Elektroniske anmeldelser etterspurt

Del : fbtw
Røsjorde la til at det var for tidlig å si noe om eksakt tidspunkt, men at elektroniske anmeldelser for næringslivet vil bli tilgjengelig så snart det er praktisk mulig.
Statssekretæren i Justis- og beredskapsdepartementet gjestet OHFs frokostmøte om «Trygg by?» 20. mai. Han fortalte at status for IKT i politiet ikke er det aller beste per i dag.
– Vi er i gang med et IKT-prosjekt og teknologiløft som skal gjøre det enklere for befolkningen å kommunisere med politiet.
Dette er en digital strategi for politiet som Politidirektoratet legger frem om ikke altfor lenge.
– Vi nærmer oss noe, sa Røsjorde til de mange utålmodige i salen.
– Ta med deg på veien at vi har venta i åtte år på elektroniske anmeldelser, sa OHFs sikkerhetssjef Janne Holtet Westbye etter oppdateringen fra departementet.
Hun la til at et nytt system vil gjøre det enklere for butikkdrivere å anmelde, samt mer motiverende i kampen mot tyveri og annen kriminalitet.