Ettervern

Del : fbtw

Mange av våre medlemmer er utsatt for ran og andre former for traumatiske hendelser. Det er derfor viktig at man har innført gode forebyggende rutiner og akutte tiltak når en hendelse oppstår.

Dette bør inneholde psykososial støtte for involverte ansatte. En god oppfølging bidrar i vesentlig grad til at ansatte unngår sykefravær.

OHF har et eget ettervernstilbud ved traumatiske hendelser til sine medlemmer. Gjennom samarbeidet med Sikkerhetsledelse har vi tilgang på spesialister innen ettervern. Tilbudet består av:

 

  1. Den første samtalen: Rådgiver kartlegger belastninger til involvert ansatt og rapporterer resultatet med anbefalte tiltak til ledelsen.
  2. Samling av ansatte: Rådgiver bistår ledelsen slik at viktige ettervernsprinsipper blir ivaretatt. I tillegg til psykososial støtte, informeres om hendelsen, normale reaksjoner og hvordan
    kollegastøtten skal fungere.
  3. Individuelle samtaler og gruppesamtaler: Rådgiver bistår etter behov og slik dere ønsker. Ved særskilte behov har vi tilgang på ressurser fra Aleris.
  4. Utarbeidelse av tiltakskort: Dette er et viktig hjelpemiddel når alvorlige hendelser oppstår og for å sikre at involverte ansatte blir fulgt opp på best mulig måte. Vi har maler som enkelt
    tilpasses deres ønsker og behov.
  5. Rådgivning: Tilgang på rådgiver, som gir umiddelbare råd og støtte for ledelse og involverte ansatte. I en vanskelig fase etter en traumatisk hendelse er det godt å ha tilgang på en rådgiver med god kompetanse.
  6. Tilbudet er fleksibelt og tilpasses deres behov. Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål, ta kontakt

Har du flere spørsmål, kontakt Birgitte Anderson: birgitte@ohf.no