Kurs: Arbeidsmiljø – todagers grunnkurs

Del : fbtw

Kurs: Arbeidsmiljø – todagers grunnkurs

Del : fbtw

Kurset går over to dager –  fra kl 09 – 17 begge dager!

I Arbeidsmiljøloven heter det: Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av AMU får den opplæring som er nødvendig.

Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, forutsatt at arbeidsgiver og arbeidstakerne har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Grunnlaget for dette er at partene i fellesskap har kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Dette avdekkes gjerne via risikovurderingen av virksomheten. Arbeidstilsynet kan likevel pålegge arbeidsgiver å sørge for mer omfattende opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg enn det er besluttet i virksomheten. Kurset gjennomføres av vår samarbeidspartner Sikkerhetsledelse AS.

Hva har vi fokus på under kurset?

Vi skal på en lettfattelig og praktisk måte ta for oss de teoretiske lovkravene. Erfaringsoverføring og praktisk trening via gruppearbeid skaper engasjement og gjør kurset både spennende og interessant. Et kort kurs som gir deg et godt utbytte.

Målgruppe

Arbeidsgivere, ledere på alle nivåer, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Læringsmål

  • Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid
  • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte

Kursinnhold 

  • Arbeidsmiljøloven
  • Kartleggingsmetoder
  • Konflikthåndtering
  • Trakassering
  • Rusmisbruk
  • Personlig verneutstyr
  • Den gode arbeidsplassen
  • Oppbygging og drift av HMS-systemet

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Varighet

To dager. Kurset avvikles kl 0900-1700 begge dager.

OHF-medlem: 4000,-
Ikke-medlem: 4800,-

Kursmateriell, Arbeidsmiljøloven, kursbevis og lunsj er inkludert.
NB! Kursmateriell sendes deltagerne i forkant av kurset og medbringes av den enkelte til kurset (elektronisk eller i papirutgave). Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.

Ved avmelding senere enn to virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.

 


Laster kart ....

Dato / tid 19/09/2018 - 20/09/2018
09:00 - 17:00

Sted Oslo

Påmelding

Booking er ikke lenger tilgjengelig for denne hendelsen. Ta kontakt med admin@ohf.no eller ring oss på tlf. 22 40 34 40 dersom du har spørsmål.