Vedtekter

Vedtekter Oslo Handelsstands Forening
Vedtekter for Oslo Handelsstands Felleskontor

OHF arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel, service og servering i Osloregionen.

Ideologisk grunnsyn

OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet.

Visjon

OHF skal være den viktigste møteplassen for handel og servering i Osloregionen.

Verdier

  • Nær – vi skal være synlige og tilstede.
  • Nyttig – vi skal skape resultater og verdier.
  • Nytenkende – vi skal utfordre og tenke nye løsninger.
  • Samhandlende – vi skal samarbeide med medlemmer og partnere for å bidra til innovasjon og vekst.

Overordnede mål

  • OHF skal arbeide for lønnsom, trygg og dyktig handel i Osloregionen for sine medlemmer.
  • OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning. Dette skal oppnås gjennom aktiv og systematisk påvirkning av myndigheter og publikum, og ved faglig utvikling og dyktiggjøring av medlemmene.

Vedtekter

Vedtekter Oslo Handelsstands Forening
Vedtekter for Oslo Handelsstands Felleskontor

Fokusområder

1. Næringspolitisk arbeid

OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer.

2. Forretningsinformasjon og statistikk

OHF bidrar med statistikk og forretningsinformasjon som beslutningsgrunnlag for bransjen.

3. Trygghet

OHF skal arbeide for at kunder, ansatte og eiere opplever trygg handel.

4. Kompetanseutvikling

OHF skal arbeide for at medarbeidere skal være kompetente, motiverte og stolte av sitt yrkesvalg.

5. Nettverkssamarbeid

OHF skal bidra til gode faglige nettverk for bransjen og sørge for aktuelle møter og konferanser vesentlig i egne lokaler.

6. Medlemsdialog

OHF skal sørge for aktuell og effektiv dialog med sine medlemmer på ulike nivå.

7. Kommunikasjon

OHF skal bruke kommunikasjon som et virkemiddel for å nå foreningens overordnede mål.

Årsberetninger og protokoller

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010