Dialogmøter skaper bedre samarbeid

Del : fbtw

Hva gjør du som næringsdrivende når kommunen har bestemt seg for å grave opp gata utenfor butikken din? Hvordan sikrer du tilgjengelighet for kunden, og hvem kan egentlig svare deg på når gravingen tar slutt? 

Dette er problemstillinger medlemmene våre jevnlig står overfor. Derfor arrangerer OHF dialogmøter mellom de berørte parter, slik at våre medlemmer sikres muligheten til å påvirke i spørsmål hvor de selv er direkte berørt.

Vårt siste dialogmøte omhandlet opprustningen av Prinsens gate. For å sikre god dialog mellom næringslivet og kommunen, arrangerte OHF møte mellom kommunen og næringsdrivende i området.
– For gårdeiere og butikkdrivere i Prinsens gate vil det bli en utfordrende tid, men dette er en fin arena for å se på hvordan vi sammen kan redusere ulempene, sa prosjektleder Jan Vidar Husby.

Ønsker løpende dialog
Han understreker at kommunen ønsker en løpende dialog med butikkdrivere og gårdeiere.
– Det er svært viktig med god kommunikasjon mellom oss og dere. Samtidig må vi se på hva vi kan bidra til, og hva dere selv kan bidra til.

Han sikter til at hverken kommunen eller butikkdriverne kan forutse alle problemer, og at mange utfordringer best løses når de oppstår.
– Hvis dere ser noe som er utfordrende, eller kommer til å bli utfordrende, ta kontakt, så løse vi det, oppfordret Husby.

Tilstede på møtet var flere næringsdrivende og gårdeiere fra området rundt Prinsens gate. Flere benyttet anledningen til å stille spørsmål og lufte sine problemstillinger.

Opprustingen av Prinsens gate skal etter planen være ferdig i 2017.
Det skal blant annet skiftes ut avløpsrør, samt gjøres en del grunnarbeider. I tillegg skal det legges dobbeltsporet trikketrase og gatemøblering og sikringspullerter skal etableres.
Dette er et relativt komplekst prosjekt med mange faser. For mer informasjon og kontaktinfo for prosjektet, les mer på denne siden.