El-sparkesykler – mest til nytte!

Del : fbtw

Debattinnlegg av OHFs næringspolitisk direktør, Jon Anders Henriksen.
Publisert i Vårt Oslo, torsdag 6. august 2020

Årets sommerføljetong i Oslo? El-sparkesyklene ligger godt an til å vinne den prisen! De er elsket og hatet blant byens borgere og har definitivt ført til at det er enklere og raskere å bevege seg rundt i byen. Samtidig opplever vi flere skader og «forsøpling» av byens fortauer og parker. De negative sidene til tross, vi er mest positive!

El-sparkesyklene kan bidra til positiv utvikling av Oslo, men som føljetongen i sommer har vist – det er også noen utfordringer. Vi er spente på hvilke løsninger som kommer frem under samferdselsminister Knut Arild Hareides møter med ulike aktører denne uken. Vi ser behov for bedre og tydeligere regulering, og ikke minst strengere håndheving av eksisterende regler og bedre brukervett.

Parallelt med at politikerne har hatt søkelys på bilfritt byliv og Oslo som sykkelhovedstad, er det mange som har kjempet for å beholde bilen og parkeringsplassene. Næringsaktørene i byen – handel, servering, kulturinstitusjoner og arbeidsgivere – har stått på barrikadene og kjempet for økt mobilitet i byen. Reduseres sentrum som markedsplass, forsvinner miljøet og arbeidsplassene – og til slutt verdiskapningen som vårt samfunn er helt avhengig av.

God mobilitet

Så hva er god mobilitet? Det enkle svaret er hva som gjør det enkelt å flytte en person, en vare eller tjeneste. Enkelthet inkluderer mange egenskaper – men våre undersøkelser viser at kunden vil komme fort frem til rett sted, til en akseptabel pris og at det å bytte mellom transportformer ikke alltid er en ulempe så lenge det oppleves som smidig. Tilsvarende tilnærming gjelder for varetransport, for håndverkertjenester og så videre – rent bortsett fra at disse har ofte har færre transportformer å kunne velge mellom. Å tvinge frem (eller bort) en transportform vil skade markedsplassen, miljøet og arbeidsplassene. For å sikre verdiskapingen i Oslo, må derfor mobilitet styrkes på transportbrukerens betingelser.

Sentrum som markedsplass

Hvem er transportbrukerne i Oslo? Arbeidsreisende, handlende, brukere av service- og kulturtilbud. Førstnevnte reise, mens de andre gruppene kan reise. Det er de nettopp de om som kan reise som er den viktige gruppen for Oslo Handelsstands Forening. For å beholde Oslo som markedsplass er det kritisk viktig at innbyggerne våre velger å legge reisen til Oslo og ikke til Strømstad eller ut i cyberspace for å handle på nettet.

Snyltere på gategrunn

Folk, unge som eldre, bruker el-sparkesyklene og vi kommer ikke bort i fra det faktum at el-sparkesyklene bidrar til rask og enkel mobilitet. På den måten må vi si at el-sparkesyklene er en suksess og vi håper de er kommet for å bli. La oss alle bidra til at vi finner løsninger som er gode for alle.

Luften er for alle, men det er ingen eierløse gater i Oslo. Det er enten stat, kommune eller private som eier våre fortau, gater og torg. Bruk av disse gater betales av noen – enten av oss alle som skatteytere, eller av de som eier bakken og grunnen. Våre medlemmer betaler i tillegg dyrt for leie av nettopp fortau og torg, enten for å sette ut bord utenfor et serveringssted, eller når vi ønsker å arrangere noe spesielt i bygatene for handel og opplevelser. Denne leien går derfor enten til kommune eller gårdeier.

El-sparkesyklene i Oslo har levd godt med å ikke være med på denne verdiskapingen, simpelthen ved å slippe å betale for gatebruken. Dette kan ikke være riktig. I dag hviler mye av forretningsideen til el-sykkelaktørene på en gratis innsatsfaktor,  nemlig bygulvet. Så hvordan kan en smart næringspolitikk for økt mikromobilitet både sikre god mobilitet, kostnadsdekning, trygge gater og fremtidig verdiskaping?

Felles løsninger

I en undersøkelse tidligere i år (TØI), ble noen spørsmål trukket opp som vekket vår interesse. Kan el-sparkesykler og andre mobilitetsløsninger som for eksempel bysykler, drosjer og Vy-biler inngå i en mobilitetstjeneste gjennom offentlig anbud? Et anbud som gir privilegier ved at bysykler og el-sparkesykler kan få eksklusiv adgang til å parkere ved holdeplasser og knutepunkter? Kan et forenklingstiltak som leie av el-sparkesykler, og andre transporttjenester kanskje bli en del av Ruters tilbud? Hva med en felles mobilitets-app?

Det vi etterspør er rett og slett et omforent mobilitetsprogram for Oslo, der de ulike transporttilbud blir inkludert i en sømløs opplevelse. Det vil tjene både næringsliv, kommunen, miljøet og ikke minst kunder og reisende! Kanskje kan Oslos transportpolitikere, legge opp til en mobilitetspolitikk som er mindre preget av å forby biler eller el-sparkesykler og heller se på hvordan vi skal få økt positiv mobilitet for alle som og kan bruke byen!

Vi må ikke glemme at folk skaper by, og vi trenger alle de folkene vi kan få tak i til å komme til Oslos ulike torg og møteplasser.