Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud

Del : fbtw

Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud

Del : fbtw

Benytt sjansen til å sikre deg medlemspris på dette viktige kurset!

Målgruppe: Arbeidsgivere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Læringsmål: Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid.
Gjøre deltagerne i stand til å utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Kursinnhold
Arbeidsmiljøloven
Kartleggingsmetoder
Konflikthåndtering
Trakassering
Rusmisbruk
Personlig verneutstyr
Den gode arbeidsplassen
Oppbygging og drift av HMS-systemet
Arbeidsmiljøloven, kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert.

Varighet: 2 dager. Kl. 09:00-17:00 begge dager.

NB! Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.

Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, forutsatt at arbeidsgiver og arbeidstakerne har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Grunnlaget for dette er at partene i fellesskap har kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Dette avdekkes gjerne via risikovurderingen av virksomheten. Arbeidstilsynet kan likevel pålegge arbeidsgiver å sørge for mer omfattende opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg enn det er besluttet i virksomheten.

Pris:
OHF-medlemmer: 3600,-
Ikke-medlemmer: 4600,-


Laster kart ....

Dato / tid 16/09/2015 - 17/09/2015
09:00 - 17:00

Sted Oslo Handelsstands Forening

Påmelding

Booking er ikke lenger tilgjengelig for denne hendelsen. Ta kontakt med admin@ohf.no eller ring oss på tlf. 22 40 34 40 dersom du har spørsmål.