Kurs: HMS for ledere

Del : fbtw

Kurs: HMS for ledere

Del : fbtw

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidsgivere og deres representanter må gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne plikten kan ikke delegeres.

Vi skal på en lettfattelig og praktisk måte ta for oss de teoretiske lovkravene. I tillegg skal vi utnytte erfaringene blant deltagerne og gi deg noen enkle verktøy for å lette ditt arbeid som leder.
Et kort kurs som gir deg et godt utbytte! Kurset gjennomføres av vår samarbeidspartner Sikkerhetsledelse AS.

Målgruppe

Arbeidsgivere, daglig ledere og avdelings-/mellomledere.

Læringsmål

 • Kjenne til de mest sentrale kravene i HMS-lovgivningen
 • Få nødvendig kompetanse slik at systematisk HMS-arbeid blir ivaretatt i egen virksomhet

Kursinnhold

 1. Lover og forskrifter
  • Roller og oppgaver
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Lovpålagte krav til arbeidsmiljøet
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
 2. Oppbygging og drift av HMS-system
  • Arbeidsmodell
  • Risikovurdering
  • Opplæring og trening
  • Avvikssystem
  • Stoffkartotek
  • Vernerunder
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Nedbemanningsprosess
  • Personalkonflikthåndtering
  • Interne misligheter
  • Alvorlig ulykke

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Varighet

6 timer

Pris

OHF-medlem: 2000,-
Ikke-medlem: 2.500,-
Inkluderer kursmateriell, kursbevis og lunsj. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.
NB! Kursmateriell sendes deltagerne i forkant av kurset og medbringes av den enkelte til kurset (elektronisk eller i papirutgave). 

Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.

PÅMELDING HER!


Laster kart ....

Dato / tid 21/11/2018
09:00 - 15:00

Sted Oslo