Deltar i debatten

Del : fbtw

Når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på frokostmøtet vårt i slutten av mars, så skal vi diskutere bedre transport av varer og personer i byen. Dette er høyaktuelt med tanke på at Osloregionen vokser tilsvarende antall innbyggere i Molde hvert år.

Vi er tilsammen mer enn 1,2 millioner mennesker i regionen. Alle skal handle, spise og få dekket sitt behov for kultur, idrett og underholdning. Dette gir oss mange muligheter og utfordringer. OHF har deltatt aktivt i debatten om bilfritt sentrum, nå omdøpt til bilfritt byliv.

Vi har invitert til godt samarbeid om praktiske løsninger, slik at vi kan få utvidet gågatenettet og etablert bilfrie områder, som er tilgjengelig for alle uansett hvilke transportmidler som brukes. Lønnsom handel er helt nødvendig for å sikre en levende by også i fremtiden.

Gunnar-Larssen-687x1030Våre medlemmer er avhengige av at varer og kunder finner veien frem – og inn – i butikken. Åpningstider får ekstra oppmerksomhet i forbindelse med påske, pinse og andre helligdager eller høytidsdager.

OHF har engasjert seg i saker som omhandler dette. I 1984 søkte foreningen fylkesmannen om søndagsåpent for all handel i Oslo i desember. Etter hvert fikk man gjennomslag for de tre siste søndagene før jul.

Forslaget fra regjeringen om å tillate all handel på søndag, har OHF uttrykt sterk bekymring for. Vi er bekymret for hvordan mangfoldet i handelen skal kunne tilpasse seg et nytt søndagsmarked på kort sikt, og mener dette i for liten grad er vurdert i høringsnotatet.

Konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen sier det slik: – Vi mener det bare blir samme omsetning fordelt på sju, i stedet for seks, dager. Kostnadene vil stige, og til slutt må forbrukerne betale prisen. Dessuten mener vi at Norge trenger en hviledag, ikke minst butikkmedarbeidere selv.

Å jobbe nærmest døgnet rundt, er noe kjøpmenn i dagligvarebransjen er godt kjent med. Rekruttering er en av arbeidsoppgavene som tar mye tid. Nå har OHF Dagligvaregruppen landet en avtale med NAV Oslo og NAV Akershus som bidrar til å forenkle rekrutteringsprosessen.

Hardt arbeid skal lønne seg. Til og med 29. mars kan du nominere de aller flinkeste handels- og servicebedriftene til «Årets butikk 2016». Vinneren kåres av ordfører Marianne Borgen hos OHF 14. juni.

Vi går mot det kontantløse samfunnet. Det har vi allerede snakket om i flere tiår. Nå har skattedirektøren foreslått endringer som kan sette fart i utviklingen. OHF setter kunden i sentrum, og innretter seg etter hvordan kunden ønsker å betale. Kontanthåndteringen er kostbar og forbundet med risiko. Vi ønsker derfor det kontantløse samfunn med effektive betalingsløsninger velkommen.

Det nærmer seg påske som gir handel og servering gode muligheter. Noen velger påsken på fjellet, andre i Syden. Mange tar hjemmepåske, bruker nærmiljøet og tar kanskje årets første utepils i byen. Benytt mulighetene, og nyt påsken og våren som er i like rundt hjørnet.

God påske til dere alle!

Vennlig hilsen Gunnar Larssen
Adm. dir. i OHF