Det går mot lysere tider?

Del : fbtw

Vi kan glede oss over at dagen allerede er to timer og femti minutter lenger enn den var ved vintersolverv 22.desember. Det går mot lysere tider. Værmessig.

På handelshimmelen dukker det opp mange mørke skyer. Men bak skyene er himmelen alltid blå.

Da finansminister Siv Jensen besøkte oss på frokostmøtet i januar, fremhevet hun at norsk økonomi er robust, men at vi er inne i en krevende omstilling og trenger tidsriktige arbeidsplasser som er lønnsomme. Ruskevær byr ikke på bare utfordringer. Det åpner også for muligheter. Finansministeren fremsnakket varehandelen, som sysselsetter veldig mange og utgjør en betydelig del av verdiskapningen. Vi må ha fokus på gode og forutsigbare rammebetingelser, og like konkurransevilkår, fremhevet hun.

Jeg er enig med finansministeren. Bare i Osloregionen sysselsetter handelsnæringen 117 000 årsverk og vesentlig flere personer. Og vi bidrar både direkte og indirekte med 35 milliarder kroner i skatter og avgifter. Det satser vi på at de styrende myndigheter forvalter på en effektiv og god måte. Jeg er imidlertid ikke helt sikker på det.

Gunnar-Larssen-687x1030Vi har sett tendenser til eksperimentpolitikk på enkelte områder. Nå er vi inne i en fase med mye symbolpolitikk. Jeg mener at det er tillatt å ha flere tanker i hodet samtidig og sørge for en helhetlig politikk som er forutsigbar. Vi ønsker å være med på det grønne skiftet. Miljø er viktig. Glade mennesker i en levende by er også viktig. Jeg har fortsatt tro på at vi skal komme frem til gode løsninger sammen med byregjeringen. Det bekrefter også ordfører Marianne Borgen i dette nyhetsbrevet.

Undersøkelsen vår om «Handleposen» har skapt stort engasjement. Kanskje særlig fra de syklende. For oss er alle kunder viktige uansett hvordan de velger å forflytte seg. De fleste kommer med offentlig kommunikasjon. Vi må legge bedre til rette slik at de syklende i større grad kan bli handlende kunder. Nøkkelord er trygg parkering av syklene, og utstyr som gjør at varene kan fraktes trygt hjemover. Selv har jeg i mange år brukt sykkelvesker og ryggsekk. Det fungerer utmerket. Bil er i disse dager et fy-ord. Jeg merker meg at også ordføreren bruker bilen når hun skal handle til helgen.

Handelen er i omstilling. Ica har blitt til Coop. Det er kamp om å ha de laveste prisene og vinne pristestene. Det liker forbrukerne, men de liker også kvalitet og god service. Det må vi ikke glemme. Etterspørselen etter luksusvarer øker. Utenlandske investorer har kastet et blikk på Norge og kjøper seg opp spesielt innen eiendom. Kjøpesentra skifter eiere. Det er positive signaler og tro på fremtiden.

I OHF er vi inne i en særlig aktiv periode med møter, kurs, seminarer og messer. Følg med på www.ohf.no. Der kan du blant annet lese om årets retailevent på Lillestrøm 17.-18.2. Det er en spennende arena for innovasjon og strategi innen ny teknologi, innredning og utstyr for hele handelen. OHF er samarbeidspartner, og vår utviklingssjef Lars Fredriksen skal holde foredrag om forbrukerne på vandring.

Nå er siste frist for å svare på medlemsundersøkelsen. Mandag 15.2. lukkes den og YouGov bearbeider resultatene for presentasjon for styret 23.2. Til dere som ennå ikke har svart: Gå inn på tilsendt lenke og svar så ærlig du kan. Det vil hjelpe oss til å prioritere innsatsen fremover. Takk for hjelp til selvhjelp.

Jeg ønsker dere alle lykke til på ferden mot lysere tider!

Vennlig hilsen Gunnar Larssen
Adm. dir i OHF.