Evensgate til NS3169

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13365
Versjon: 2
Tittel: Evensgate til NS3169
Tidsrom: 14.03.2017 – 30.04.2017
Tilbakemeldingsfrist: 13.03.2017

Berørte adresser:

EVENS GATE 10, EVENS GATE 9, EVENS GATE 11, HØLANDSGATA 22A, HØLANDSGATA 22B

Arbeidets art:

Det gjelder ny kabel trasse ca. 160 meter.
Det skal legges ny HS kabel TSLF 3x1x240AL med jord tråd.
Det legges også 2 stk. 110mm rør.
Trasse fra fortau ved Evens gate fra til NS3169.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no
Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger: Espen Brustad
Plan opprettet dato: 14.02.2017
Kontakt e-post: espen.brustad@infratek.no