Dette er handelens bidrag til samfunnet

Del : fbtw
Rapporten, som ble presentert under dagens frokostmøte, skal bidra til økt politisk oppmerksomhet mot næringens betydning i samfunnet.
– OHF ønsker å vise hvor mye handelen faktisk yter til kommunen og byene i Oslo og Akershus, i tillegg til bidraget de gir i form av opplevelser og gode kjøp. Vi opplever at politikerne tar bidraget fra handelen til kommunekassa for gitt. Det medfører at politikk og rammevilkår ikke tar vare på handelen i regionen, og det kan ikke handelen og OHF tåle. Denne rapporten er et nytt, første trinn i arbeidet med å jobbe for handelens rammevilkår, nemlig gjøre det kjent hos politikere hvilke enorme bidrag handelen gir til politikernes pengekasse, sier næringspolitisk direktør, Jon Anders Henriksen.
Handelsnæringen i Osloregionen produserte varer og tjenester for omtrent 146 milliarder med 117 000 årsverk i 2013. Næringens kjøp av varer og tjenester sikrer omtrent 48 000 årsverk hos underleverandører. 
I rapporten er det tatt utgangspunkt i tre eksempelbedrifter fra Oslo og Akershus: MT Daligvarer AS (Rema 1000), Adam og Eva (Sandvika) og Majorstuen Optikk AS (Specsavers). 
Samfunnsregnskapet for disse tre bedriftene viser betydelige ringvirkninger mellom virksomhetene og andre aktører i økonomien. 
Regnskapet for Rema 1000 Majorstuen viser at butikken omsetter for over 82 millioner kroner. Direkte og indirekte bidrar butikken med 9,5 millioner i skatter og avgifter. Dette kan eksempelvis finansiere 21 årsverk lærere eller 63 kommunale barnehageplasser.
Mehmet Tekinøz, daglig leder ved Rema 1000 Majorstuen, synes det er på høy tid at det blir løftet frem hvilket bidrag hans butikk, og andre butikker i nærmiljøet, gir til kommunekassen.
– Vi er stolte over å se i kroner og øre hva vi faktisk bidrar med til samfunnet. Det er det viktig at også politikerne ser, slik at de kan legge forholdene bedre til rette for oss enn de gjør i dag, mener Tekinøz.
Hele rapporten finner du her.