Etablering av ladeplasser til semi hurtigladere på Tøyen P-plass

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11873
Versjon: 1
Tittel: Etablering av ladeplasser til semi hurtigladere og hurtigladere på Tøyen P-plass(Monrads gate 11).
Tidsrom: 21.10.2015 – 21.11.2015
Tilbakemeldingsfrist: 20.10.2015
Berørte adresser: –

Arbeidets art:

Det skal etableres ladeplasser til semi hurtigladere og hurtigladere på Tøyen P-plass (Monrads gate 11). Etablering av føringsveier for stikkledningen og tilførsels kabler fra trafo 6956 til ladestasjoner. Nedsetting av fundamenter til ladestasjoner og fordelingsskap(TP) i grunnen.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger: Firma Oslo kommune

Planlegger:Tor Erik Wiken

e-post tor.wiken@bym.oslo.kommune.no