Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud/AMU

Del : fbtw

Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud/AMU

Del : fbtw

I samarbeid med Sikkerhetsledelse, gjennomfører vi grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud/AMU – 18.-19. september.

Målgruppe

Arbeidsgivere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Læringsmål
 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid.
 • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte og slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i virksomheten.
Kursinnhold

Arbeidsmiljølovgivningen

 1. Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
  • Advarsler i arbeidsforhold
 1. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 1. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening – hva gjør vi dersom…?
 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak
 2. Kartleggingsmetoder
 3. Konflikt- og trusselhåndtering
 4. Trakassering
 5. Rusmisbruk
 6. Personlig verneutstyr
 7. Den gode arbeidsplassen
Varighet

To dager. Kurset avvikles mellom kl. 0900 og  kl. 1700 begge dager.

———-

Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, forutsatt at arbeidsgiver og arbeidstakerne har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Grunnlaget for dette er at partene i fellesskap har kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Dette avdekkes gjerne via risikovurderingen av virksomheten. Arbeidstilsynet kan likevel pålegge arbeidsgiver å sørge for mer omfattende opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg enn det er besluttet i virksomheten.

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

———-

Pris

Medlem: kr. 4000
Ikke-medlem: kr. 4800

Kursavgiften inkluderer materiell, kursbevis og lunsj.

Påmeldingsfrist: 15. september

Kurssted: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johansgate 37, inngang v/Egon, Oslo.


Kart utilgjengelig

Dato / tid 18/09/2019 - 19/09/2019
09:00 - 17:00

Påmelding

Booking er ikke lenger tilgjengelig for denne hendelsen. Ta kontakt med admin@ohf.no eller ring oss på tlf. 22 40 34 40 dersom du har spørsmål.