Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 85l

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14750
Versjon: 1
Tittel: Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 85l
Tidsrom: 06.03.2018 – 20.03.2018
Tilbakemeldingsfrist: 06.03.2018

 

Berørte adresser:

Leirfallsgata 5 til 11, Markveien 56F til 67A, Thorvald Meyers gate 85D til 87A

 

 

 

Arbeidets art:

Det skal etableres kum i Markveien 65, Krysser Markveien til fortau utenfor Markveien 58 .
Graver 55 meter i fortau i Leirfallsgata frem til ny TK2 utenfor Leirfallsgata 9.
Krysser Leirfallsgata til fortau utenfor Thorvald Meyers gate 85.
Det må hensyntas nytt sykkelfelt med rød asfalt ifm kryssing av
Markveien Samt istandsetting av 5 vannrenner og reasfaltering i full fortausbredde.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Rune Djupdal
Plan opprettet dato: 12.02.2018
Kontakt tlf: 958 05 887
Kontakt e-post: Rune.djupdal@netel.no