Tall og trender 2019

Del : fbtw

Tall og trender 2019

Del : fbtw

Velkommen til frokostmøte om tall og trender!

Har vi fått færre eller flere butikker i Oslo sentrum etter at parkeringsplassene forsvant? Og hvordan har det gått med omsetningen i sentrum i forhold til andre bydeler? I det hele tatt – hvordan står det til med handelen i vår region? For første gang vil Osloanalysen også ta for seg sysselsettingen i tillegg til omsetningstall, fordelt på de ulike bydeler. Meld deg på!

Osloanalysen 2019 legges frem, og du vil få vite hvordan det virkelig gikk med handelen i Oslo og Akershus i 2018. Vi presenterer også sentrale funn fra Food and Healthreport 2019, YouGovs store nordiske forbrukerundersøkelse om mat og helse.

OSLOANALYSEN 2019

Osloanalysen presenteres av Per Gunnar Rasmussen, forskningsleder Institutt for bransjeanalyse. Rapporten tar for seg faktisk omsetning basert på mva-registeret. Dette er den mest detaljerte og omfattende rapporten om omsetning i handelen, fordelt på ulike bydeler og regioner i Oslo og Akershus. Rapporten blir for første gang offentliggjort her 4. juni, og de viktigste funnene presentert av Per Gunnar Rasmussen, som har utarbeidet analysen.

MATTRENDER I NORDEN
Per Ståle Ekrol fra YouGov Norge har lang erfaring med forbruker og kundeundersøkelse om norsk varehandel. Denne gangen skal han presentere funn fra YouGovs store nordiske forbrukerundersøkelse om mat og helse Food and Healthreport 2019.

Temaer som blir berørt er blant annet:
• Kunnskaper om og bekymringer for hva matvarene inneholder
• Holdninger til matkasser og matleveranser
• Klimakonsekvenser av vårt matkonsum
• Matreduksjon eller mer trening – hva velger vi?


OHF medlemmer gratis
Ikke medlem: 500,-
Enkel frokost
Av hensyn til servering ber vi om påmelding.
Ikke oppmøtte, som ikke har meldt seg av, faktureres etterskuddsvis.

Kontakt vår utviklingssjef Lars Fredriksen for å kjøpe rapportene, eller om du har andre spørsmål. OHF tilbyr rabatt på rapportene til sine medlemmer. Velkommen!

 

Per Gunnar Rasmussen er forskningssjef på Institutt for bransjeanalyse. Han har lang fartstid innenfor detaljhandel og har tidligere vært ansatt på BI. Rasmussen har også har utgitt en rekke lærebøker innenfor temaet varehandel.


Per Ståle Ekrol har jobbet i YouGov siden 2004 og har mer enn 25 års erfaring med markedsanalyse, og er sterk på de tyngre analyseteknikkene. Han er cand. mag. fra Universitetet i Oslo, og eksportøkonom fra Écoles Supérieures de Commerce de Grenoble et de Nantes.


Lars Fredriksen arbeider som utviklingssjef i OHF, og har i en rekke år fulgt det norske forbrukermarkedet. Han beskriver faktisk handleadferd basert på omsetningstall og forbrukerdata, og har bidratt til gjennomføring av flere undersøkelser


 


Laster kart ....

Dato / tid 04/06/2019
08:30 - 11:00

Sted Oslo Handelsstands Forening

Påmelding

Booking er ikke lenger tilgjengelig for denne hendelsen. Ta kontakt med admin@ohf.no eller ring oss på tlf. 22 40 34 40 dersom du har spørsmål.