HMS kurs for ledere

Del : fbtw

HMS kurs for ledere

Del : fbtw

Kurstype : HMS kurs for arbeidsgivere og ledere

Beskrivelse :
Kurset blir gjennomført på Teams dersom smitteverntiltakene tilsier dette

Målgruppe

Arbeidsgivere, daglig ledere og avdelings-/mellomledere

Læringsmål

 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid
 • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte og slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i virksomheten

Kursinnhold

 1. Arbeidsmiljølovgivningen
  • Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
  • Advarsler i arbeidsforhold
 2. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening – hva gjør vi dersom…?

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert.

Kursmateriell sendes i forkant av kurset og må medbringes av den enkelte deltager til kurset (elektronisk eller i papirutgave). Sentrale HMS dokumentmaler og kursbevis oversendes etter kurset.

Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursstart, belastes kursavgiften i sin helhet.

 

For påmelding klikk her

 


Laster kart ....

Dato / tid 15/09/2021
09:00 - 15:00

Sted Oslo Handelsstands Forening