Et grønt bysentrum med mangfold

Del : fbtw

Et yrende byliv bygger på markedsplassen. En markedsplass med mindre biltrafikk, innbydende fasader, grønne lunger og gågater – det ønsker vi! Samtidig skal sentrum ha mangfold og være tilgjengelig for alle, et sted du kan møte venner, oppleve kultur eller handle. 

De siste årene er Oslo blitt en grønnere by. Men, er den blitt mer levende?  Begge deler er nemlig målet til byrådets program Bilfritt byliv. Et av virkemidlene har vært å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser og redusere gjennomgangstrafikk. Dette skal gi mer plass til benker, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak. Men har det brakt kunder og gjester til markedsplassen? Og hvis noen kundetyper forsvinner, hva skjer da med mangfoldet?

Et av virkemidlene har vært å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser og redusere gjennomgangstrafikk. Dette skal gi mer plass til benker, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak. Men har det brakt kunder og gjester til markedsplassen? Og hvis noen kundetyper forsvinner, hva skjer da med mangfoldet?

–  I arbeidet med Bilfritt byliv har vi regelmessig opplevd at myndighetene overser kunden. Det lille som gjøres av å forstå kundens ønsker og adferd, er å søke bekreftelse på enkle forhold gjennom spørreundersøkelser. OHF er derimot mer kravstore i det å lære hva våre kunder trenger. I 2018 lagde vi «Handelens 4. bud» – som bør være referansedokumentet innen kunnskap om kunder og gjester. Dette forventer vi mye mer av fra kommunen i tiden fremover. («Handelens 4 bud» kan du få tilsendt ved å kontakte admin@ohf.no

Mennesker skaper byliv

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er enig i at byen skal planlegges for menneskene og ikke for bilene. OHF og våre medlemmer er ikke for bilkjøring, men for tilgjengelighet i sentrum, og noen ganger er det bilen som er svaret. Vi mener det er plass til alle!

–  I arbeidet med Bilfritt byliv har vi tidvis opplevd at kunden har vært oversett, uttaler Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Målet om mindre biler og mer folkeliv, er bra, for det er jo ingen som ønsker seg en by med forurensning og støy fra biler i sentrumsgatene. Men, det er viktig at endringene blir gjennomført på en måte som fortsatt bringer folk til byen. Bilfrie gater fylt med mennesker og liv, er en drøm, men et folketomt sentrum vil være et mareritt, sier Henriksen.

Hva hadde Oslo sentrum vært uten handelen?

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF

Mangfold i tilbudet

–  Det er ikke bare kundene som har blitt oversett. Vi har også hatt inntrykk av at kommunen har tatt handelsnæringen i sentrum for gitt, fortsetter Henriksen og spør: Hva hadde Oslo sentrum vært uten handelen? Enkelte butikker har et flertall av kunder med bil, mens andre har nærmest ingen. Noen vil utvikle seg til å være biluavhengige, mens andre fortsatt vil kreve et minimum av tilgjengelighet av ulike transportformer. Mister vi enkelte av kundegruppene, mister vi næringer og spesialbutikker, og dermed mangfoldet. Dette er en del av sentrumspolitikken som Bilfritt byliv må ha med seg i regnstykket.

760 p-plasser er borte

Siden 2016 har programmet fjernet 760 gateparkeringsplasser, samtidig har elbil-parken blant beboere i Osloregionen økt betraktelig. – Det store flertallet av kunder i Oslo sentrum har i en årrekke kommet med bane, trikk og buss. Handelen tilpasser seg disse kundene, og det preger byen. Men kan vi også legge litt til rette for de som bruker annen transportform (sykkel og bil), slik at også disse kan være et stabilt kundegrunnlag? Da trenger vi løsninger som er mer sammensatte enn det vi har opplevde så langt, blant annet bedre og rimeligere løsninger i parkeringshus og underjordiske garasjer. Samtidig bør det settes opp bysykler og trikkeholdeplass rett utenfor p-huset. En elbil slipper for eksempel ikke ut miljøgasser og vil bidra til at enda flere velger sentrum. Da begynner transportpolitikken å bli virkelig kundevennlig!   

Omstridt program

Henriksen legger ikke skjul på at prosjekt Bilfritt byliv har vært omstridt og at endringene i mange tilfeller har skjedd for raskt. Han understreker likevel at programmet har bidratt til mye bra, som for eksempel byregnskap, medvirkning i forbindelse med områderegulering av sentrum og vilje til å styrke handelen. For, vi har alle et felles mål: Økt byliv i Oslo sentrum!

Bilfritt byliv har samlet en oversikt over gjennomførte tiltak fra 2017 til 2019 med kommentarer fra samarbeidende aktører. Du kan lese mer her https://bit.ly/2S6UiyD