Drammensveien 70c

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14449
Versjon: 1
Tittel: Drammensveien 70c
Tidsrom: 20.11.2017 – 20.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 20.11.2017

 

Arbeidets art:

FIBERTRASE  3X40 RØR

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Gaute Hasli
Plan opprettet dato: 07.11.2017
Kontakt e-post: gaute.hasli@nettpartner.no