Christian Kroghs vei – rehabilitering av eksisterende VL 150

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Christian Kroghs vei – rehabilitering av eksisterende VL150
Tidsrom: 01.08.2016 – 14.06.2017
Tilbakemeldingsfrist: 02.03.2016

Berørte adresser: STORGATA 42, CHRISTIAN KROHGS GATE 39G, CHRISTIAN KROHGS GATE 39F, CHRISTIAN KROHGS GATE 41, CHRISTIAN KROHGS GATE 43C, CHRISTIAN KROHGS GATE 35, CHRISTIAN KROHGS GATE 39E, CHRISTIAN KROHGS GATE 39D, CHRISTIAN KROHGS GATE 39C, CHRISTIAN KROHGS GATE 39A, CHRISTIAN KROHGS GATE 39B, CHRISTIAN KROHGS GATE 43B, CHRISTIAN KROHGS GATE 43A, CHRISTIAN KROHGS GATE 37, CHRISTIAN KROHGS GATE 28C, CHRISTIAN KROHGS GATE 47, CHRISTIAN KROHGS GATE 30, CHRISTIAN KROHGS GATE 28B, CHRISTIAN KROHGS GATE 58A, CHRISTIAN KROHGS GATE 54, CHRISTIAN KROHGS GATE 58B, CHRISTIAN KROHGS GATE 32A, CHRISTIAN KROHGS GATE 50, CHRISTIAN KROHGS GATE 32B, CHRISTIAN KROHGS GATE 34

Arbeidets art:
Den nye versjonen inneholder ikke endringer i planen, men kun fastsettelse av dato.

Arbeidet omfatter rehabilitering av ca 275 meter vannledninger med «no-dig» metode og rehabilitering/omlegging av tilhørende kummer i et område fra krysset Christian Kroghs vei x Storgata til krysset Christian Kroghs vei x Hausmanns gate. Punktgravinger kan oppstå der vannledningene er i dårlig forfatning.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma Oslo kommune: Vann Avløp
Planlegger: Natalia Fjelddalen
Plan opprettet dato 18.03.2015
Kontakt e-post: natalia.fjelddalen@vav.oslo.kommune.no