Et skritt videre på veien mot nytt Regjeringskvartal

Del : fbtw

Forslagene har blitt utarbeidet på oppdrag fra Statsbygg, og hovedfokus har vært på hvordan området og bybildet skal bygges opp.
De seks forslagene kan du studere nærmere på denne siden.


Ideutviklingsprosess

Forslagene er en del av idefasen rundt Rejgeringskvartalet og det har derfor vært kjørt parallelle oppdrag med seks ulike team, dette for å sikre et godt tilfang av ideer. Parallelloppdraget er ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det skal ikke kåres noen vinner av forslagene fra de seks arkitekt- og konsulentteamene.

Hensikten med å gjennomføre et parallelloppdrag er å sikre godt tilfang av idéer og løsningsmuligheter som grunnlag for en reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet. I forslaget til ny reguleringsplan kan idéer fra de ulike forslagene i parallelloppdraget kombineres til et helhetlig konsept for den bymessige utviklingen av det nye regjeringskvartalet.

Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut til offentlig høring våren 2016, og det forventes at den statlige reguleringsplanen ferdigstilles og vedtas i løpet 2016.

Disse seks arkitekt- og konsulentteam har arbeidet fram forslag:

– Team Asplan viak
– Team BIG
– Team LPO
– Team MVRDV
– Team Snøhetta
– Team White

Forslagene stilles ut i fire uker i paviljongen i Høyblokken. 

OHFs innspill
OHF har vært, og kommer til å fortsette å være, aktiv i planleggingsprosessen rundt nytt Regjeringskvartal. Tidligere i år holdt vi en presentasjon hos Statsbygg hvor vi blant annet kom med følgende innspill.

  • OHF ønsker levende gater, folk i sentrum og en puls i gatebildet. Folk i gater gir liv i gaten, noe som igjen gir levende byer. Pene fasader er ikke nok til å skape liv i gatene. Vi trenger: lune torg, gateplanbutikker og møteplasser.
  • Vi mener det er fullt mulig å kombinere kontordrift, internasjonalt næringsliv, servering, handel og folkeliv – et godt eksempel er Aker Brygge.
  • Vår ide for Regjeringskvartalet er at det skal bli et sted hvor politikken møter mennesker. Et nytt RKV kan kanskje by på Norges Speakers Corner?
  • Varelevering er dyrt og vanskelig å tilrettelegge for når byggene først står der, derfor er det viktig at det planlegges for dette.
  • Sikkerhet: Mennesker i gatene, sikkerhet gjennom vakter og «myke installasjoner», mener vi er viktigere enn betonghindre. Folk som beveger seg bør være et viktig mål for RKV.
  • Kan kantiner erstattes av kafeer og restauranter? Ved at ansatte i RKV spiser lunsj på lokale kafeer og restauranter sparer arbeidsgiver store utgifter (eks. leie av spiseareal og ansatte), samtidig som det sikres liv i gatene. En ordning med verdikort, delvis sponset av arbeidsgiver, delvis egenandel, fungerer i dag allerede godt i Mathallen, hvor Vulkans gjester og ansatte spiser lunsj.

OHF vil fortsette å følge prosessen frem mot et nytt Regjeringskvartal. Har du som medlem innspill, send oss en mail, så bringer vi det videre (admin@ohf.no).

OHF har også sendt flere innspill til blant annet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, det kan du lese her.