Seminar om Oslomodellen – nye vilkår for håndverkertjenester

Del : fbtw

Seminar om Oslomodellen – nye vilkår for håndverkertjenester

Del : fbtw

Advokatbyrået Bing Hodneland inviterer til  seminar om nye vilkår for håndverkertjenester

Oslo kommune investerer årlig i bygge- og anleggsbransjen for omkring 13 milliarder kroner. Kommunen har nå vedtatt nye standardvilkår for slike anskaffelser – Oslomodellen. Disse standardvilkårene avviker betydelig fra tidligere regelverk, og kjennskap til disse vil være svært viktig om man er involvert i prosjekter for kommunen. Reglene begrenser eksempelvis i utgangspunktet bruken av underleverandører til ett ledd. I praksis betyr dette at det i utgangspunktet bare er hoved-/totalentreprenøren som kan leie inn underentreprenører.

Oslomodellen er tema for vårt seminar torsdag 2. november kl. 16.00. På seminaret vil advokater fra vår avdeling for fast eiendom og entreprise blant annet ta opp følgende tema:

– Begrensningen i bruk av underentreprenører.
– Betydningen standardvilkårene får for kontraktene mellom entreprenørene.

Vi vil dessuten gå gjennom de viktigste endringene i ny lov om offentlige anskaffelser.

Vår avdeling for arbeidsrett vil også ta opp et meget aktuelt tema: «Ansatt eller konkurrent». Hvilke regler gjelder for ansatte som starter opp eller begynner i konkurrerende virksomhet.

Etterfølgende mingling med servering av fingermat og passende drikke.

Vi håper dette er av interesse og at du har anledning til å komme! Mer informasjon og påmelding her.


Laster kart ....

Dato / tid 02/11/2017
16:00 - 19:00

Sted Bing Hodneland advokatselskap