Elsparkesykler må betale gategrunnsleie

Del : fbtw

Bystyret i Oslo har vedtatt å kreve gategrunnsleie av elsparkesykler. Byrådet fremmet sist fredag et forslag om reguleringer som krever avgifter av elsparkesykkeltilbydere, samt et regelverk som kan gripe inn overfor bruken av elsparkesykler. Regelverket er utformet som en lokal forskrift, og skal bli utformet og vedtatt av byrådet senere.  

Vedtaket betyr at aktørene må betale for hver enkelt elsparkesykkel som blir plassert ut. Leien er inndelt i soner og høyeste sats er i Oslo sentrum. Innenfor Ring 1 skal det koste åtte kroner per døgn i kommunal gateleie, mellom Ring 1 og 2, seks kroner per døgn, mellom Ring 2 og 3, tre kroner per døgn. Forøvrig skal det være gratis.

Det hele skjedde etter en heftig debatt i bystyremøtet der de borgerlige partiene først prøvde å utsette saken og deretter stemte imot. Det ble vist til at saken ble fremmet av byrådet uvanlig hurtig, og uten ordinær høringsrunde eller komitebehandling. Det ble også poengtert at Stortinget jobber nå med et regelverk for mikromobilitet/elsparkesykler. Et spørsmål som forble ubesvart var hvorfor ikke byrådet har fremmet dette forslaget tidligere, hvis det ikke er så viktig å vente på nasjonale regler allikevel.

Det blir også stilt tvil om vedtaket er fattet på lovlig grunnlag, og om alle juridiske spørsmål er besvart før den lokale forskriften settes i kraft.

OHF har tidligere støttet at mikromobilitet må inkluderes i den samlete transportpolitikken i Oslo, og ser gjerne at våre kunder og gjester kan bruke el-sparkesykler som en integrert del av Ruters trafikktilbud. Medlemmer i OHF har også oppfordret foreningen til å jobbe for å styre parkering og bruk av elsparkesyklene bedre, og blant disse tiltakene er oppstillingsplasser rundt våre markedsplasser, kjøpesentre mv. Dette er hensyn OHF vil fremme inn mot kommunens utforming av regelverk og praksis.