Endring i varelevering

Del : fbtw

Mari Svolsbru og Helge Jensen fra Bymiljøetaten i Oslo kommune presenterte prosjektet som er et arbeid i regi av nasjonale transportmyndigheter.

Grønn bymiljødistribusjon handler om å redusere klimagasser gjennom tekniske tiltak som digitale skilt, mer miljøvennlig kjøretøy og forbedret infrastruktur.
– Vi ønsker å lage en bærekraftig bylogistikkplan i samarbeid med næringslivspartene, sa Jensen, og håpet at Oslos politikere ville påskynde samarbeidet.
Det er ingen som vil at kjøretøy skal lete etter å få levert varer og slippe ut unødvendig mye klimagasser. Derfor observerer etaten nå vareleveringslommer i Grensen for å finne hensiktsmessige løsninger.
– Vi må for eksempel ta i bruk andre og variable skilt for tilsiktet bruk av vareleveringslommene. Det er mange personbilsjåfører som ikke respekterer eller forstår skiltene i dag, sier Svolsbru.