Detaljregulering til offentlig ettersyn – Peter Møllers vei 15

Del : fbtw

Det foreslås omregulering med sikte på å omregulere dagens industri- og kontortomt, i hovedsak til boligformål, park, gangvei og torg. Mot hjørnet av Dag Hammarskjølds vei og Peter Møllers vei skal det etableres torg på bakkeplan og næring i første etasje. Et smalt parkbelte reguleres mellom bebyggelse og gangvei i sør. Høringsfristen er 28.07.2014, og saksnummer som kan brukes til søk på Oslo Kommune Plan og bygningsetat er 201311488. Klikk her for å se Kunngjøring om offentlig ettersyn, eller her for å se planforslaget.