Småbutikker ofres i transportplaner

Del : fbtw

_

Småbutikker i Oslo kommer dårlig ut i omleggingen til bilfri by, og nye transportplaner tar ikke hensyn til næringsdrivende i sentrum. De små virksomhetene som gjerne kjennetegnes av god service, et unikt tilbud, som kanskje har drevet butikk i generasjoner og som har mange faste og lojale kunder, blir borte èn etter èn.

For butikkene er avhengig av transport av varer og kunder. Når tilgjengeligheten blir dårligere, og ingen tiltak gjøres for å motvirke det, forsvinner næringsgrunnlaget. Grete Wenstad som driver Martine barneklær i Bygdøy Allé har søkt næringstransport for en helt nødvendig person og varetransport, og fått avslag to ganger. Kari Maartmann i La Danse beskriver en rekke utfordringer, flere av dem følger av transportomlegginger i byen. Hun opplever at de ikke får gehør for sine forslag om enkle tiltak for å avhjelpe ulempene de blir påført.

I lokalene til Martine barneklær i Bygdøy Allé har det vært drevet barneklesforretning siden 1930-tallet.

 

Beboerparkering

– Skal bydelene være kun for beboere, ønsker ikke de som bestemmer i byen å ha butikker der? spør Grete Wenstad.

Martine barneklær har fått avslag på søknad om beboerparkering for andre gang. Grete bruker bilen sin til å reise til og fra jobb, og samtidig til å frakte varer og gjenstander til vindusutstillingen sin. Kollektivtrafikk er ikke et alternativ til og fra Skarnes der hun bor. Elbil parkering er gratis, men pga varevolumet hun frakter og kjøreavstander er det ikke mulig for Grete å bytte til en elbil nå.
– Elbilparkeringen i nærheten er som regel alltid full hele dagen likevel, legger hun til. Jeg har spurt kommunen om jeg er nødt til å flytte til bydel Frogner for å kunne fortsette å bruke bil, men de kan likevel ikke garantere at jeg da vil få beboerparkering der, forteller Grete.

Grete har drevet Martine barneklær i 35 år. Hun syr og reparerer for kundene, og i butikkvinduene mot Bygdøy Allé lager hun nye, nøye gjennomtenkte utstillinger hver andre uke. Dette settes pris på av en stor og trofast kundekrets, som gjerne kommer langveisfra for hennes utvalg og gode service. Utvalget er stort og unikt, og Grete bruker  svært mye tid på å følge med, reise og tråle messer på jakt etter det kundene vil etterspørre sesongen etter.

– Når jeg leverer gode omsetningstall, er det et resultat av beinhard jobbing for å bygge opp en solid bedrift gjennom mange år. Utfordringene står for tiden i kø, økte leiepriser og konkurranse fra nettbutikker, krav som følge av at kundene følger med på priser og varer på nett.
– Jeg opplever at vi som driver handel i byen ikke får noe drahjelp eller støtte fra myndighetene, tvert imot får vi stadig nye utfordringer å hanskes med. Det er nok å gjøre når man driver butikk, om man ikke må kjempe en byråkratisk kamp for vilkårene samtidig, fortsetter hun.

Det er selvsagt ikke et ønske om mest mulig biltrafikk som gjør at hun reagerer på tiltakene som skal gjøre byen mer miljøvennlig, Men hun er opprørt over at det overhodet ikke legges til rette for handelen. Myndighetene tar med den ene hånden og gir slett ikke med den andre.

– Jeg er opptatt av bærekraft, klærne jeg selger er produsert på små fabrikker i blant annet Italia og Frankrike. Detaljene av pels er sertifisert etisk produksjon. Jeg leverer en motvekt mot masseprodusert, billige klær. Det er mye bærekraft i solide klær som kan gå i arv.

Vibecke Bjerke og Kari Maartmann utenfor La Danse i Kongens gate

Forutsetninger endres uten forvarsel

Kari Maartmann driver La Danse, en spesialforretning for danseutstyr som har holdt det gående i 40 år. Nå ligger forretningen i Kongens gate, etter å holdt til ved Tullinløkka siden etableringen i 1977.

– Noe av det viktigste for oss i letingen etter nye lokaler å fortsette driften i, var kundetilfang og logistikk. Lokalene vi bestemte oss for ligger i Kvadraturen, nær en innfartsåre. Veldig mange av kundene våre kommer med bil så det var et vært viktig element, sier Kari Maartmann
– Nå blir veier stengt, bompengene er økt, parkeringsplasser fjernet, det brøytes dårlig, selv ikke elbiler eller motorsykler får parkere i nærheten, og parkeringshusent i nærheten er kostbart. Det burde kanskje ikke hindre dem som virkelig må handle sine tåspisssko til datteren på ballettskole der, men det hindrer mange nok til at vi merker det på bunnlinjen, forteller hun. Da bompengene ble satt opp 1. juli merket vi det på omsetningen umiddelbart.

– Vi er tilpasningsdyktige, vi kan endre oss og kanskje legge mer av butikken om til netthandel, men disse tiltakene kommer for brått på. Vi fikk ingen forvarsler før tiltakene var trådt i kraft, fortsetter Kari Maartmann

– Vi har bedt om enkle tiltak som kan motvirke noen av ulempene som er påført oss, som for eksempel gatebelysning, men det er ikke blitt imøtekommet av kommunen. Hvorfor er det ingen vilje blant politikerene til å få handelen med på laget? spør Kari Maartmann

En butikk kan ikke endre karakter over natten, det er ansatte, leieavtaler, leveringsavtaler og varelagre man må ta hensyn til. Hvis det skal være mulig å holde på sysselsetting og lønnsomhet, må politikerne lytte til de næringsdrivendes innspill.

 

Vi mister mye av byens særpreg og mangfold hvis det blir for vanskelig å drive en liten butikk i byen.

Vi må gjøre noe før det er for sent

Mange av OHFs medlemmer forteller om en rekke utfordringer skapt av politikken i Oslo, som påvirker deres mulighet for handel, utvikling og stabilitet.

– Det er avgjørende i dagens globale og digitale konkurranse, at butikkene har best mulig rammevilkår for kundetilgang, varelevering og trygge omgivelser, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

La Danse og Martine Barneklær er eksempler på butikker som opplever at deres hverdag er blitt verre som følge av politikk. Enkle tilpasninger i Oslo kommunes politikk ville gitt umiddelbar gevinst for handelen:
• snarere enn å fjerne alle parkeringsplasser i Kongens Gate kunne noen bli holdt av til bruk for kunder som trenger parkeringsplasser i kort tid
• bedre lys i alle gater
• gi næringsdrivende beboerkort for parkering om de har butikk og ansatte i bydelen

OHF krever at våre politikere prioriterer praktiske løsninger for handel og service i Oslo.

Dagens ensidige fokus på trafikkhindrende tiltak mot bil, etterlater enkeltvirksomheter og mindre butikker som ofre for en politikk som ikke tar vare på omsetning og arbeidsplasser i handelen. I de områder som Oslos politikere nå har mest fokus på – sentrum, Hovinbyen og knutepunkter, må bedriftene prioriteres. Politikken må sikre konkurransekraft og lønnsomhet for å skape fremtidige gode byrom. Den må stimulerer til, snarere enn hindre, handel!

 

Svak vekst for Norges seksti største kjøpesentre i 2017

Del : fbtw

Samlet omsetning for de seksti største kjøpesentrene i Norge endte på ca 304 milliarder i 2017 – 1,25 prosent mer enn året før. Med en prisstigning på 1,1 prosent (konsumprisindeksen SSB) er det praktisk talt ingen volumvekst på kjøpesentrene på landsbasis.

Tallene for Oslo og Akershus ser marginalt bedre ut, fem sentre i vår region er inne på topp ti listen. Tar vi med Alna har Oslo og Akershus seks sentre blant de elleve beste. Oppgangen var likevel også her kun på 1,35 prosent fra 2016. Hvis vi ser på de ti største sentrene, så har de fleste svakere omsetningstall enn i 2016.

Rekordsvake tall

– I de 17 årene jeg har holdt på med dette har jeg aldri sett så svake kjøpesentertall. Tallene er enda svakere enn under finanskrisen i 2008. Tidligere har vi snakket om dårlig vintersesonger, været og så videre. Men nå er det mye som indikerer at netthandel og grensehandel er de største årsakene til at omsetningen ikke vokser, forteller Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF.

Se oversikten over Norges seksti største kjøpesentre 2016-2017 her

Netthandelsstatistikk fortsatt for dårlig

Netthandel økte med 15 prosent i 2017, og forventes av å fortsette å øke. Enkelte eksperter mener netthandel kommer til å vokse med opp mot 50 prosent frem til 2038.

Lars Fredriksen uttrykker bekymring for at det ikke finnes god nok statistikk på hvor stor andel av netthandelen som kommer fra utlandet.
– Tall fra Posten, Bring, PostNord og SSB er estimater. Årsaken til dette er at det er vanskelig å skille privatimport fra næringsimport.

Bjørn Næss, administrerende direktør i OHF er enig. – Handel på nettet, og særlig handel fra utlandet blir for dårlig dokumentert. Det har vi tatt opp med Næringsdepartementet i forbindelse med det arbeidet med den første Stortingsmeldingen om varehandel i 2018. All varehandelsstatistikk fra SSB må gjennomgås, slik at det gjenspeiler endringene i måten vi handler på, så vi får tall som er nyttige.

– Det er også viktig at vi synliggjør momsfritaket på netthandel fra utlandet. Fritaket opp til 350 kr må fjernes, vi må ha like konkurranseforhold mellom handel i Norge og handel fra utlandet, sier Næss.

Les mer om kjøpesentertallene for 2017 her

 

 

 

Det lyser i stille grender – og bygater!

Del : fbtw

Vi er inne i den mørke sesongen – lyset kommer senere på morgenen og forsvinner altfor tidlig om ettermiddagen. Samtidig er dette en tid som er forbundet med å ha det hyggelig. Lys i vinduer, på bord, i utstillinger – aldri gir lys større effekt enn når det er mørkt rundt. Oslo Handelsstands Forening har en konkurranse på instagram i desember, som oppfordrer folk til å ta en ekstra titt i juledekorerte butikkvinduer. Lys er selvsagt noe som går igjen i alle de fine bildene vi har mottatt.

Vår jobb er å belyse utfordringene medlemmene våre har i hverdagen. Vi må stadig kritisere regler og situasjoner som politikere og myndigheter bør gjøre noe med. Dette er vårt oppdrag. Samtidig er det opp til oss i OHF om vi ønsker å stå frem som klagende eller som nyttige og konstruktive.

Lys er et begrep vi også kan bruke mellom mennesker og i vårt samarbeid. Vi setter lys på spørsmål og fakta, og vi lyser opp hverdagen når vi er oppmerksomme på hverandre og hverandres ønsker. Vi bruker også lys som begrep på å bringe positive bidrag inn i diskusjoner eller samtaler. På vei inn i julehøytiden, og oppstarten på et nytt år kun dager unna, så er mitt forsett å se glasset som halvfullt og ikke som halvtomt!

Handel og tjenestenæring i Oslo og Akershus går veldig bra sammenliknet med andre byer i Norge, eller med hovedsteder i andre land. Vi har politikere som er oppriktig engasjert i å ha et velfungerende byliv, folk i arbeid og en god omsetning i handel og tjenester. Vi har innbyggere i vår region som er opptatt av vårt næringsliv, og bidrar til både fellesskap og til sine husholdninger. Det er i det hele tatt mye å være fornøyd med!

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) gjestet OHFs julelunsj denne uken. Hun ga tydelig beskjed om at bystyret fortsetter sin innsats for bilfritt byliv, miljø- og klimaarbeid og andre oppgaver som bystyret har vedtatt å prioritere. Samtidig uttrykker vår ordfører gleden over å samarbeide med OHF om stadig forbedring av byen vår, og handelsstandens betydning for utvikling av den gode byen. Hvordan dette skal skje i praksis, er noe vi stadig arbeider med.

Min viktigste oppgave når politikerne lager politikk og regler for vår by, er hele tiden å vurdere «vil dette være til gagn eller skade for byens handel, servering og service – på kort og på lang sikt? Og, hva kan vi gjøre for å bøte på eventuell ulempe?»

Nylig ble vi igjen gjort kjent med negative konsekvenser for lokale og små butikker som får lide av bilfritt bylivstiltak, som ikke følges av noen positive tiltak for butikkene. La Danse – som forbilledlig velger å stå frem med sin historie – forteller om en helt ny hverdag etter at kommunen fjernet all gateparkering i Kongensgate og nærområdet der de hører hjemme i Kvadraturen. Faste kunder oppfatter at blir vanskelig å besøke forretningen, og velger derfor å kjøre til andre deler av regionen. Rammevilkåret (vanskeligere for kunder med bil) griper inn i en ellers fair konkurranse mellom forskjellige butikker, og vi risikerer å miste småbutikkene i sentrum. Dette kan da ikke være politikernes intensjon, eller hva?

Hvordan skal vi bøte på ulempene lokal handel blir utsatt for?
Vi trenger en ny organisering av sentrumsforvaltningen, der kommunen, gårdeiere og handelsstanden samarbeider forpliktende om utviklingen. Det dreier seg om renhold, gategrunnleie, koordinering av sentrumsaktiviteter, sikringstiltak, og mye mer. Og det dreier seg om lys. La Danse hadde et enkelt ønske når parkeringsplassene ble fjernet, og gaten fremstår som mørk og utilgjengelig. De ønsket at kommunen skulle lyssette gateløpet slik at det ble innbydende og trygt å bevege seg i området, et ønske som ikke ble imøtekommet.

Mitt svar på spørsmålet over – hva kan politikere og forvaltning gjøre for å bøte på ulemper for våre medlemmer og næringsdrivende  – blir da, bring frem mer lys; både i gatene, i saksbehandlingen og i samtalene mellom kommuner og næringsliv!

Bjørn Næss overtar som ny administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening den 2. januar 2018. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til OHF, og lykke til i virket for handelen, serveringsbransjen og tjenestenæringen i Osloregionen.

Jeg takker for følget og din oppmerksomhet i den tid jeg har vært konstituert som adm.dir.
God jul, og godt nytt år!

På gjensyn, Jon Anders

 

I opplysningens ånd – 17. januar 2018 kommer finansminister Siv Jensen (Frp) til Oslo Handelsstands Forening, og forteller oss om Rikets Tilstand!
Dette bør du få med deg! Møtet er gratis for medlemmer i OHF og Nosif, men krever påmelding.

 

 

Bussterminalutvidelse på Oslo Sentralbanestasjon / Frist: 14. februar 2018

Del : fbtw

FRIST: 14.02.2108

Ruter foreslår å omregulere perrongområdet på Oslo S fra jernbane til kombinert formål kollektivknutepunkt og næring. Konsekvensutredning er også utarbeidet felles for hele kollektivknutepunktet. Ruter fremmer to alternativ, begge med stasjonsbygg på 29 200 m² og bussplan på taket. Alternativ to har i tillegg 30 000 m² areal for kontor og hotell.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, men mener at forslaget må bearbeides videre, fordi orienterbarhet og romlige kvaliteter må sikres bedre i den nye stasjonen.

Hos Plan- og bygningsetaten kan du se en fysisk modell av forslaget for begge alternativene.
Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte tirsdag 16. januar kl. 18:00. Møtet finner sted i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahls gate 1.

Dere har nå mulighet til å komme med innspill til planforslaget, innen 14. februar.
Se saken og send inn bemerkninger her. Dere kan også sende inn bemerkninger per brev.
Husk å oppgi saksnummer og planområdets adresse.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte tirsdag 16. januar kl. 18:00. Møtet finner sted i
Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahls gate 1.

 

Spørsmål eller kommentar? Ta gjerne kontakt med Jon Anders Henriksen, konst. adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, om det er noe du har lyst å diskutere med oss i denne saken.

 

Dette blir årets julegave

Del : fbtw

Når folk blir spurt om hva de tror blir årets mest populære julegave, svarer flertallet mobiltelefon. Dette viser en undersøkelse utført av YouGov for Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Blant smarttelefonene er det definitivt iPhone som troner øverst på listen, med hele 11 prosent som svarer dette. Rett bak smarttelefoner følger penger og bøker. Men også gavekort og klær ser ut til å være sikre vinnere under juletreet.

– Eektronikk er fortsatt er populært, men vi ser også en økning når det gjelder å ønske seg andre typer gaver, som gavekort og opplevelser, sier utviklingssjef i OHF, Lars Fredriksen.

Bruker elleve prosent mindre på gaver

Selv om årets julegavevinner er en dyr gave, planlegger hver og en av oss å bruke litt mindre på julegaver i år enn i fjor. Tilsammen beregner vi å bruke 5 209 kroner hver.

– Det kan tenkes at folk er litt mer avventende i år enn i fjor, men jeg kan vanskelig se at det skal ligge noen realøkonomiske grunner bak dette, sier Fredriksen.

I følge undersøkelsen er det kjærester, samboere og ektefeller som får den aller dyreste gaven. 36 prosent svarer dette. Far kommer dårligst ut av det,-med kun en prosent som sier at far får den dyreste gaven.

Netthandelen øker ikke i forbindelse med julehandel
Kun 10 prosent av de spurte oppgir at de ikke handler noen julegaver på nett. Handel på nett kontra butikk fordeler seg litt annerledes mot jul enn ellers i året, til fordel for butikkene. De dyreste gavene foretrekker langt de fleste å handle i en fysisk butikk.

– Selv om andelen som handler på nett er økende, kan mye tyde på at julegavehandelen på nett er i ferd med å flate ut litt, sier Fredriksen.

Julehandelen starter tidligere

En trend er at vi planlegger bedre enn i fjor. I år oppgir 40 prosent at de venter til de siste fire ukene før julaften med å handle gaver, og 5 prosent handler gaver den siste uken før julaften. I fjor var de tilsvarende tallene 53 og 11 prosent.

– Det er flest menn i denne kategorien og det er vel en «klassiker» som de fleste kjenner seg igjen i. For butikkene kan det være en fordel, da det ofte er da de dyre presangene blir kjøpt, sier Fredriksen.

Sentrum, trygghet og julehandel

Del : fbtw

«Kloakkrør i Norges paradegate» er ett av flere uttrykk som har har blitt brukt om de riskoreduserende tiltakene i sentrum den senere tid. Natt til 7. november ble det satt ut betongrør og blomsterurner systematisk og strategisk i Karl Johansgate i Oslo, Lille Grensen og på Jernbanetorget. Reaksjonene har vært mange og sterke.

Byrådsleder Raymond Johansen (AP) har gjort en god innsats med å konsultere både OHF og andre i prosessen frem mot beslutningen om de midlertidige tiltakene, som ble tatt i begynnelsen av november. Vedtak om sikringstiltak må fattes av myndighetene, men det er svært positivt at de søker å få næringslivets mening tidlig inn i prosessen. Vårt råd i denne sammenhengen kan oppsummeres i følgende tre punkter:

Sikring gir ikke trygghet alene. Vi mener det trengs en omfattende sentrumsplan, med en sentrumsleder. Denne må ligge til grunn for alle tiltak om transport, sikring, arrangementer, regler og plansaker.

Fremkommelighet for folk og varelevering er essensielt for levende førsteetasjer i sentrum.

Sikringstiltak må være utformet slik at de ikke skaper frykt blant innbyggerne, men inngir trygghet. De må gjerne utformes med en funksjon, slik at de tilfører noe positivt til byrommet.

Tiltak må gjennomføres på en slik måte at folks opplevelse av julefeiring i Norges paradegate ikke reduseres. Dette kan gjøres med utstrakt bruk av bybetjenter, som beveger seg i handlegatene i sentrum til hjelp for vareleverandører, næringstransport, kunder og butikker.

Det første, overordnede, punktet vil jeg gjerne si litt mer om. Gjennom flere år har vi vært tungt engasjert i arbeider som areal- og transportplaner, byvekstavtaler, skattesaker, varelevering, kollektivtrafikk, parkeringsplasser, fasadereguleringer, arkitekturpolitikk, markedsaktiviteter, gategrunnleie, uniformert politi i gatene, og åpningstider. Et gjentagende tema i alle disse saker har vært å skape en felles forståelse for utvikling av et samarbeid mellom myndigheter – gård- og grunneiere og handelsnæringen. En forståelse som må munne ut i et forpliktende samarbeid om sentrumsutvikling – enten det er i Sandvika, Jessheim eller Oslo sentrum. En slik felles forpliktelse vil gjøre at byutviklingen blir mer orientert mot å sikre lønnsom og konkurransekraftig handel- og tjenestenæring i sentrum og andre knutepunkter.

En organisering av sentrum i Oslo som beskrevet ovenfor, vil etter vårt skjønn være plattformen for planlegging, investering og utrulling av sikkerhetstiltak i Oslo sentrum som vil gi den trygghet vi ønsker for alle kunder, gjester og ansatte i vår by. En slik plattform vil sikre koordinert og god gjennomføring av markedsdager, informasjon tilgjengelig for alle brukere av byen, raske og gode beslutninger om bruk av fellesareal i byen, bedre vedlikehold og renhold og ikke minst skape trygghet som virker til byens og innbyggernes beste.

Nå er betongrør med blomster satt ut, sammen med mange blomsterurner. Betongklossene skal være skiftet ut med blomsterurner innen 1. mars. Enkelte har valgt å male betongrørene utenfor sin butikk – det er bare positivt, og kan kanskje være en aktivitet som butikkene gjør sammen med kunder eller ansatte i desember?

Det som derimot bekymrer meg er om Oslo kommune – både politikere og forvaltning – tror at med dette tiltaket har vi gjort det som trengs i sentrumsarbeidet for en stund. Vi mener at Oslo kommune må investere i sikringstiltak for sentrum på et vis som skaper verdier. Da må vi se andre gjenstander enn blomsterurner og «kloakkrør» – vi må se fjernstyrte pullerter, bymøbler som er både pene, funksjonelle og effektiv, belysning, og alt det som gjør at flest mulig oppholder seg i byrommet vårt.

Lørdag 25. november – ja, om to dager! – åpnes offisielt julemarkedet i Oslo sentrum! Det blir julenisseopptog fra Jernbanetorget og til Studenterlunden. Det blir hilsen fra vår varaordfører Kamzy på Jernbanetorget, samtidig som vi deler ut nisseposer og lys til barna. Det blir sang og julenissetog gjennom hele paradegaten vår, opp til show og gøy på skøyteisen i Studenterlunden der ordfører Marianne Borgen holder den offisielle åpningen. Før det hele avsluttes med et magisk julefyrverkeri på Aker Brygge.

Julemarkedet Jul i Vinterland rammer inn skøyteisen i Studenterlunden. Dette blir en alle tiders åpning av julehandelen i våre medlemsbutikker og magasiner i hele sentrum.

Jeg håper vi sees på lørdag! Og jeg håper dere alle også passer på å delta når lokale strøksforeninger arrangerer julegateåpninger i deres nabolag. Butikkene og gårdeiere over hele Osloregionen samler seg om å lage best mulig markering av julehøytiden på Sæter, Karenslyst Alle, Grünerløkka, Vindern, Tøyen, Bogstadveien, Asker, Lillestrøm, Drøbak og så videre! Kom dere ut i våre felles storstuer, smak på julegløggen, gjør en god handel og hygg dere på vei inn i julehøytiden!

På gjensyn,

Jon Anders

Simon best i handel på BI!

Del : fbtw

OHF deler hvert år ut pris en pris til beste student på Bachelor i Retail Management på BI. I år var det Simen Krogsæter Rønning som var den glade mottager!
– Jeg er utrolig takknemlig for stipendet fra OHF. Det var faktisk et foredrag arrangert av OHF som satte meg i kontakt med min nåværende arbeidsgiver BigBlue & Company.

Jeg har altså utelukkende gode opplevelser med OHF, sier han.

Vi i OHF kan jo bare replisere en takk i like måte, og ønske masse lykke til videre!

Julegateåpning 2017

Del : fbtw

Velkommen til julegateåpning i Oslo sentrum lørdag 25. november kl 16. Handelsstanden i Oslo inviterer igjen til god, gammeldags julegateåpning. Julenissen, nissebarna fra Putti Plutti Pott kommer, ordfører og varaordfører kommer. Kommer du?

PROGRAM

16:00 Jernbanetorget – Offisiell åpning og julegateparade

Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam åpner. Utdeling av godteposer og lys til barna. Julenissen, smånissene fra Putti Plutti Plott og varaordføreren leder an i hest og slede en stor julegateparade opp Karl Johans gate.

Arkaden: Nissekor
Den fantastiske tre meter høye nissemor møter oss på vei opp!

Glasmagasinet: Tenning av helt ny juledekor
Vi deler ut julegodt ved Kirkeristen

17:00 Spikersuppa – Skøyteshow

Julegateparaden ender i Spikersuppa. Her blir det høytidelig åpning av Isbanen i Spikersuppa kl 17.10 – ca 18.00

Ordfører Marianne Borgen åpner isbanen, Tiril Heide-Steen synger julen inn, Oslo Skøiteklubb viser et herlig juleshow med store og små dansere. Christer Tornell er konferansier og binder det hele sammen. Artisten Koy avslutter med lydshow før Isbanen åpner for publikum.

19:00 Aker Brygge
Grand finale og avslutning av julegateåpningen med julefyrverkeri!

Aker Brygge viser julefilmklassikere på megalerret ute på bryggetorget hver helg, og har filmvisning hele dagen for barn i den lune juleigloen.

Vikaterrassen har julegrantenning kl 14.00 med følgende program:

Nisseansiktsmaling og nisselue til barna. Ruseløkka skolekorps og Ruseløkka Janitasjar spiller. Det norske jentekor sine aspiranter synger. Nissen kommer med godtepose til barna. Gløgg og klementiner. Nisseaktiviteter.

Bli med oss og kom i julestemning med denne tradisjonelle julegateåpningen! Vi gleder oss!

Her finner du julegateåpningen på Facebook. Lik og del!

Julegateåpningen er et samarbeid mellom Oslo Sentrum Samarbeidet (OSS), Oslo kommune, Oslo Handelsstands Forening (OHF), Strøksforeningen Studenterlunden, Oslo CityByporten Shopping,ØstbanehallenArkaden ShoppingGuneriusGlasmagasinet Stortorvet,Steen & Strøm Department StoreEGER OsloAker BryggeVikaterrassen og Paleet.

Julemarkedet «Jul i vinterland»

Arrangeres for tredje gang i Studenterlunden. Det har åpent alle dager fra lørdag 18. november til lørdag 30. desember kl. 10-20. Gratis inngang!

Her er flere julegateåpninger og julemarked

 

 

God sikring av sentrum

Del : fbtw

Sikring av Karl Johans gate har vært mye omtalt i mediene i det siste, etter hendelser i andre store byer. Vi er enige i at flere forebyggende og risikoreduserende sikkerhetstiltak i sentrumsgatene er viktige for at byen skal oppleves som trygg, selv om PST ikke har endret trusselnivået. Vi har en god dialog med byrådet, som snart skal presentere sine forslag til tiltak. OHF vil bevare en åpen og tilgjengelig by og samtidig hindre muligheten for skadeverk.

Om sikringstiltakene blir for brutale, og i tillegg hindrer nødvendig varelevering til de næringsdrivende, heller man barnet ut med badevannet. Det vil føre til færre tilbud, færre mennesker vil ønske å oppholde seg i sentrum, og turister vil ikke ønske å besøke byen. Uten levende førsteetasjer dør sentrum ut.

Det er godt mulig å møblere gatene med tiltak som tilfører noe positivt for publikum, som samtidig hindrer en bil å komme opp i stor fart. Det kan være benker eller installasjoner som inkluderer for eksempel informasjons- og oversiktskart over butikk og serveringstilbud i området, noe som har vært etterlyst av flere næringsdrivende i byen.

OHF har gjennom flere år arbeidet for å få på plass et sentrumskontor med ansvar for byliv markedsføring og drift av sentrum. Sikkerhet og trygghet vil være en naturlig del av sentrumskontorets fokus og vi tror dette sentrumskontoret vil være et meget godt bidrag til en trygg by.

Leder i OHF, Jon Anders Henriksen, snakket med TV2 tidligere i høst og etterlyste gode, forutsigbare og langsiktige planer for sikkerhetstiltakene på Karl Johan:

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre