Etterspør elektroniske anmeldelser

Del : fbtw

? Våre medlemmer opplever at antall tyveri bare øker. Dette til tross for dyre sikkerhetstiltak og vakthold, sier Janne Holtet Westbye, sikkerhetssjef i OHF til Nettavisen.

I 2011 foretok OHF en undersøkelse, hvor 100 butikker i Oslo anmeldte alle naskeri og tyveri i 12 uker. Resultatet ble 554 anmeldelser, noe som vil si 120 000 saker i hovedstaden i løpet av et år. Til sammenligning hadde politiet registrert 5200 anmeldelser.
Statistikken som politidirektoratet la frem i januar, viser en nedgang i forbrytelser på 1,6 prosent i 2013 i forhold til året før. Den samlede nedgangen fra 2009 er på 2,7 prosent.
Daglig leder Mehdi Shokri hos Narvesen på Solli plass i Oslo, tror mange butikker ikke anmelder forbrytelser fordi sakene blir henlagt. Han passer likevel på å anmelde alt.
? Men det tar mye tid å anmelde. Jeg ser egentlig ikke verdien av alt papirarbeidet når saken blir henlagt uansett, sier Shokri.
Sikkerhetssjefen forteller at OHF i mange år har arbeidet for elektroniske anmeldelser. I dag må butikkene fylle ut skjema manuelt, og både tekst og signatur blir ofte ikke lesbart hos politiet.