Osloanalysen – Tall og trender fra koronaåret 2020

Del : fbtw

Osloanalysen – Tall og trender fra koronaåret 2020

Del : fbtw

Velkommen til webinar der vi vil presentere fjorårets tall og trender fra Osloregionen. Hva skjedde egentlig da koronaviruset satte en midlertidig brems på hele samfunnet?


PROGRAM


Osloanalysen
v/Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Endelig har vi fått Osloanalysen, som gir fasiten på hvordan pandemien påvirket handel og servering i Oslo i 2020. Vi går gjennom konsekvensene fordelt på bransjer og bydeler, utvikling i omsetning, konkurser og sysselsetting. Du får se store forskjeller mellom Oslo, nabokommunene i Viken og landet totalt. Osloanalysen tallfester den sterke veksten i netthandel og tilsvarende krisetall for serveringsnæringen i Oslo. Etter presentasjonen får du gratis tilgang til hele rapporten, med alle detaljer.


Varehandel gjennom koronapandemien
v/Ine Oftedahl, Direktør for datatransformasjon, DNB

Torsdag 6. mai åpnet butikker og kjøpesentre i Oslo dørene på vidt gap og kortbruken gikk fra 0 til 100. Du vil få høre mer om hovedtrendene i handelen fra mars 2020 til mai 2021. Har handlevanene endret seg og hva og hvordan handler vi?

Ine er utdannet med både BSc og MSc i økonomi og adminstrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun startet sin karriere i DNB som trainee i 2015 og var med å etablere organisasjonen Ung i Finans i 2018.

###

Arrangementet vil foregå på Teams og er åpent for alle. Meld deg på, og vi sender lenke i løpet av mandag 14. juni.


Kart utilgjengelig

Dato / tid 15/06/2021
09:00 - 09:45

Påmelding