Eilert Sundts gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13401
Tittel: Eilert Sundts gate
Tidsrom: 18.05.2017 – 31.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 09.03.2017

Berørte adresser:

EILERT SUNDTS GATE 29, EILERT SUNDTS GATE 26, EILERT SUNDTS GATE 24, EILERT SUNDTS GATE 27, EILERT SUNDTS GATE 23, EILERT SUNDTS GATE 22,
EILERT SUNDTS GATE 20, EILERT SUNDTS GATE 21, EILERT SUNDTS GATE 18B, EILERT SUNDTS GATE 18A, EILERT SUNDTS GATE 19, EILERT SUNDTS GATE 14B, EILERT SUNDTS GATE 17A,
BRISKEBYVEIEN 62

Arbeidets art:

Asfaltering

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 17.02.2017
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no