– Digitalisering er ikke en trussel, men en mulighet

Del : fbtw

Søsveen og henes kollega Harald Nilsen la frem funn fra rapporten Digishift 2020 som tar for seg mulige scenarioer for norske kjøpesentre i fremtiden. Raporten ser på hva som vil påvirke utviklingen av kjøpesentrene og hvilke trender og tendenser som påvirker denne utviklingen.
Digitalisering ble trukket frem som en viktig driver for endring.

– Digitalisering er ingen trussel, det skaper derimot uante muligheter, sa Søsveen. Hun mener kjøpesentrene må tilpasse seg utviklingen og digitalisere kjøpsprosessen.
– Vi må styrke webrooming, ikke showrooming.

Uansett i hvilken retning man ønsker å utvikle et kjøpesenter, mener Søsveen at følgende er viktig:
– Ingen kjøpesentre kan møte alle behov og ønsker kundene har. Man bør velge en av tre hovedfokus: mest praktisk, beste møteplass eller best butikkmiks.

I tillegg ble følgende seks punkter trukket frem som viktige for kjøpesentrenes fremtid:
1) Arbeidet med trender forbereder oss på en mulig fremtid
2) Digitaliseringen er den sterkeste driveren av endring
3) For kjøpesentrene er plasseringen viktigst
4) Kjøpesentrene må være sterke, klare merkevarer som gjør kundenes hverdag enklere, mer lønnsom og mer opplevlesesrik
5) Kjøpesentrene må digitalisere kjøpsproessen
6) Kjøpesentrene må få et dynamisk innhold

– De kjøpesentrene som klarer seg bra i 2020 har klart å endre seg etter trendene og digitalisert seg etter kjøpsprosessen. Som Stordalen har sagt; Det er naturstridig å ikke møtes. For de fysiske møteplassene er opplevelser og følelser de viktige driverne, dette kan man enn så lenge ikke digitalisere, avsluttet Søsveen.