Det er vår i luften

Del : fbtw

I forrige nyhetsbrev måtte jeg ta i bruk litt utestemme. Dessverre. Men det hadde effekt. Jeg har fått en uforbeholden unnskyldning fra byråd Lan Marie Nguyen Berg. Hun ringte meg og beklaget sine uttalelser i bystyret hvor hun sa at OHF hadde snudd 180 grader og støttet henne i prosjektet Bilfritt byliv.

Berg karakteriserte sine uttalelser som klønete og hun hadde ikke dekning for sine utsagn. Dette kaller jeg å legge seg flat.

Byråden bekreftet videre at hun fortsatt ønsker et godt samarbeid med OHF. Vår sentrumspolitikk ligger fast. Vi ønsker å bidra til yrende byliv med lønnsom handel og servering. Planene må være realistiske og gjennomarbeidede. Fjerning av mer enn 600 parkeringsplasser allerede 1.juni er vi sterkt uenig i. La oss skape noen suksesser som vi kan feire. Det er ingen skam å snu for å lykkes.
Vi har arbeidet for økt byliv med sammenhengende bilfrie gater og områder. Steder som er tilgjengelig for alle. Også for de som velger å komme til sentrum med bil. De må få parkert nær de bilfrie områdene.

Byråd Hanna Marcussen har gått langt i å antyde at det blir en mer trinnvis fjerning av parkeringsplasser samtidig som det legges til rette for byliv. Prosjektet Bilfritt byliv arbeider imidlertid etter planen om å fjerne parkeringsplassene allerede i juni.

Dette er skissen vi fikk presentert sist uke:

skissen

OHF foreslår å starte med økt byliv, og deretter fjerne bilene.

Nå setter vi vår lit til at byrådsleder Raymond Johansen har med seg gode og realistiske nyheter når han kommer på frokostmøtet vårt tirsdag 21.mars. Da er det vår i luften og duket for godt samarbeid fremover. Handel og servering er som vanlig tilpasningsdyktig, positiv og samarbeidsvillig.

Vi samarbeider fortsatt med Rusken slik at kundene kan oppleve at det er rent og ryddig. Jeg oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk utenfor egen virksomhet. Se fasaden med kundens øyne. Når snø og is smelter kommer søppelet frem. Og det viser seg kanskje at vinduene og fasaden trenger litt ekstra vask?

Oslo Sentrum Samarbeidet har lenge vært utredet og diskutert uten å bli realisert. For å komme videre vil OHF fungere som sentrumsleder i 2017 med undertegnede som leder. Magasingruppen (kjøpesentrene i sentrum) vil selv beslutte fellesaktiviteter utover julegateåpning og markedsdager. Aktivitetsplan er under utarbeidelse og blir besluttet i slutten av neste uke. Det skulle passe godt med prosjektet Bilfritt byliv som vi ser som en naturlig samarbeidspartner sammen med VisitOSLO og resten av handels-,service- og serveringsbransjen. Og så kommer sikkert kultur og flere med etter hvert.

OHF arbeider med strategirevisjon for å tilpasse seg utviklingen og trendene i markedet. Disrupsjon, digitalisering og globalisering er ofte brukte ord om dagen. Dette vil vi drøfte sammen med medlemmene på årsmøtet 26. april. Sett av ettermiddagen.

Det nærmer seg påske som gir handel og servering gode muligheter. Noen velger påsken på fjellet andre i syden. Mange tar hjemmepåske og bruker nærmiljøet og tar kanskje årets første utepils i byen. Benytt mulighetene og nyt påsken og våren som er like rundt hjørnet.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no