Grunnkurs arbeidsmiljø for verneombud 15-16 september

Del : fbtw

Grunnkurs arbeidsmiljø for verneombud 15-16 september

Del : fbtw

Målgruppe

Arbeidsgivere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Læringsmål

 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid
 • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte og slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i virksomheten

Kursinnhold

 1. Arbeidsmiljølovgivningen
  • Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
  • Advarsler i arbeidsforhold
 2. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening – hva gjør vi dersom…?
 4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak
 5. Kartleggingsmetoder
 6. Konflikt- og trusselhåndtering
 7. Trakassering
 8. Rusmisbruk
 9. Personlig verneutstyr
 10. Den gode arbeidsplassen

Varighet

2 dager. Kurset avvikles kl 0900-1700 begge dager.

Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, forutsatt at arbeidsgiver og arbeidstakerne har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Grunnlaget for dette er at partene i fellesskap har kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Dette avdekkes gjerne via risikovurderingen av virksomheten. Arbeidstilsynet kan likevel pålegge arbeidsgiver å sørge for mer omfattende opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg enn det er besluttet i virksomheten.

Kursmateriell, arbeidsmiljøloven, kursbevis og lunsj er inkludert.

Kursmateriell sendes i forkant av kurset og må medbringes av den enkelte deltager til kurset (elektronisk eller i papirutgave). Sentrale HMS dokumentmaler og kursbevis oversendes etter kurset.

For påmelding klikk her


Kart utilgjengelig

Dato / tid 15/09/2021 - 16/09/2021
09:00 - 17:00