Christian Kroghs gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13373
Tittel: Christian Kroghs gate
Tidsrom: 18.05.2017 – 31.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 07.03.2017

Berørte adresser:

STORGATA 42, HAUSMANNS GATE 6, CHRISTIAN KROHGS GATE 39G, CHRISTIAN KROHGS GATE 39F, CHRISTIAN KROHGS GATE 41, CHRISTIAN KROHGS GATE 43C,
CHRISTIAN KROHGS GATE 35, CHRISTIAN KROHGS GATE 39E, CHRISTIAN KROHGS GATE 39D, CHRISTIAN KROHGS GATE 39C, CHRISTIAN KROHGS GATE 39A, CHRISTIAN KROHGS GATE 39B,
CHRISTIAN KROHGS GATE 43B, CHRISTIAN KROHGS GATE 43A, CHRISTIAN KROHGS GATE 37, CHRISTIAN KROHGS GATE 28C, CHRISTIAN KROHGS GATE 47, CHRISTIAN KROHGS GATE 30,
CHRISTIAN KROHGS GATE 60, CHRISTIAN KROHGS GATE 28B, CHRISTIAN KROHGS GATE 58A, CHRISTIAN KROHGS GATE 54, CHRISTIAN KROHGS GATE 58B, CHRISTIAN KROHGS GATE 32A,
CHRISTIAN KROHGS GATE 50, CHRISTIAN KROHGS GATE 32B, CHRISTIAN KROHGS GATE 34

Arbeidets art:

Asfaltering

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.
https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 15.02.2017
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no