Kurs: Sikringsrisikoanalyse

Del : fbtw

Kurs: Sikringsrisikoanalyse

Del : fbtw

Sikringsrisikoanalyse omfatter prosessen med å kartlegge risiko for tilsiktede uønskede handlinger (kriminelle handlinger) i en virksomhet, basert på vurdering av verdi, trussel og sårbarhet. Resultatet av sikringsrisikoanalysen avdekker om det er behov for å innføre risikoreduserende tiltak. Dersom det er behov vil prosessen omhandle valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak. Målet med en sikringsrisikoanalyse er å oppnå lavest mulig restrisiko i virksomheten.

 

Klikk her for mer informasjon og påmelding


Kart utilgjengelig

Dato / tid 23/09/2021
09:00 - 14:30

Sted Oslo Handelsstands Forening