Fibertrasse Camilla Collets 20

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15166
Versjon: 1
Tittel: Fibertrasse Camilla Collets 20
Tidsrom: 13.06.2018 – 19.06.2018
Tilbakemeldingsfrist: 13.06.2018

 

Berørte adresser:

Uranienborgveien 22B til 22B, Camilla Colletts vei 20 til 20

 

Arbeidets art:

Det skal graves videre fra eksisterende Broadnet trasse Uranienborgveien 22( barnehage, håndgraving) til Camilla Collets vei 20. 3×40 DL-rør vill bli lagt.
Samt ekstra rør i veikryssing Josefines gate

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Rune Djupdal
Kontakt tlf: 958 05 887
Kontakt e-post: Rune.djupdal@netel.no