Det lyser i stille grender – og bygater!

Del : fbtw

Vi er inne i den mørke sesongen – lyset kommer senere på morgenen og forsvinner altfor tidlig om ettermiddagen. Samtidig er dette en tid som er forbundet med å ha det hyggelig. Lys i vinduer, på bord, i utstillinger – aldri gir lys større effekt enn når det er mørkt rundt. Oslo Handelsstands Forening har en konkurranse på instagram i desember, som oppfordrer folk til å ta en ekstra titt i juledekorerte butikkvinduer. Lys er selvsagt noe som går igjen i alle de fine bildene vi har mottatt.

Vår jobb er å belyse utfordringene medlemmene våre har i hverdagen. Vi må stadig kritisere regler og situasjoner som politikere og myndigheter bør gjøre noe med. Dette er vårt oppdrag. Samtidig er det opp til oss i OHF om vi ønsker å stå frem som klagende eller som nyttige og konstruktive.

Lys er et begrep vi også kan bruke mellom mennesker og i vårt samarbeid. Vi setter lys på spørsmål og fakta, og vi lyser opp hverdagen når vi er oppmerksomme på hverandre og hverandres ønsker. Vi bruker også lys som begrep på å bringe positive bidrag inn i diskusjoner eller samtaler. På vei inn i julehøytiden, og oppstarten på et nytt år kun dager unna, så er mitt forsett å se glasset som halvfullt og ikke som halvtomt!

Handel og tjenestenæring i Oslo og Akershus går veldig bra sammenliknet med andre byer i Norge, eller med hovedsteder i andre land. Vi har politikere som er oppriktig engasjert i å ha et velfungerende byliv, folk i arbeid og en god omsetning i handel og tjenester. Vi har innbyggere i vår region som er opptatt av vårt næringsliv, og bidrar til både fellesskap og til sine husholdninger. Det er i det hele tatt mye å være fornøyd med!

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) gjestet OHFs julelunsj denne uken. Hun ga tydelig beskjed om at bystyret fortsetter sin innsats for bilfritt byliv, miljø- og klimaarbeid og andre oppgaver som bystyret har vedtatt å prioritere. Samtidig uttrykker vår ordfører gleden over å samarbeide med OHF om stadig forbedring av byen vår, og handelsstandens betydning for utvikling av den gode byen. Hvordan dette skal skje i praksis, er noe vi stadig arbeider med.

Min viktigste oppgave når politikerne lager politikk og regler for vår by, er hele tiden å vurdere «vil dette være til gagn eller skade for byens handel, servering og service – på kort og på lang sikt? Og, hva kan vi gjøre for å bøte på eventuell ulempe?»

Nylig ble vi igjen gjort kjent med negative konsekvenser for lokale og små butikker som får lide av bilfritt bylivstiltak, som ikke følges av noen positive tiltak for butikkene. La Danse – som forbilledlig velger å stå frem med sin historie – forteller om en helt ny hverdag etter at kommunen fjernet all gateparkering i Kongensgate og nærområdet der de hører hjemme i Kvadraturen. Faste kunder oppfatter at blir vanskelig å besøke forretningen, og velger derfor å kjøre til andre deler av regionen. Rammevilkåret (vanskeligere for kunder med bil) griper inn i en ellers fair konkurranse mellom forskjellige butikker, og vi risikerer å miste småbutikkene i sentrum. Dette kan da ikke være politikernes intensjon, eller hva?

Hvordan skal vi bøte på ulempene lokal handel blir utsatt for?
Vi trenger en ny organisering av sentrumsforvaltningen, der kommunen, gårdeiere og handelsstanden samarbeider forpliktende om utviklingen. Det dreier seg om renhold, gategrunnleie, koordinering av sentrumsaktiviteter, sikringstiltak, og mye mer. Og det dreier seg om lys. La Danse hadde et enkelt ønske når parkeringsplassene ble fjernet, og gaten fremstår som mørk og utilgjengelig. De ønsket at kommunen skulle lyssette gateløpet slik at det ble innbydende og trygt å bevege seg i området, et ønske som ikke ble imøtekommet.

Mitt svar på spørsmålet over – hva kan politikere og forvaltning gjøre for å bøte på ulemper for våre medlemmer og næringsdrivende  – blir da, bring frem mer lys; både i gatene, i saksbehandlingen og i samtalene mellom kommuner og næringsliv!

Bjørn Næss overtar som ny administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening den 2. januar 2018. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til OHF, og lykke til i virket for handelen, serveringsbransjen og tjenestenæringen i Osloregionen.

Jeg takker for følget og din oppmerksomhet i den tid jeg har vært konstituert som adm.dir.
God jul, og godt nytt år!

På gjensyn, Jon Anders

 

I opplysningens ånd – 17. januar 2018 kommer finansminister Siv Jensen (Frp) til Oslo Handelsstands Forening, og forteller oss om Rikets Tilstand!
Dette bør du få med deg! Møtet er gratis for medlemmer i OHF og Nosif, men krever påmelding.