Frokostmøte: Hverdagsberedskap

Del : fbtw

Frokostmøte: Hverdagsberedskap

Del : fbtw

Vær forberedt på det uventede! Beredskap i praksis var tittelen på et miniseminar arrangert av OHF, i samarbeid med NHO og Oslo Politidistrikt. Temaet var beredskap knyttet til mer eller mindre organiserte terrorhendelser. Det var stor interesse for dette møtet, og flere hundre engasjerte møtte opp for å bli oppdatert på temaet.


Tilbakemeldingene etter møtet var svært positive, med ønske om mer konkrete og praktiske råd å ta med seg hjem til beredskapsarbeidet i sin bedrift.

Derfor arrangerer vi nå et frokostmøte med temaet hverdagsberedskap og førstehjelp – beredskap  på et enda mer konkret nivå. Vi har fått med oss Anders Snortheimsmoen til å holde et matnyttig og praktisk seminar, beregnet på alle ansatte innen varehandel og service.

– Gode forberedelser forebygger stress, og øker mulighetene for å ta de riktige avgjørelsene når en krise pågår, sier Birgitte Anderson, sikkerhetsjef i OHF.

Her er noen viktige punkter vi fikk med oss fra møtet i desember, som vi vil utdype  og få praktiske og konkrete råd om på frokostmøtet onsdag 23. mai:

  • Kunnskap om gangen i en krisehendelse.
  • Hvem er våre samarbeidspartnere – nødetater, myndigheter og andre. Kan vi alliere oss og øve sammen nabovirksomheter, og kjenne til og dra nytte av hverandres fasiliteter?
  • Være bevisst på rollefordelingen, hva kan hver enkelt bidra med. Lørdagshjelper og faste medabeidere, alle skal vite hva de skal gjøre om en situasjon oppstår, enten det er stort eller lite.
  • Førstehjelpsskrin – hva bør det inneholde?
  • Lag en plan, og øv på den!

 

Tidligere leder for Beredskapstroppen i Norge, Anders Snortheimsmoen. Foto: Ole-Martin Grav / VG

Anders Snortheimsmoen, spesialrådgiver i sikkerhet og beredskap hos AS Sikkerhetsledelse, skal holde møtet. Tyngre bakgrunn for oppgaven er det ikke mange som har, Anders har 35 år politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han tjenestegjorde i 32 år ved Beredskapstroppen, politiets nasjonale antiterroravdeling, som operatør, divisjonsleder, utdanningsansvarlig og andre lederfunksjoner. De siste elleve årene var han sjef ved Beredskapstroppen. Anders har unik kompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlige handlinger mot personer og virksomheter.

I Sikkerhetsledelse er Snortheimsmoen spesialrådgiver innen fagområdene sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Innenfor dette arbeider han spesielt med rådgivning, risikostyring, kurs og alle typer øvelser. Et annet spesialfelt er personsikkerhet, forebygging og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger, herunder alvorlige trusselsituasjoner og terror- og sabotasjehandlinger.

Anders, hvorfor bør medlemmene våre komme på dette kurset? Kan de ikke bare slå opp i en HMS perm eller lese en artikkel på nett isteden?
– Jeg mener at alle vil ha nytte av å få en gjennomgang av hvordan man på en god måte kan forberede seg på å løse uforutsette hendelser og hvordan man sammen kan skape en god sikkerhetskultur på arbeidsplassen.
Her vil vi få praktiske eksempler på hvordan dette kan gjøres og forhåpentligvis kunne bruke dette for å skape en trygg og forutsigbar arbeidsplass.

Hva er det viktigste vi kan vi gjøre for at ansatte i bedriften skal opptre rasjonelt dersom uønskede hendelser oppstår, enten det er i nærheten av oss eller vi blir direkte rammet?
– Det aller viktigste er å ta beredskap på alvor. Beredskap er forberedelser, og for å være forberedt må man øve. Alle må vite hva de kan og bør gjøre om en uønsket situasjon oppstår. Man stiger ikke til nye høyder i en krise, man synker til sitt nivå av trening. Man har jo andre oppgaver også å ta seg til i en bedrift, derfor vil vi bidra til å bevisstgjøring omkring dette slik at det blir en naturlig del av det man er forberedt på.

Hva er programmet for denne morgenen?
– Sammen vil vi gå gjennom trusselbildet, og hvilke scenarier man bør forberede seg på. Hva skal man være obs på, og hva bør man foreta seg.
Vi vil gi dere konkrete råd og verktøy som kan brukes til å planlegge for aktuelle hendelser, og øve på scenarioer tilpasset dette.

Hva vil deltagerene sitte igjen med etter dette korte to timers møtet / praktiske kurset?
– De som kommer på frokostmøtet vil få en veiledning i hvordan man gjennom god kommunikasjon og samhandling skaper et levende planverk, for å møte alt fra hverdagshendelser opptil de store krisehendelsene, avslutter Snortheimsmoen.


Vi serverer en enkel frokost kl 08.00, før møtet starter kl 08.15.
Møtet er gratis.
Av hensyn til servering ber vi om påmelding.
Ikke oppmøtte som ikke har meldt seg av faktureres 250 kr


 

 


Laster kart ....

Dato / tid 23/05/2018
08:00 - 10:00

Sted Oslo Handelsstands Forening

Påmelding

Booking er ikke lenger tilgjengelig for denne hendelsen. Ta kontakt med admin@ohf.no eller ring oss på tlf. 22 40 34 40 dersom du har spørsmål.