HMS-kurs for ledere

Del : fbtw

HMS-kurs for ledere

Del : fbtw

I samarbeid med Sikkerhetsledelse, gjennomfører vi HMS-kurs for ledere – onsdag 18. september.

Målgruppe

Arbeidsgivere, daglig ledere og avdelings-/mellomledere.

Læringsmål
 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid
 • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte og slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i virksomheten
Kursinnhold

Arbeidsmiljølovgivningen

Krav til systematisk HMS-arbeid

 • Roller og oppgaver
 • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø
 • Kjemisk og biologisk helsefare
 • Kontrolltiltak i virksomheten
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Advarsler i arbeidsforhold

Oppbygging og drift av HMS-systemet

 • Risikovurdering
 • Opplæring
 • Avvikssystem
 • Varsling om kritikkverdige forhold
 • Stoffkartotek
 • HMS-revisjon

Beredskap og krisehåndtering

 • Grunnleggende beredskapsteori
 • Scenariobasert trening – hva gjør vi dersom…?

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Pris

Medlem: kr. 2000
Ikke-medlem: kr. 2500

Kursavgiften inkluderer materiell, kursbevis og lunsj.

Påmeldingsfrist: 15. september

Kurssted: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johansgate 37, inngang v/Egon, Oslo.


Kart utilgjengelig

Dato / tid 18/09/2019
09:00 - 15:00

Påmelding

Booking er ikke lenger tilgjengelig for denne hendelsen. Ta kontakt med admin@ohf.no eller ring oss på tlf. 22 40 34 40 dersom du har spørsmål.