Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 70

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15713
Versjon: 1
Tittel: Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 70
Tidsrom: 01.10.2018 – 05.10.2018
Tilbakemeldingsfrist: 21.09.2018

 

Berørte adresser:

Thorvald Meyers gate 70A til 74B

 

 

Arbeidets art:

3×40 skal graves fra kum , veikryssing fra Thorvald Meyers gate 72 – 70a

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Rune Djupdal
Plan opprettet dato: 30.08.2018
Kontakt tlf:958 05 887
Kontakt e-post: Rune.djupdal@netel.no