april fra Kvarud Analyse.

Det var kjøpesentrene i Viken som klarte seg best, noe som skyldes at stans i grensehandelen, spesielt i tidligere Østfold og Akershus. Totalt omsatte kjøpesentrene som inngår i oversikten for litt over 10,1 milliarder kroner, om lag 1,55 milliarder mindre enn i april i fjor.

Tallene viser videre at koronapandemien har hatt minst negativ effekt for lokal- og bydelssentrene der omsetningen i april bare gikk ned med 1,8 prosent. Dette skyldes i stor grad høy omsetning og tosifret vekst innen mat og drikke (21 %) og hus og hjem (16,5 %), samt mindre nedgang i spesialbutikkenes omsetning enn i de andre kjøpesentrene.

Tøffest å drive i sentrum

Omsetningen i regionsentrene gikk ned med 10,9 prosent. Også her var det tosifret vekst innen mat og drikke (12,8 %) og hus og hjem (12,9 %). I bysentrene falt omsetningen i alle kategorier, også litt innen mat og drikke (-0,3 %) og hus og hjem (-5,6 %), samt at nedgangen var litt større i de øvrige bransjene. Dette bidro til at totalomsetningen i bysentrene falt med 30,0 prosent i april. Omsetningen for klær, sko og vesker falt med hele 50 prosent, men var likevel en positiv utvikling og steg med 35 prosent fra mars.

– Tallene viser det selvsagte, at det er viktig å drive næring der det er mennesker, uttaler Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening og påpeker at det nå er svært viktig at serveringsstedene får åpne, at det igjen er lov å skjenke alkohol til maten og ikke minst at folk forlater hjemmekontorene og igjen etablerer seg på sine kontor i sentrum.

Næss påpeker videre at det er tydelig at mange har kost seg med god mat og drikke de siste månedene. Hele fire av 10 kroner blir lagt igjen i dagligvarebutikker, på vinmonopolet og i andre spesialbutikker med salg av nærings- og nytelsesmidler. Dette er 9,5 prosent høyrere enn i april i fjor.  

Færre besøk og større handlekurv

Trenden med færre kunder og større handlekurv fortsatte i april. Omsetningen per besøk var i april i år på 427 kroner, noe som er 92 kroner mer enn i april i fjor og 67 kroner mer enn i mars i år. Også her er det stor variasjon med hensyn til beliggenhet og kjøpesentrene i sentrum hadde en nedgang i besøk på hele 46,6 prosent i april.

– Dette viser hvor viktig det er å skape byliv. I samarbeid med næringsdrivende og byens strøksforeninger, har vi bedt Oslo kommune om å sette av midler til prosjekt Re:start. Dette innebærer tiltak som skal trekke folk tilbake til sentrum, som for eksempel gratis parkering på lørdager, gratis kollektivtrafikk og større utnyttelse av fortau og torg for de næringsdrivende. Nå trenger vi en sommer med yrende byliv i både sentrum og bydelssentrene, slår Næss fast.

Kilde: Kvarud Analyse . Omsetningstallene er basert på tall fra 230 kjøpesentre, mens besøkstallene baserer seg på tall fra 194 kjøpesentre. Tallene er hentet inn fra hele Norge.

Koronastøtten – bra tiltak, men ingen fulltreffer

Del : fbtw

Etter uker og måneder i dvale, er handel og servering i Osloregionen nå sakte men sikkert i ferd med å åpne opp igjen. Noen kan takke regjeringens kontantstøtteordning for at de fortsatt kan holde hjulene i gang, for andre har ikke dette vært nok.

Ordningen viser også at det for enkelte har vært mer lønnsomt å holde helt stengt, fremfor å holde åpent med redusert drift. En undersøkelse blant OHFs medlemmer viser at ordningen har slått ulikt ut.

– Vi berømmer politikerne for at de så raskt fikk på plass en støtteordning for bedrifter som er blitt rammet av korona og smittevernhensyn, men vi opplever at ordningen ikke har truffet like godt for alle, kommenterer Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Han forklarer at foreningens medlemsmasse består av en god miks av dagligvare, faghandel, service og servering. Mens mange innen dagligvare har opplevd rekordomsetning, har særlig de sentrumsnære forretningene opplevd kundetørke, men likevel holdt åpent.

Ser vi bort fra disse dagligvarebutikkene er det likevel mer enn fem av 10 som opplyser at de ikke har hatt omsetningstap som er omfattet av ordningen og kun fire av 10 har så langt søkt om støtte. Av disse opplyser knapt halvparten at ordningen har hjulpet bedriftens økonomi, mens den for tre av 10 bedrifter har vært til stor hjelp.

Treffer skjevt

Det som går igjen er at kontantstøtten treffer skjevt. Dette gjelder særlig bedrifter som har ekspandert siste året og som hadde lav omsetning i mars og april i fjor. Små bedrifter med lav omsetning og relativt høye egenandeler sitter heller ikke igjen med nok penger til å dekke høye og uungåelige faste kostnader.

Flere medlemmer melder også om at det har vært store utfordringer med likviditet, noe som for mange har løst ved å permittere ansatte. Undersøkelsen viser videre at mange næringsdrivende frykter at korona-effekten vil vare i mange måneder og håper at støtteordningen vil fortsette og at permitteringsordningen blir forlenget. Hvis ikke, er det flere som varsler at de kan bli nødt til å gå til oppsigelser.

Store varelagre tynger

– Mange innen faghandel, spesielt innen klær, sko og vesker, sitter på store varelagre som de ikke får solgt i riktig sesong. Samtidig venter de inn nye sesongvarer som skal betales. Dette vil for mange by på store likviditetsutfordringer fremover, fordi mye av reservene er brukt på uungålige faste kostnader i en periode med svært lav omsetning, utdyper Næss.

Det blir uteservering på Karl Johan i sommer!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening (OHF) ba byråden gripe inn for å gjøre få til uteservering på Karl Johan i sommer. Etter flere år med midlertidig tillatelse, sa nemlig Plan- og bygningsetaten (PBE) nei og viste til at kravene må gjøres gjeldene på lik linje med permanente tiltak. Nå har PBE likevel gitt tillatelse forinneværende år. Et flott vedtak i disse korona-tider!

– Dette er strålende nyheter og det er godt at fornuften råder, sier direktør Jon Anders Henriksen i OHF etter at PBE snudde i saken.

I forbindelse av nedstenging av byen knyttet til korona-viruset, mener han det er viktig at kommunen er generøs og fleksibel når det gjelder å tillate tiltak og arrangementer som blant annet uteservering i Karl Johans gate. Videre vil OHF bidra til at lokalt næringsliv rundt Studenterlunden snarest mulig går i gang med arbeidet med å få på plass en omforent løsning i dette området for 2021 og årene fremover.

Fra midlertidig til permanent

I sitt opprinnelige avslag skrev PBE at uteserveringen er blitt omsøkt som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder i flere år, og kan ikke lenger bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak. Dette innebærer blant annet at kravene til tiltakets visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til dets omgivelser må gjøres gjeldende på lik linje som permanente tiltak.

For fremtiden anbefaler PBE at tiltaket med uteservering omprosjekteres ved å endre plassering av uteserveringen og har foreslått at det skjer på søndre fortau mot Studenterlunden, altså på motsatt side av der serveringen skjer i dag.

Viktig med byliv

Akkurat nå trenger Oslo tiltak som kan iverksettes raskt, og kan bidra til at folk tar tilbake byen. Næringslivet som retter seg mot kunder og gjester i Oslo, har lidt svært store tap som følge av pandemien og trenger hjelp for å komme i gang igjen.

– Dette er en tid det er viktig at kommunen er generøs og fleksibel når det gjelder å tillate tiltak og arrangementer som blant annet uteservering i Karl Johans gate. OHF vil deretter bidra til at lokalt næringsliv rundt Studenterlunden snarest mulig går i gang med arbeidet med å få på plass en omforent løsning i dette området for 2021 og årene fremover, skrev OHG i sitt brev til byråden.

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i PBE sier til estatenyheter.no at serveringen burde foregå på den andre siden av Karl Johans gate, mot Spikersuppa «for å ivareta Karl Johans særpreg som Norges hovedgate».

– Over flere år har vi fått søknader om uteserveringen som et sesongbasert tiltak med varighet på 4-5 måneder. Vår tilbakemelding til Strøksforeningen Studenterlunden denne gangen er at tillatelsen til sommerservering ikke lenger kan bli behandlet eller ansett som et midlertidig tiltak, uttalte Kielland, og la til:

– Vi ser imidlertid, som OHF, at sommeren 2020 vil være en meget spesiell sommer i Oslo, og at en gjenåpning av Oslos uteplasser og torg vil trekke mennesker tilbake til Oslos gater. Derfor vil vi ut fra situasjonen gi Strøksforeningen Studenterlunden beskjed om at den midlertidige tillatelsen til sommerservering langs Karl Johans gate forlenges for sommeren 2020.

Brev fra OHF til byråd for byutvikling; Hanna E. Marcussen (MDG)

Årsmøter i OHF og OHFK

Del : fbtw

Årsmøtene for Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) ble gjennomført digitalt 29. april. Her er oversikten over våre nye tillitsvalgte. Valgkomiteens og styrets innstillinger ble enstemmig vedtatt.

Styret

Christian Hoel (styreleder), Coop Extra

Helene Skjenneberg (nestleder), Scandic Hotels

Tom Kristiansen, Rema 1000

Alexander Arnesen, Sprell

Per Roskifte, Norgesgruppen

Frank Lehne, Varner

Kontrollkomité

Marianne Ølstad, Mester Grønn

Kirsti Stokkeland, NHO Service og Handel

Iman Winkelman, Virke Servicehandel

Stipendkomité

Helen Eidsvig, Norgesgruppen/Kjøpmannshuset

Pauline Johansen, Obos forretningsbygg

Christine Frellumstad Nilsen, Miele

Mathilda Martinsson, Loco Norge

Valgkomité

Carl-Christian Ferner (leder), Ferner Jacobsen

Cathrine Lie-Strand, Potensialbygger

Ingvild Størksen, Virke Dagligvare

Anja Løvåsen, Glasmagasinet

Stigende omsetning i landets kjøpesentre

Del : fbtw

Etter mange rolige uker har flere virksomheter igjen åpnet dørene. Tall fra Kvarud analyse viser at gjenåpning og en ekstra handledag, førte til at omsetningen i kjøpesentrene «bare» falt med snaue ti prosent sammenlignet med uke 16 i fjor.

På pluss-siden denne uken, var butikkene innen hus og hjem der omsetningen økte med hele 28,5 prosent. Totalt gikk omsetningen i butikkhandelen i kjøpesentrene ned med 3,6 prosent i uke 16. Ved siden av en ekstra handledag, var det gjenåpning av mange butikker som bidro til den positive utviklingen i uke 16. I kjøpesentrenes serveringssteder gikk omsetningen ned med 69,4 prosent, sammenlignet med uke 16 i fjor.

Det var bydels- og lokalsentrene som klarte seg best av kjøpesentrene. Mens omsetningen i bydels- og lokalsentrene gikk ned med 0,8 prosent, gikk den ned med 3,9 og 27,5 prosent i regionsentrene og bysentrene.

God påskeuke

For mange ble det en annerledes påskeuke i år, med flere mennesker hjemme og i byene. For mange av virksomhetene i kjøpesentrene gikk handelen i påskeuken i år (uke 15) overraskende bra sammenlignet med påskeuken i fjor (uke 16). Totalt gikk omsetningen i påskeuken i år ned med 6,1 prosent. Den beskjedne nedgangen skyldes at butikkhandelen i kjøpesentrene økte omsetningen med 1,5 prosent sammenlignet med påskeuken i fjor. I de øvrige virksomhetene falt omsetningen med 76,8 prosent.

Veksten i butikkhandelen skyldes kraftig vekst i butikkene innen mat og drikke (24,8 %) og i butikkene innen hus og hjem (18,1 %). Også i spesialbutikkene var omsetningen høy, selv om den var 7,2 prosent lavere enn i påskeuken i fjor. 

 – Uten utenlandsferier og grensehandelsturer, viser tallene at det ble en veldig hyggelig påske for både Vinmonopolet og dagligvarebransjen. Vi ser også at hus og hjem, byggevare og jernvare er butikker som har gjort det godt. Mange har brukt hjemmepåsken til å pusse opp og gjøre det fint hjemme, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Tall fra Kvarud analyse viser også at blomsterbutikker og hagesentre har gjort det bra. I disse koronatider var påsken også god for butikker som selger spill, leker, treningstøy- og utstyr.

Færre besøk – større handlekurv

Til tross for at besøket i påskeuken i år var 31,6 prosent lavere enn i påskeuken i fjor falt omsetningen bare med 2,3 prosent i de sentrene vi har besøkstall for. Hver besøkende handlet i snitt for 458 kroner i påskeuken i år mot 327 kroner i påskeuken i fjor. 

I uke 16 gikk besøket ned med 35,4 prosent sammenlignet med uke 16 i fjor. I gjennomsnitt ble det handlet for 377 kroner per besøk, mot 263 kroner per besøk i uke 16 i fjor.  At nedgangen var mindre enn i tidligere uker skyldes at det var en handledag mer i uke 16 i år enn i uke 16 i fjor.

Handler mest lokalt

Nærmere 40 prosent av kjøpesentrene økte omsetningen i påskeuken. Tre av fire av disse var lokal- og bydelssentre. Rundt halvparten av kjøpesentrene som hadde nedgang i påskeuken var bysentre.

Alle tall er utarbeidet av Kvarud Analyse og baserer seg fra tall fra rundt 110 kjøpesentre.

Korona-støtte til næringslivet

Del : fbtw

Regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet er klar, og det er nå åpent for å søke om utbetaling av korona-støtte. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av korona.

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpnet lørdag 18. april for foretak som er pålagt å stenge av staten. Fra i dag, mandag 20. april, kan også andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen søke.

På nettsiden kompensasjonsordning.no finner du relevant informasjon og søknadsskjema. Er du berettiget til kompensasjon? Hvor mye kan du få i tilskudd? Hvem i foretaket kan søke? osv. På siden finnes også god veiledning og mulighet for personlig bistand via telefon.

Før du starter – finn frem nødvendig dokumentasjon. Klikk her for å se hva du trenger: Finn frem dette før du søker

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen

Virksomheter som har vært stengt ned på grunn av statlige tiltak

OHF i dialog med byrådet

Del : fbtw

OHF prioriterer to saker i vårt arbeid med Oslo kommune og Byrådet: Hvordan kan vi redusere kostnadene og samtidig sørge for best mulig politikk for handel og servering når byen skal gjenåpnes. Vi må få folk tilbake til byen!  

For å få til dette, kommuniserer vi tett med byens politiske ledelse. Denne uken møtte OHF byråd for næring og eierskap, Victoria M. Evensen (AP), for å diskutere situasjonen og hva som kan ytes fra politisk hold.

Byrådet har varslet at alle skjenke- og serveringsbevilgninger blir videreført til høsten 2020. Det er også gitt betalingsutsettelse på skjenkeavgifter (alkohol), og det er varslet at gategrunnleie for 2020 blir gjort gratis. OHF gir honnør for at byrådet nå kommer næringen i møte med forslag som OHF har fremmet. Se våre forslag her

Konkurransedyktige rammevilkår

–  Nå får vi på plass rammevilkår som gjør våre medlemmer mer konkurransedyktige – både under korona-krisen, men enda viktigere når vi åpner markedsplassen på ny for fullt. Det er detaljer som gjenstår, blant annet i utforming av en praktisk veiledning/policy for bruk av gategrunnen, ulike løsninger i bydelene, fortrinnsrett for de som er drivere i faste lokaler m.m. Vi er også av den mening at avgifter ikke kan bare utsettes, men de må frafalles. Dette er saker OHF følger opp, lover Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Viktige tiltak

Flere andre saker hører også hjemme i dialogen mellom OHF og byrådet. Midlertidig salgsbevilling av alkohol for skjenkesteder med store varelagre, økonomiske tilskudd til kompetansetiltak i bedrifter som nå har redusert aktivitet, og ikke minst et forslag fra OHF om å sette i verk samlete bylivstiltak for handel, servering og kultur tiltak så snart virussituasjonen tillater godt med byliv. Et slikt fellestiltak må gjøres i tett samarbeid med byens forskjellige strøksforeninger, og OHF er derfor veldig glad for det samarbeidet vi har med de ulike foreningene i Oslo.

–  Vi mener Oslo kommune må ta et eierskap til bylivstiltakene etter viruskrisen, og at kommunen særlig må se på de økonomiske, organisatoriske og regulatoriske oppgaver som må være en del av et slikt tiltak. Andre byer – Fredrikstad, Stavanger, m.fl. – får dette til, og derfor bør også Oslo kommune i samarbeid med OHF klare dette, avslutter Henriksen.

Handelsnæringen frykter langsiktige skadevirkninger

Del : fbtw

Handel- og serveringsnæringen ser med bekymring på hva en langvarig korona-krise kan føre til: Bortfall av arbeidsplasser, økt arbeidsledighet, svakere økonomi, endrede handlevaner og lavere omsetning for både handel og servering. Det blir derfor viktigere enn noen gang å få folk tilbake til byen når krisen er over.

– Det er mange som er engstelige for hva fremtiden vil bringe, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening og viser til en nylig medlemsundersøkelse som foreningen gjennomførte i uke 14.

Spesialbutikkene kan forsvinne

Mange medlemmer frykter at en langvarig korona-krise vil føre til tap i omsetning, konkurser og arbeidsledighet og at folk generelt vil bruke mindre penger.

– Det er kanskje spesialbutikkene som særlig gjør sentrum til en spennende og interessant arena. Vi håper at flest mulig klarer seg gjennom denne tiden og minner om at dersom vi ønsker mangfold, må vi også bruke spesialforretningene, sier Næss og oppfordrer folk til å bruke noen ekstra kroner for å støtte opp under disse.

Svak krone

En svak kronekurs har lenge vært en stor utfordring for mange i faghandelen. I løpet av korona-krisen har vi også hatt en olje-krise som har ført til ytterligere svekkelse for den norske kronen. Det er kritisk for faghandelen som i stor grad baserer seg på import. Svak kronekurs betyr dyrere varer og dårligere bunnlinje.

Må raskt tilbake

– Når de strenge smitteverntiltakene oppheves, må vi få folk raskt tilbake, fastslår Næss og minner om tiltak som gratis parkering og kollektivtrafikk, som Oslo Handelsstands Forening har foreslått for byrådet.

Oslo Handelsstands Forening er i tett dialog med både byråd og bystyre i Oslo, for nettopp se på tiltak og politikk som skal sikre markedsplassen når byen på ny skal tas i bruk.

– Flere medlemmer nevner at Oslo er en komplisert kommune å drive næring i. Vi ber kommunen om å merke seg dette. Blir det mange konkurser, kan det ta veldig langt tid før nye tør å etablere seg igjen, fortsetter han.

Netthandel – nye forretningsmodeller

Andre virkninger av krisen, er at folk vil fortsette å handle mer på nett. Det blir derfor viktig for butikkene og ha gode nettløsninger og bruke butikklokalene som «show-room», sier Næss som tror at mange butikker i fremtiden vil ha lagre utenfor bykjernen og sende varer til kunden direkte fra lager.

Utfordrende kostnader

Det er mange av medlemmene som er fornøyd med regjeringens kontantstøtte til faste utgifter. Likevel er det mange som har store økonomiske bekymringer. Å utsette innbetalinger av statlige og kommunale skatter og avgifter, og også måtte ta opp nye lån for å løse likviditetsutfordringer, kan bli veldig tøft når dette skal betales tilbake. Mange klarer kanskje å holde det flytende en stund, men å utsette denne type betalinger og få et langt etterslep av kostnader, vil treffe hardt for mange.

Gratis leie av gategrunn i Oslo

Del : fbtw

Etter sterkt press fra Oslo Handelsstands Forening, har Oslo kommune vedtatt at bedrifter som driver med uteservering, varetutstillinger og salg på gategrunn, skal slippe leie til kommunen.

Forutsetningen for å slippe å betale er at de ikke får inntekter eller gjennomført sine aktiviteter som planlagt på grunn av korona-tiltak. Detaljer og innretting ble diskutert i møte med næringsbyråd Victoria M. Evensen i dag, og vil bli fulgt opp videre av OHF.

– Når regjeringen og Oslo kommune pålegger mange bransjer å stenge, og anmoder folk flest om å holde seg hjemme, forsvinner hele næringsgrunnlaget for bedrifter innen handel og servering, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Det er derfor svært positivt at kommunen nå tar sin del av ansvaret og bidrar til å kutte kostnader der det er mulig. Gategrunnleie er en slik kostnad som vi forventet at kommunen ville sette en strek over, slik også andre byer i Norge har gjort.

– I fortsettelsen må vi fokusere på hvordan vi i fellesskap skal få tiltak som bringer folk tilbake til byen når krisen er over – og bruk av torgene og gategrunnen er en viktig del av dette, fortsetter Næss.

For, det er viktig for byen vår at fleste mulig kommer seg igjennom denne tiden og kan fortsette driften når vi ikke lenger trenger har behov for smittevernreglene.

– Kultur- og serveringsnæringen er en viktig del av Oslos identitet, og vi vil at de skal klare seg gjennom denne tiden, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Forlenger bevilling

Oslo kommune har stengt all skjenking av alkohol, og vil nå hjelpe skjenkestedene med å redusere byråkratiet. Fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger er ressurskrevende for alle bevillingshavere, samtidig som det kan føre til stor usikkerhet om utfallet av søknadsbehandlingen. Alle skjenkebevillinger blir derfor automatisk fornyet og i første omgang forlenget frem til 1. oktober neste år. Samtidig vil den kommunale omsetningsavgiften for alkohol bli halvert og betalingen vil bli utsatt til 1. september.

(Forslaget om revidert alkoholpolitisk handlingsplan innebar at bevilgningshaver ikke behøver å søke påny hver bystyreperiode. Da denne planen ikke er vedtatt enda, er dette grepet nødvendig for å gjøre ting enklest mulig for serveringsbransjen.)

Avgift fra første krone!

Del : fbtw

Fra 1. april forsvant 350-kronersgrensen på utenlandsk netthandel. Det betyr moms fra første krone og er en viktig milepæl for norsk handel. Men, en overgangsordning gjør at den momsfrie grensen lever videre litt til.

I regjeringens statsbudsjett for 2020 ble det klart at dette avgiftsfritaket skulle fjernes. Fra 1. januar ble avgiftsfritaket for næringsmidler (som f.eks. mat, sukkervarer og alkoholfri drikke) fjernet. Fra 1. april ble også avgiftsfritaket for andre varer fjernet. Dette innebærer at varer kjøpt over nett nå har samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.

Fordi Skatteetaten ikke er helt i mål med registrering av utenlandske nettbutikker, er det nå innført en overgangsordning, som gjør at man likevel kan handle momsfritt fra enkelte utenlandske nettbutikker, i alle fall en stund til. 

VOEC-ordning

Skatteetaten har satt opp en mva-ordning for utenlandske nettbutikker som selger varer og tjenester til norske forbrukere – en såkalt VOEC-ordning (VAT on e-commerce). Dette innebærer at den utenlandske nettbutikken skal kreve inn moms på 25 prosent, slik at pakken kan passere over grensen uten at transportselskapet trenger å belaste kunden med toll eller avgifter. VOEC-ordningen gjelder for varer med verdi fra 0 til 3000 kroner hvor du slipper å betale toll. Utfordringen er et at det er mange aktører som ikke er registrert enda.

Er ikke den utenlandske nettbutikken VOEC-registrert, eller varen koster over 3000 kroner, vil varen fortolles på vanlig måte, og du vil måtte betale flere avgifter. Som en overgangsordning vil i praksis 350-kronersgrensen bestå for sendinger fra utenlandske nettbutikker som ikke er registrert i VOEC.  

Varer med en verdi på mellom 350 kroner og 3000 kroner bli pålagt moms og avgifter om de blir stoppet i en kontroll, mens varer under 350 kroner blitt gitt midlertidig deklarasjonsfritak.